Alfred Döblin

německá, 1878 - 1957

Nahrávám...

Životopis

Alfred Döblin (10. srpna 1878 Štětín – 28. června 1957 Emmendingen) byl německý expresionistický spisovatel a lékař.

Döblin pocházel z asimilované židovské rodiny. Jeho otec Max byl původně krejčí, oženil se ale s dcerou bohatého továrníka. V roce 1898 se rodina přestěhovala do Berlína, kde Alfred začal studovat medicínu nejprve na Humboldtově univerzitě v Berlíně a později na Univerzitě Alberta Ludwiga ve Freiburgu (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). Během studií se začal zajímat o německou filosofii a to převážně o díla Immanuela Kanta, Arthura Schopenhauera a Friedricha Nietzscheho. Po vystudování začal pracovat jako žurnalista v Řezně a v Berlíně, než si otevřel svoji psychiatrickou ordinaci v sousedství náměstí Alexanderplatz. Lékařskou praxi prováděl v letech 1911–1914 a 1918–1933. V letech 1914–1918 byl vojenským lékařem.

Byl hluboce ovlivněný expresionismem, který byl hlavním myšlenkovým proudem německé avantgardy v prvních dvou desetiletích 20. století. Přihlásil se k němu v časopise Der Sturm, který od roku 1910 v Berlíně vydával Herwarth Walden. Spřátelil se s Ernstem Ludwigem Kirchnerem, expresionistickým malířem a jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Die Brücke (Most), který namaloval jeho portrét. Během vykonávání praxe napsal několik prací, ale žádná z nich nebyla veřejně publikována do roku 1913, kdy vydal sbírku povídek Die Ermordung einer Butterblume (Vraždění blatouchu). V roce 1915 vydal román Die Drei Sprünge des Wang-Lung (Tři sloky Wang-luna), který pojednával o čínském povstání v 18. století. Tato kniha vyhrála cenu Theodora Fontana (Theodor-Fontane-Preis für Kunst und Literatur) za rok 1916.

V roce 1933 uprchl do Francie, kde získal v roce 1936 občanství. V roce 1940 uprchl před nacisty do Spojených států amerických. V roce 1941 konvertoval ke katolické církvi.

V roce 1945 se vrátil do Německa, kde byl z pověření francouzské vlády inspektorem kulturní politiky. Po vzniku NDR se podílel na založení Akademie věd a literatury v Mohuči (Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz – AdW-Mainz). V roce 1953 se vystěhoval opět do Francie. Nemocen se vrátil 1956 zpět do Německa a následujícího roku zemřel. Je pohřben ve francouzské obci Housseras v Lotrinsku.

V roce 1979 byla po něm pojmenována Cena Alfreda Döblina.

Zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Döblin

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938