teorie relativity

štítky

34 knih


Černé díry a budoucnost vesmíru 85% Černé díry a budoucnost vesmíru 1995, Stephen William Hawking

Kniha předního představitele moderní fyziky a astrofyziky s názvem Černé díry a budoucnost vesmíru byla napsána jako hodně volné pokračování Hawkingovy populární knihy Stručná historie času. Kniha obsahuje kromě úvah o ... více


Pan Tompkins v říši divů 83% Pan Tompkins v říši divů 1986, George Gamow

Zábavná populárně naučná knížka s prvky sci-fi, kde je laikovi zábavnou formou představena teorie relativity i kvantová fyzika. Útlá, vtipná a zábavná populárně vědná knížka autora je vzácným příkladem zasvěcené popul... více


Černé díry a zborcený čas 98% Černé díry a zborcený čas 2004, Kip S. Thorne

Kniha jednoho z nejvýznamnějších teoretických astrofyziků, oceněná významnou cenou Amerického ústavu pro fyziku, podává historii myšlenek a objevů, které relativistickou astrofyziku v posledních padesáti letech posunuly ... více
Teorie relativity a jiné eseje 81% Teorie relativity a jiné eseje 2005, Albert Einstein

Soubor sedmi nejdůležitějších Einsteinových prací o fyzice obsahuje eseje Teorie relativity, Fyzika a realita, Základy teoretické fyziky, Obecný jazyk vědy, Zákony vědy a zákony etiky, Elementární odvození ekvivalence hm... více


Nádherná teorie: Sto let obecné teorie relativity 89% Nádherná teorie: Sto let obecné teorie relativity 2015, Pedro G. Ferreira

Jak jedna elegantní teorie rozpoutala vědeckou revoluci Fyzikové zkoumali, potvrzovali i zpochybňovali obecnou teorii relativity hned od chvíle, kdy ji Albert Einstein v roce 1915 předložil. Jejich bádání odhalilo mno... více


Fyzika 80% Fyzika 2011, Michael Brooks

Série VELKÉ OTÁZKY předkládá základní otázky vědy a filosofie, které trápily v průběhu historie zvídavé jedince, a nabízí odpovědi těch největších myslitelů. Tato ambiciózní řada je jedinečným, přístupným a stručným shrn... více


Teorie času 17% Teorie času 2016, Tomáš Košumberský

Možná patříš ke „šťastlivcům“, kteří bezmezně věří v neomylnost moderní vědy, a žiješ tudíž s pocitem, že soudobá fyzika úspěšně vyřešila veškeré historické výzvy – skoro vše již bylo objeveno, vesmír máme detailně zmapo... více


Jak vesmír přišel ke svým skvrnám 78% Jak vesmír přišel ke svým skvrnám 2003, Janna Levin

Deník o konečném čase a prostoru. Podle většiny dnešních kosmologů a astronomů je náš vesmír nekonečný. Janna Levinová, jedna z nejvýraznějších osobností soudobé kosmologie, rozvíjí ve své knize opačnou hypotézu: vesmír... více


30 vteřin na vědu 80% 30 vteřin na vědu 2012, Paul Parsons

- 50 nejpodnětnějších vědeckých teorií, o nichž získáte přehled za 30 vteřin Teorie chaosu, unifikace, velký třesk, teorie relativity? Schrödingerova kočka a zákony pohybu? Jistě víte, o co jde. Určitě jste už o tom vše... více


O čase - Einsteinova nedokončená revoluce 91% O čase - Einsteinova nedokončená revoluce 1999, Paul Davies

Kniha věnovaná času a jeho roli ve fyzice. Autor se odráží od obecné teorie relativity a hovoří o plynutí času, šipce času, dilataci a borcení času. více


Fyzika jako dobrodružství poznání 76% Fyzika jako dobrodružství poznání 2000, Albert Einstein

Autoři vysvětlují význam základních pojmů teorie relativity a kvantové teorie, na nichž je založena dnešní moderní fyzika. Propojení obou těchto teorií zásadním způsobem prohlubuje naše chápání fyzikálních dějů v nejvzdá... více


Povaha prostoru a času 84% Povaha prostoru a času 2000, Roger Penrose

Jedna z nejzávažnejších otázek současné kvantové fyziky zní, jak spojit kvantovou teorii pole a Einsteinovu obecnou teorii relativity – tyto dvě nejpreciznější a nejúspěšnější fyzikální teorie vůbec – v jednotnou teorii ... více


Neznámý vesmír v 10 kapitolách 91% Neznámý vesmír v 10 kapitolách 2017, Stuart Clark

Aktuální příručka o vesmíru a o tom, jak nás naše poslední objevy o hlubokém kosmu nutí přehodnocovat, co o něm vlastně víme a co ne. Dne 21. března 2013 zveřejnila Evropská kosmická agentura mapu zbytkového záření po ve... více


