Slabikář

kniha od:

Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (8)

Na slabikář pak navazovala Čítanka a další učebnice. (Luccy78)


Nejstarší český slabikář je Slabikář Czeský a jiných náboženství počátkové, kterýmžto věcem dítky křesťanské hned z mladosti učeny býti mají, Prostějov (vydáno v roce 1547). (Luccy78)


Po roce 1989 bylo vydáno více slabikářů, např. od básníka Jiřího Žáčka a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové (rok 1990). (Luccy78)


Slabikář (multimediální interaktivní) je určen pro všechny děti od 4 let, slouží jako prevence počátečních problémů se čtením (dyslexie) a psaním (dysgrafie).,autor, výtvarná umělkyně MgA. Alena Kupčíková Ph.D., programoval Michal Klega, namluvil Jiři Lábus, hudba Jan Urban 2010. (Luccy78)


Romano hangoro, první slabikář romštiny vydaný na území někdejšího Československa, autor Dezider Banga, 1993 (Luccy78)


První schválený slabikář používaný v Československé republice po roce 1918 byl Poupata – čítanka malých od autora Josefa Kožíška, s ilustracemi Aloise Mudruňky, poprvé vydaný nakladatelstvím UNIE v roce 1913, později i s ilustracemi Marie Fischerové-Kvěchové,1923–1948 (Luccy78)


Po roce 1918 se na českých školách vyučovalo podle 26 druhů různých slabikářů. Byly vydávány v češtině, slovenštině, němčině, rusínštině, rumunštině a maďarštině. Existovaly také specializované slabikáře např. pro pomocné školy. (Luccy78)


První státem schválený český slabikář je z roku 1775 (Luccy78)