Broučci zajímavosti

Broučci
https://www.databazeknih.cz/img/books/25_/2521/bmid_broucci-oQN-2521.jpg 4 1118 1118

Broučky, jediné umělecké literární dílo Jana Karafiáta (1846–1929), potkaly nejednoduché osudy. Roku 1876 anonymně vyšel skromný, neilustrovaný svazek – tehdy s názvem Broučci pro malé i velké děti – a zapadl vcelku bez povšimnutí. Až teprve po sedmnácti letech knížku objevil a zpopularizoval novinář Gustav Jaroš, který ji označil jako „snad nejkrásnější květ naší české literatury dětské“ a jejího autora nazval „českým Andersenem“. Poetická obraznost Broučků, citlivý přírodní lyrismus a ušlechtilý humanismus si dále uchovávají nepomíjející platnost. I jazykově, svým jadrným básnickým slohem šťastně spojujícím hovorovost lidové řeči s vytříbenými biblismy, je dílo Jana Karafiáta pozoruhodné. Dotisk v r. 2009 - ISBN 978-80-00-01373-2... celý text

Zajímavosti (12)

V roce 1979 napsal podle Broučků balet s názvem Narodil sa chrobáčik slovenský skladatel Tibor Frešo, o 13 let později pak český skladatel Otmar Mácha.
Broučci byli také mnohokrát zdramatizováni, např. Jiřím Středou, Romanem Groszmannem, Jiřím Flíčkem a dalšími.
Ostravská opera uvedla v roce 1995 Broučky v operním zpracování skladatele Josefa Matějky. V roce 2019 dopsal operu na tento námět i skladatel Jan Jirásek jako operu mj. s dětským sborem a 4 dětskými sólisty. V premiéře 12.10.2019 ji uvedla opera DJKT v Plzni v režii Tomáše Ondřeje Pilaře. (meluzena)


Podle Broučků vznikly i animované filmy a televizní Večerníčky. K animovanému filmu Jiřího Trnky napsal hudbu plzeňský rodák Václav Trojan. (meluzena)


Rozhlasové zpracování Broučků připravil i Český rozhlas, ve studiu Supraphonu vyšlo několik nahrávek s různými interprety, z nichž patrně nejznámější je s Karlem Högerem z roku 1968. Z téhož roku pochází dramatizace vydaná nakladatelstvím Panton, kde účinkují např. Karel Höger, Jiřina Bohdalová, František Filipovský, Drahomíra Fialková, Libuše Havelková, Jaroslav Marvan, Karolina Slunéčková a další. Supraphon vydal v roce 1991 i Broučky v interpretaci Věry Galatíkové (s hudbou Vadima Petrová) a dalších interpretů, později ještě v nahrávce Josefa Somra. (meluzena)


Přestože je Jan Karafiát autorem ještě celé řady světských i teologických textů, nesmrtelnost mu zajistili právě Broučci, kteří byli neustále znovu a znovu vydáváni. Knihu postupně ilustrovala řada českých předních malířů, např. Josef Wenig, Ondřej Sekora, Jiří Trnka, Marie Fischerová-Kvěchová a další. (meluzena)


Knížka poprvé vyšla v roce 1876 anonymně vlastním nákladem spisovatelovým v nakladatelství Václava Horkégo. Až v roce 1910 vyšla se jménem svého autora. Své dílo autor sám přeložil do němčiny i angličtiny, později bylo přeloženo do mnoha dalších jazyků. (meluzena)


Jan Karafiát napsal Broučky během svého působení v Čáslavi, kde na evangelickém učitelském semináři vyučoval předměty jako náboženství, pedagogika, didaktika a čeština. Na pohádkovém průběhu broučků učil děti, jak žít ve shodě s Božími přikázáními. (meluzena)


Nakladatelé Jan Melvil publishing a Alena Peisertová se rozhodli ve vydání z roku 2008 (ilustrovala Baránková) vyškrtnout velmi známý závěr s chudobkami a se smrtí. (Briv)


Svá autorská práva na tuto knihu odkázal Českobratrské církvi evangelické, která díky tomuto štědrému daru mohla sponzorovat vydávání bible a církevních tisků. (Luccy78)


První pohádková knížka českého spisovatele a evangelického faráře Jana Karafiáta byla vydaná v roce 1876 a to jeho vlastním nákladem a za finanční podpory jeho mecenášky lady Jane Beaukenen, se kterou se seznámil v době, kdy byl domácím učitelem ve skotském Edinburgu.
Kniha byla od té doby přeložena do mnoha světových jazyků a jen u nás se dočkala v roce 1994 osmdesátého sedmého vydání.
Mimo jiné byla i byla zhudebněna a také podkladem pro televizní a rozhlasovou tvorbu.
Karafiát vydal knihu v době, kdy začal působit jako evangelický farář na Valašsku. (Luccy78)


Pohádkové vyprávění ze života svatojánských broučků. Tak trochu neposlušný Brouček, jeho maminka, tatínek, Beruška a kmotřička Janinka zažívají spoustu krásných příběhů. V poetické knížce Jana Karafiáta se broučci často chovají a jednají stejně jako lidé. (Luccy78)


V originále vydal autor knihu na vlastní náklady. (regi1)


55. vydání,otištěné podle jubilejního 50. vydání "Kalicha" (regi1)