Anton Semjonovič Makarenko knihy

ruská, 1888 - 1939

Knihy (13)

Budú z nich ľudia 1976 (1. vydání 1959 )


Kniha pro rodiče 1951 (1. vydání 1949 )


Metodika organisace výchovného procesu 1953


O výchově dětí v rodině 1957 (1. vydání 1951 )


Obecné problémy theorie pedagogiky: Výchova v sovětské škole 1954


Pedagogická poéma 1952 (1. vydání 1935 )


Spisy 1 - Pedagogická poema 1953


Spisy 2 - Pochod třicátého roku, FD-1, V tónině dur 1952


Spisy 3 - Vlajky na věžích 1953 (1. vydání 1950 )


Spisy 4 - Kniha pro rodiče, Přednášky o výchově dětí, Projevy o otázkách rodinné výchovy 1953


Vlajky na věžích 1951 (1. vydání 1949 )


Vybrané pedagogické spisy 1954


Začínáme žít 1950 (1. vydání )