územní plánování

štítky

24 knih


Města pro lidi 91% Města pro lidi 2012, Jan Gehl

Za více než čtyřicet let pomohl Jan Gehl přeměnit městské prostředí na celém světě na základě svého celoživotního výzkumu tak, aby lidé skutečně využívali, respektive mohli využívat, prostory, kde žijí a pracují. V této ... více


Sídelní kaše 90% Sídelní kaše 2012, Pavel Hnilička

Prostorové rozpínání měst je dnes již reálnou skutečností a tento trend dále pokračuje téměř ve všech evropských městech. Budeme-li hledat výraz, který by výstižně vyjádřil podstatu tohoto jevu, jenž přináší významnou zm... více


Město pro každého: Manuál urbanisty začátečníka 93% Město pro každého: Manuál urbanisty začátečníka 2020, Osamu Okamura

Město je fascinující lidský vynález, který se stal domovem pro většinu obyvatel naší planety. Jak ale pochopit něco tak složitého a přitom křehkého, jako je město? Manuál urbanisty začátečníka ti přiblíží, jak tato velká... více
Stavba měst podle uměleckých zásad 92% Stavba měst podle uměleckých zásad 1995, Camillo Sitte

Vydáno při příležitosti 10. jubilejní konference o územním plánování a stavebním řádu více


Architektura - volba nebo osud 82% Architektura - volba nebo osud 2001, Léon Krier

Kniha se dotýká závažných témat teorie architektury, současného urbanismu a zejména výkladu obrazu současného města. Jednotlivé statě se týkají autorových představ a výkladů nového (modernistického) urbanismu. Uvadí jis... více


Vstoupit do krajiny 86% Vstoupit do krajiny 2004, Václav Cílek

Krajina, která byla donedávna něco samozřejmého, dobrého tak leda pro turisty, fotografy a staromilce všeho druhu, se v posledních letech stala čímsi víc něčím, co nás zakotvuje v nejistém proudu světa, čím se odlišujeme... více


Plánování Prahy: Historie Útvaru hlavního architekta 1961–1994 75% Plánování Prahy: Historie Útvaru hlavního architekta 1961–1994 2021, Martina Flekačová Koukalová

Během druhé poloviny 20. století prošla Praha nejradikálnější urbanistickou proměnou ve své mnohasetleté historii. Získala tak současnou podobu, která se všemi klady i zápory denně ovlivňuje život každého Pražana. Dokáže... více


Udržitelný rozvoj území 100% Udržitelný rozvoj území 2012, Karel Maier

Kniha se zabývá udržitelným rozvojem území a jeho souvislostmi, zejména vztahy k územnímu plánování, regionálnímu rozvoji, životnímu prostředí, ekonomice a společnosti. Vysvětluje historický vznik a vývoj problematiky a ... více


Plánování města: Příručka mladého urbanisty 90% Plánování města: Příručka mladého urbanisty 2021, Michal Kohout

Publikace fakultního ateliéru Kohout–Tichý, za nímž stojí prof. Ing. arch. Michal Kohout a doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., předkládá komplexní pohled na urbanistický rozvoj. Integruje principy udržitelného rozvoje s ... více


Hospodaření a rozvoj českých měst 1850–1938 80% Hospodaření a rozvoj českých měst 1850–1938 2005, Karel Maier

Autor se v knize zabývá čtyřmi českými městy – Českými Budějovicemi, Hradcem Králové, Pardubicemi a Plzní – z hlediska vývoje, jímž prošla během druhé poloviny 19. století a na počátku 20. století při transformaci na nov... více


Urbanistická typologie 100% Urbanistická typologie 2020, Vladimíra Šilhánková

Urbanistická typologie: úvod do urbanismu a základní typologie sídel. Kniha obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy. Nalezneme v ní kapitoly vztahující se k pojetí urbanismu, základní urbanistické termíny, typolo... více


Nové územní plány 60% Nové územní plány 2008, kolektiv autorů

sborník ze semináře AUÚP, Brno 25.-26.10.2007; problematika železniční dopravy více


Suburbanizace.cz 80% Suburbanizace.cz 2008, kolektiv autorů

Tato publikace je určena především těm, kteří mohou rozhodovat o budoucím rozvoji sídel a krajiny v zázemí českých měst. Zodpovědných aktérů je v současnosti velké množství - od těch, kteří rozhodují o umístění nových st... více


Příměstská železnice - páteř veřejné dopravy v aglomeracích 80% Příměstská železnice - páteř veřejné dopravy v aglomeracích 2010, Ivan Lejčar

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst 60% Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst 2007, Vladimíra Šilhánková

Odborná publikace věnovaná problematice rozvoje našich měst - jejich růstu v podobě nekonečných domečkových předměstí, ztrátě krajiny a duchu města. Publikace je výsledkem stejnojmenného výzkumného projektu. více


Stavba pro venkov '95 80% Stavba pro venkov '95 1996, Miroslav Baše

Sborník prací 2. ročníku soutěžní ankety, přednášek ze semináře pro starosty a výsledků studentské urbanistické dílny. více


Organická modernita 0% Organická modernita 2015, Jan Dostalík

Podnázev: Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968). Kniha je příspěvkem k dějinám moderního urbanismu a územního plánování. Hlavním tématem jsou ekologicky šetrné tendence, ... více


Meno, mesto, vec 0% Meno, mesto, vec 2011, Slavomíra Ferenčuhová

Podnázev: Urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna. Kniha predstavuje urbánne plánovanie z perspektívy sociológie mesta. Snaží sa zistiť, prečo sa mestské plánovanie ako predmet skúmania... více


Socgorod 0% Socgorod 1931, Nikolaj Alexandrovič Miljutin

Socgorod - socialistické město: teorie výstavby socialistických měst Sovětského svazu - otázky stavby socialistických měst - základy racionelního plánování nových sídlišť v SSSR. Ruský bolševický aktivista a pozdější ... více


Ekonomizace prostoru: Urbanismus a architektura ve střední a východní Evropě pod vládou nacistů 1938-1945 0% Ekonomizace prostoru: Urbanismus a architektura ve střední a východní Evropě pod vládou nacistů 1938-1945 2024, Richard Němec

Ústředním ideologickým pojmem nacionálního socialismu v letech 1938 až 1945 byl nový německý životní prostor. Okupace střední a východní Evropy měla přispět k jeho rozšíření. Tomuto cíli bylo podřízeno i územní a prostor... více