Martin Žemla knihy

česká, 1973

Knihy (9)

Asklépios 2018


Divadlo věčné Moudrosti a teosofická alchymie Heinricha Khunratha 2017 (1. vydání )


Dno a bezedno: Německá mystika mezi Eckhartem a Böhmem 2024


Jednota a mnohost 2002


Kořeny teosofického myšlení. Poetická metafyzika Jakuba Böhma 2019 (1. vydání )


Metamorfózy Theofrasta Paracelsa 2021 (1. vydání )


Proměny německé mystiky 2014


Tři knihy o životě 2020 (1. vydání 1489 )


Znamení věcí - Renesanční nauka o signaturách 2020