1. ročník základní školy

štítky

55 knih


Slabikář 88% Slabikář 1981, Jarmila Hřebejková

Učebnice pro 1. ročník ZŠ. více


Slabikář 93% Slabikář 1970, Jarmila Hřebejková

Učebnice pro 1. ročník základní devítileté školy. více


Početnice 97% Početnice 1961, Gustav Kníže

Učebnice pro první ročník základních škol více
Malý čtenář 82% Malý čtenář 1986, Vladimíra Gebhartová

3. díl učebnice čtení, psaní a literární výchovy pro 1. ročník. více


O hloupém vlkovi a chytré lišce 94% O hloupém vlkovi a chytré lišce 1946, Jarmila Hřebejková

Ruské pohádky o zvířatkách ze sbírek Bulatova, Kapicové, Rogového, Rudčenka a Tichomirova. více


Veselí prváci 92% Veselí prváci 1987, Jozef Pavlovič

Obsah: Dobrá škola, Prečo sú zajace nevzdelané, Mesiačik prváčik, Veselá abeceda, O vete, ktorá bola vo svete, Veselá abeceda-pokračovanie, O ovocí, Ako sa Silvia učila od ozveny, Ako sa palička stala dirigentom, Žabie v... více


Slabikář pro 1. ročník základní školy 83% Slabikář pro 1. ročník základní školy 2013, Hana Mühlhauserová

Učebnice pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět český jazyk. více


Ztracený pes a jiné příběhy 80% Ztracený pes a jiné příběhy 2016, Dita Křišťanová

Ztracený pes vypráví o veselých trampotách malých školáků i jejich zvířecích kamarádů. Co se stane, když někdo hledá domeček pro šneky? Jaké dobrodružství zažijí děti se svým kocourem nebo psem? Příběhy se odehrávají v j... více


Náš svět 80% Náš svět 1980, Jarmila Hřebejková

3. díl učebnice čtení a psaní pro 1. ročník. více


Slabikář pro 1. ročník základní školy - Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV 100% Slabikář pro 1. ročník základní školy - Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV 2019, Alena Doležalová

Slabikář navazuje na práci s Živou abecedou. Různými úkoly je podporován rozvoj smyslů potřebných ke čtení a vlastní výuka čtení pokračuje osvojováním si dalších písmen a čtením slov různé obtížnosti sestavených do metod... více


Jak šlo kotě do školy 75% Jak šlo kotě do školy 2002, Krista Bendová

Pro začínající čtenáře Zkus to se mnou, čtenáři, snad se ti to podaří, písmeno, slabika, věta, jen ať se podiví teta, slabika, věta, list, sláva, už umím číst. více


Matematika: Numerace, sčítání a odčítání do 6 60% Matematika: Numerace, sčítání a odčítání do 6 2017, Vlasta Landová

Učebnice matematiky pro první ročník základní školy. více


Živá abeceda pro 1. ročník základní školy 100% Živá abeceda pro 1. ročník základní školy 1999, Hana Mühlhauserová

Učebnice pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět český jazyk. více


Předcházíme poruchám učení 90% Předcházíme poruchám učení 1996, Brigitte Sindelar

Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ. (1.vydání) více


Opakovací sešit pro první třídu 60% Opakovací sešit pro první třídu 2010, Vlaďka Vicjanová

Sešit s opakovacími úkoly pro první třídu. Český jazyk, matematika, prvouka. více


Abeceda? Žádná věda! Počítání? Samé hraní! 80% Abeceda? Žádná věda! Počítání? Samé hraní! 2007, Ivana Kocmanová

Velká, barevná a zábavná knížka pro všechny děti, které se chtějí naučit, nebo si chtějí jen procvičit, abecedu a počítání od 1 do 100. V první části najdou děti všech 33 písmen české abecedy. Každé písmeno začíná krátký... více


Matematika 1 pro ZŠ - pracovní karty 100% Matematika 1 pro ZŠ - pracovní karty 2016, kolektiv autorů

