Pavol Jozef Šafárik knihy

Pavel Jozef Šafárik, Pavel Josef Šafařík, Josef Jarmil · pseudonymy

slovenská, 1795 - 1861

Knihy (18)

Básnické dielo 2005


Čítanka z dějin české a slovenské estetiky XIX. století 1972 (1. vydání )


Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí 1963 (1. vydání 1826 )


Korespondence Pavla Josefa Šafaříka s Františkem Palackým 1961 (1. vydání )


Listy Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi 1965


Literatúra, jazyk, spoločnosť 1961


Na lutnu 1986


Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku 1988


Řeči Františka Palackého a Pavla Josefa Šafaříka na Slovanském sjezdě v Praze roku 1848 1928


Rozpravy z oboru věd slovanských 1865


Slovanské starožitnosti I. 1999 (1. vydání 1837 )


Slovanské starožitnosti II. 2009


Slovanské starožitnosti: Oddíl dějepisný - Okres druhý 1863 (1. vydání 1837 )


Slovanské starožitnosti: Oddíl dějepisný - Okres první 1862 (1. vydání 1837 )


Slovanský národopis 1995


Slowanské starožitnosti 1837 (1. vydání )


Tatranská múza so slovanskou lýrou 1986 (1. vydání 1814 )


Wýbor z literatury české. Díl prwní 1845 (1. vydání )