trest smrti

štítek, 29 knih


Zatajené popravy : Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině : z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí

Zatajené popravy : Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině : z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí

2014, M. Borák

Politické represe sovětského totalitního systému těžce postihly i potomky českých emigrantů a další občany československého původu, kteří se mezi světovými válkami ocitli na území Ukrajiny. Už v době násilné kolektivizac... více


Popravy podle protokolu

Popravy podle protokolu

1993, S. Trombley

kontroverzní a šokující pohled na americký průmysl absolutního trestu zevnitř více


Po setmění

Po setmění

1997, P. Margolin

V románu Po setmění nás Phillip Margolin uvádí do složitého, pro nás nezvyklého světa americké justice. Do světa, ve kterém nesmlouvavě bojují před zraky poroty státní zástupce na straně jedné a obhájce na straně druhé -... více


Zelená míle

Zelená míle

2008, S. King

V roce 1932 se Amerika zmítala v otřesech velké krize a život se zdál být trpký a obtížný, jako ještě nikdy předtím. Příběh se odehrává ve věznici Cold Mountain, kam jsou transportováni odsouzenci na smrt. John Coffey je... více


Paměti pražského kata

Paměti pražského kata

2004, V. Šindelář

Řekne-li se kat, obvykle si veřejnost vybaví osobnost jednoho z nejslavnějších katů v našich dějinách, tedy Jana Mydláře. Kromě něho však v minulých staletích žili i někteří další mistři popravčí, kteří si zasluhují pozo... více


Historie trestu smrti

Historie trestu smrti

1998, M. Monestier

Dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost. Bohatě ilustrovaná publikace shrnuje vývoj hrdelního trestu od starověku po současnost. Francouzský publicista mapuje uplatňování trestu smrti v různorodýc... více


Hrdelní příběhy z Prácheňska

Hrdelní příběhy z Prácheňska

2006, V. Šindelář

Pitaval historických kriminálních případů od řeky Otavy zachycující hříchy našich předků z let 1613-1841. více


Cesta na popraviště - Příběhy z Evropy

Cesta na popraviště - Příběhy z Evropy

2013, V. Šindelář

Obraz justice na evropském kontinentu od středověku až po nepříliš vzdálenou minulost přibližuje Vladimír Šindelář souborem příběhů nejen ze sousedního Německa či revoluční Francie, ale i z Anglie, Itálie, států Pyrenejs... více


Klonovanie, znásilnenie a trest smrti (A čo na to Cirkev?)

Klonovanie, znásilnenie a trest smrti (A čo na to Cirkev?)

2010, Ľ. Majtán

Ako znížiť riziko znásilnenia - Šesť dôvodov proti trestu smrti - Reprodukčné a terapeutické klonovanie - Reakcie mladých - Vražda je neprípustná - Trestný zákon - Nejde o sci-fi - Svedectvá zo života - Stanovisko Katolí... více


Gilotina

Gilotina

2004, R. F. Opie

Tato kniha podává podrobnou zprávu o gilotině, „vynálezu“, který se stal jedním z nejproslulejších popravčích nástrojů v moderní době. Nenalezneme zde ale pouhou komplikaci faktů, libující si v krvi a násilí, nýbrž pouta... více


Cizinec

Cizinec

2005, A. Camus

Hlavním hrdinou existenciálního románu Alberta Camuse je úředník Mersault, Francouz žijící v Alžíru. Dozvídá se, že mu v několik kilometrů vzdáleném útulku zemřela matka, a jede jí na pohřeb. Protože ji dlouho neviděl a ... více


Masarykovy vražedkyně

Masarykovy vražedkyně

2015, I. Pejčoch

Kniha Masarykovy vražedkyně se pokouší přinést pohled na dosud historicky nezpracované téma, nejzávažnější kriminalitu žen v meziválečném období. Odtud pochází i název publikace poukazující na vlastní obsah. Námětem j... více


Trest smrti v dějinách lidstva

Trest smrti v dějinách lidstva

2008, L. Barring

Tato kniha se pokouší ukázat realitu poprav v dějinách lidstva. Barvitě líčí jakými způsoby končili provinilci svůj život – vplétáním v kolo, nabodnutím na kůl, rozčtvrcením, ukřižováním, svržením ze skály, utopením, na ... více


Přijatelnost trestu smrti

Přijatelnost trestu smrti

2001, *. antologie

Anketní sborník je jedním velkým diskusním příspěvkem k problematice trestu smrti. Primárně vyšel z prostředí, které je pro zavedení trestu smrti a obhájením tohoto se věnuje úvodní esej "Proč je trest smrti přípust... více


Po stopách plzeňské spravedlnosti

Po stopách plzeňské spravedlnosti

2010, P. Sokol

Publikace přináší místopis plzeňského soudnictví a hrdelního práva, informuje o místech, kde stávala nejen popraviště, ale např. pranýře, šatlavy či katovna. Samostatnou součástí publikace je i přehled vybraných zaniklýc... více


1 2 >