Pracovní volné karty obsahují množství doplňujícího materiálu k oběma dílům učebnice Matematika pro 1. ročník ZŠ. Celkem 200 pracovních listů. více


Cestička do školy I - Pracovní sešit pro prvouku v 1. ročníku základních škol 100% Cestička do školy I - Pracovní sešit pro prvouku v 1. ročníku základních škol 2003, Hana Rezutková

7., rozšířené vydání. více


Živá abeceda s kocourem Samem 100% Živá abeceda s kocourem Samem 2018, Lenka Andrýsková

Učebnice pro první ročník základní školy. Děti se seznámí s prvními písmenky (E, L, S, O, M, P, A, U, I), slabikami a jednoduchými slovy. více


Pracovní listy k prvouce pro 1. ročník ZŠ 80% Pracovní listy k prvouce pro 1. ročník ZŠ 1986, Marie Dušková

Určeno pro 1. ročník základní školy. 3. vydání více


Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku - Pracovní sešit pro 1. ročník 80% Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku - Pracovní sešit pro 1. ročník 1999, Zdena Rosecká

Učebnice pro prvňáčky. více


Nečtu, nepíšu, učím se česky % Nečtu, nepíšu, učím se česky 2018, kolektiv autorů

V knize je rozpracováno 10 témat, která využijete jak u dětí v mateřských školách, tak i v 1. a 2. třídách základních škol. více


Matematika pro první ročník ZŠ - 1. část 0% Matematika pro první ročník ZŠ - 1. část 2010, Jana Coufalová

Ucelená řada opatřená schvalovací doložkou MŠMT. Kompletní řada matematiky od 1. do 9. ročníku ZŠ byla vytvořena jednotně pod vedením hlavní autorky. Učebnice byly před vydáním ověřovány na školách. Učivo je metodicky, ... více


Nebojím se první třídy 0% Nebojím se první třídy 2018, kolektiv autorů

Ideální pomocník pro všechny děti, které se chystají do první třídy. Téměř 150 stran zábavných aktivit, při nichž se budoucí prvňáčci s humorem a lehkostí seznámí s tím, co je čeká ve škole, a překonají případný strach z... více


Čítanka 1: Hybridní pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy % Čítanka 1: Hybridní pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy 2021, Petra Bubeníčková

Částečně přeloženo z různých jazyků. Obsahuje kódy s přístupem k online cvičením. více


Procvičujeme si... Počítání do dvaceti - Matematika v 1. ročníku ZŠ 0% Procvičujeme si... Počítání do dvaceti - Matematika v 1. ročníku ZŠ 2006, Michaela Kaslová

Nově připravovaná řada stručných a přehledných příruček je určena k procvičení znalostí a odstranění neznalostí učiva matematiky v 1-5 ročníku ZŠ. Pro každý ročník jsou určeny dvě sbírky cvičení, věnované základnímu učiv... více


Procvičujeme si... Geometrie a slovní úlohy 1. r. - Matematika pro 1. ročník ZŠ 0% Procvičujeme si... Geometrie a slovní úlohy 1. r. - Matematika pro 1. ročník ZŠ 2004, Michaela Kaslová

Nově připravovaná řada stručných a přehledných příruček je určena k procvičení znalostí a odstranění neznalostí učiva matematiky v 1-5 ročníku ZŠ. Pro každý ročník jsou určeny dvě sbírky cvičení, věnované základnímu učiv... více


První třída v malíčku % První třída v malíčku 2021, Kamila Balharová

Potřebují si vaše děti před nástupem do druhé třídy procvičit to, co se naučily v té první? Chcete, aby učení vnímaly jako zábavu a nenudilo je? Nabídněte jim aktivity, které je budou bavit! Sešit obsahuje hravé úkoly, k... více


Jazyk a jazyková komunikace: Pracovní sešit 3 % Jazyk a jazyková komunikace: Pracovní sešit 3 2014, Dalibor Dudek

