Ústavní soud

štítky

7 knih


Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice? 60% Ústavní soud ČR: Strážce ústavy nad politikou nebo v politice? 2020, Jana Ondřejková

Už Alexis de Tocqueville na příkladu USA pozoroval, že v demokratickém státu, který svůj politický a ústavní systém buduje na principech moderního konstitucionalismu, existuje jen málo politických otázek, které by se dří... více


Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948 80% Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948 2011, Tomáš Langášek

Československému ústavnímu soudnictví, vedle ústavního soudnictví Rakouské republiky, náleží prvenství v dějinách evropského kontinentu. V podobě specializovaného ústavního soudu nadaného pravomocí a posteriori přezkoumá... více


Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích 0% Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích 1999, Vojtěch Šimíček

Kniha je věnována ústavnímu soudnictví v Maďarsku, Polsku, Estonsku a Slovinsku, a to jak z hlediska právního vymezení ústavních soudů, tak rovněž s ohledem na srovnání jednotlivých typů řízení a vybrané judikatury. více
Ústavní soudnictví v praxi - Rukověť se vzory podání Ústavnímu soudu 0% Ústavní soudnictví v praxi - Rukověť se vzory podání Ústavnímu soudu 1998, Vlastimil Ševčík

Mým záměrem bylo dát prakticky činné odborné veřejnosti stručné a základní informace o ústavním soudnictví vůbec a o činnosti Ústavního soudu České republiky a o řízení před ním a posléze. více


Ústavní stížnost % Ústavní stížnost 2018, Vojtěch Šimíček

Kniha se zabývá jednou z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších částí ústavního práva procesního, a to řízením o ústavní stížnosti před Ústavním soudem. Autor se podrobně věnuje náležitostem podání ústavní stížnosti... více


Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu % Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu 2018, Kristián Léko

Propojování světa pod hlavičkou globalizace nabízí podněty ke srovnávání životních stylů, struktur vládnutí i právních pravidel v míře vyšší, než to bylo běžné v minulosti. Právní věda patří k oborům, v nichž se srovnáva... více


Ústavní právo III: Vybrané předpisy % Ústavní právo III: Vybrané předpisy 1994, Jan Filip

Třetí a závěrečný svazek třídílné učebnice ústavního práva prof. Filipa, obsahující právní předpisy doplňující výklad prvních dvou svazků. více