Zajímavosti (1)

Recenzovali: Dr. Vladimír Elznic, CSc., Dr. Zdena Ilková, Marianne Randýsková (Luccy78)