Procvičování učiva českého jazyka, matematiky a prvouky pro 1. až 2. ročník ZŠ Pracovní sešit je zaměřen na aktivity založené na porozumnění čtenému textu. Dítě rozvíjí svoji schopnost porozumět textu, přemýšlet o něm... více


Prázdninová škola - 1. třída 0% Prázdninová škola - 1. třída 2004, Petr Šulc

Pracovní sešity v edici Prázdninová škola Vám pomohou zopakovat s dětmi veškeré probrané učivo z matematiky, češtiny, prvouky a vlastivědy příslušného ročníku. Rozsah probrané látky se mezi jednotlivými školami může vel... více


Písanka 3 pro 1. ročník základní školy 0% Písanka 3 pro 1. ročník základní školy 1999, Hana Mühlhauserová

Učebnice pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět český jazyk. více


S penězi si poradím - Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ 0% S penězi si poradím - Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ 2019, Iva Nováková

Autorský pracovní sešit k finanční gramotnosti pro žáky základní školy je určený k procvičování základních pojmů a poznatků ze světa financí (vlastnictví, potřeby, peníze, způsoby placení, příjmy a výdaje, rozpočet, úspo... více


Matematika - Počítáme do 20 0% Matematika - Počítáme do 20 2009, Vlasta Blumentrittová

Poublikace je určena prvňákům k zábavnému procvičování, porovnávání čísel, sčítání a odčítání. Kroužková vazba. více


Zajímavá matematika pro prvňáky 0% Zajímavá matematika pro prvňáky 1994, Josef Molnár

Doplňková, nadstandardně graficky připravená plnobarevná publikace motivuje děti zábavnými úkoly nevšední povahy k zájmu o matematiku. Pro děti přitažlivě posiluje aplikační činnosti při výuce. Pro učitele nabízí materiá... více


Dopravní výchova pro 1.-2. třídu 0% Dopravní výchova pro 1.-2. třídu 2011, kolektiv autorů

Chcete, aby se vaše dítě vždy bezpečně dostalo do školy a zpět? Naučte je poznávat dopravní značky a správně se pohybovat v silničním provozu! Součástí sešitu je pexeso s dopravními značkami. více


Matematika pro prvňáky 0% Matematika pro prvňáky 2014, Barbora Blumentrittová

Zásobník příkladů pro 1.třídu ZŠ obsahuje sčítání a odečítání čísel v oboru do 20. Počet příkladů je třeba přizpůsobit možnostem dítěte. více


Matematika a její aplikace 1 / 1.díl % Matematika a její aplikace 1 / 1.díl 2021, Josef Molnár

První díl plnobarevné pracovní učebnice z nové řady pro vzdělávání dle RVP obsahuje názorný úvod k učivu o přirozeném čísle a dále se zabývá čísly a číslicemi od 1 do 5 (porovnávání, sčítání, odčítání, nácvik psaní), nec... více


Šlabikár pre 1. ročník základných škôl - 1. časť 0% Šlabikár pre 1. ročník základných škôl - 1. časť 2010, Lýdia Virgovičová

Učebnica je zostavená na základe dlhoročných skúseností z vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku ZŠ. Obsahuje moderné metódy a formy práce s cieľom naučiť žiakov správne s porozumením čítať a výstižne sa... více


Procvičování pro prvňáky 0% Procvičování pro prvňáky 2010, neznámý - neuveden

Tento pracovní sešit je určen pro všechny šikovné prvňáčky k procvičení probírané látky z českého jazyka a matematiky. Úkoly seřazené podle obtížnosti hravou formou pomocí křížovek, spojovaček a veselých obrázků procviču... více


Deskové hry - Opakování pro prvňáčky % Deskové hry - Opakování pro prvňáčky 2022, Andrea Brázdová

Zábavné hry procvičující učivo. Celkem 4 herní plánky procvičují vybrané učivo první třídy. První plánek knihy je zaměřen na prvouku. Následující tři plánky se pak věnují počítání, a to nejprve do pěti, následně na další... více