Koupit knihy

Anton Prídavok

Anton Kompánek pseudonym

slovenská, 1904 - 1945


Nahrávám...

Životopis

Študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a v Prešove, kde r. 1918 prestúpil na učiteľský ústav. Po maturite (1922) učil v Nových Zámkoch, 1923 – 27 v Košiciach, 1927 – 32 bol prvým, neskôr oblastným tajomníkom literárno-dramatického oddelenia Slov. ligy, 1932 – 38 tajomníkom a redaktorom rozhlasu v Košiciach, 1938 – 44 riaditeľom rozhlasu v Prešove. Od študentských rokov literárne spolupracoval s časopismi Vatra a Slov. východ. Autor básnickej zbierky Vrásky času (1926), románov Rozbité ministerstvo, Svitanie na východe (oba 1928), Lamané drieky (1938) a i. Posmrtne vyšli jeho krátke prózy Takí a onakí (1947) a román pre mládež Poklad na Hradisku (1948). Po r. 1938 sa vrátil k poetickej tvorbe v zbierach Do videnia! (1940), Valaška a dukáty (1942), Kľúč od srdca (1943) a Duch a zbraň (1944). V zbierke Podobizne (1943) vytvoril básnické portréty slov. poétov, spisovateľov a národných buditeľov, ku ktorým pridal aj portréty S. Petőfiho a B. Bjørnsona. Do zbierky Svita (1944) zaradil verše z r. 1938 – 44 a pripojil k nim preklady z ruskej poézie. Autor hry zo súčasnosti Nové časy idú (1933, s E. Ruskom) a historickej drámy Pribina (1941). Venoval sa aj publicistike, o. i. bol autorom príručiek Slovenská liga v službách národa (1928) a Príručka pre činovníkov Slovenskej ligy (1932).(zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905