Co to je teorie relativity 92% Co to je teorie relativity 1973, Lev Davidovič Landau

Velmi obtížné problémy, které vznikají, hledíme-li na jevy ze zorného úhlu teorie relativity, jsou vysvětlovány vtipnou a co nejsrozumitelnější formou za přispění humorných ilustrací. Odborná úroveň je zajištěna tím, že ... více


Proč platí E=mc2 90% Proč platí E=mc2 2013, Brian Cox

... a proč by nás to mělo zajímat. Všichni tuto rovnici někdy viděli. Všichni znají i jejího autora. Málokdo však ví, co znamená. A ještě méně lidí chápe, jak k ní od základních fyzikálních principů dojít. Cílem této kn... více


Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity 84% Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity 2001, Karel Bartuška

Úvod do problematiky speciální teorie relativity určený pro SŠ více


Teorie relativity a kvantová fyzika pro začátečníky 88% Teorie relativity a kvantová fyzika pro začátečníky 2015, Steven L. Manly

Současně s tím, jak rozšiřujeme své obzory a dokážeme vidět věci mnohem menší, rychlejší, větší a vzdálenější než kdy dříve, jsme nuceni čelit předsudkům zrozeným z lidské zkušenosti a formovat zcela nové způsoby nahlíže... více


Prostě Einstein! 74% Prostě Einstein! 2019, Rüdiger Vaas

Génius a popstar fyziky Albert Einstein před více než sto lety znovuobjevil vesmír – a jeho revoluční teorie je stále vrcholně aktuální, jak nám nedávno ukázala měření gravitačních vln. Co přesně ale Einstein vlastně obj... více


Moje první kniha o teorii relativity 80% Moje první kniha o teorii relativity 2020, Eduard Altarriba

Nikdy není příliš brzy ani pozdě zkoumat myšlenky géniů. Einsteinova teorie relativity je jedním ze základních kamenů moderní fyziky, ale vyžaduje, abychom zcela přehodnotili naše vnímání času a prostoru. V relativním v... více


Smysl relativity 60% Smysl relativity 2016, Albert Einstein

Koncem roku 2015 uplyne 100 let od chvíle, kdy Albert Einstein publikoval své rovnice gravitačního pole a položil tak základ obecné teorii relativity, kterou podrobněji vyložil v následujícím roce a která se dodnes poklá... více


Tri cesty ku kvantovej teórii gravitácie 80% Tri cesty ku kvantovej teórii gravitácie 2003, Lee Smolin

Úvod do súčasných koncepcií priestoru a času. V tejto knihe uznávaný fyzik Lee Smolin ako prvý ponúka stručný a prístupný prehľad súčasných pokusov zosúladiť dve teórie: Einsteinovu teóriu relativity, skúmajúcu javy... více


Einstein a teorie relativity 70% Einstein a teorie relativity 2010, Anna Parisi

Věděli jste, ... že Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity? ... že Einstein začal mluvit až ve třech letech a jeho nejoblíbenější hrou bylo stavění domečků z karet? ... že není pravda, že by se Einstein ... více


Teorie relativity 100% Teorie relativity 2005, Albert Einstein

Jediná Einsteinova populární kniha o jeho nejslavnější teorii. Vyšla u nás poprvé v roce 1923 a toto je reprint tohoto vydání. Kniha vychází s předmluvou Einsteina k prvnímu českému vydání v němčině a češtině. První část... více


Teorie relativity a gravitační vlny 80% Teorie relativity a gravitační vlny 1986, Jiří Bičák

Vysokoškolská učebnice teorie relativity. více


Albert Einstein - teorie relativity pro každého 0% Albert Einstein - teorie relativity pro každého 1994, Stratos Karamanolis

Výklad Einsteinovy teorie relativity a jejích důsledků pro moderní fyziku je doplněn zkráceným matematickým popisem bez použití vyšší matematiky. více


Základy obecné teorie relativity 0% Základy obecné teorie relativity 1968, Karel Kuchař

Ke studiu nutné znalosti ze speciální teorie relativity jsou podány v úvodním oddílu a v kapitole o riemannovské geometrii. Před vlastní obecnou teorií probírá autor neinerciální soustavy a zákony speciální Einsteinovy t... více


Einsteinův princip relativnosti a teorie gravitační 0% Einsteinův princip relativnosti a teorie gravitační 1925, František Záviška

Dr. František Záviška, profesor Karlovy Univerzity v Praze, vydal v roce 1925 svou obranu Einsteinových teorií jako odpověď těm, kteří Alberta Einsteina považovali za podvodníka. V I. části se zabývá speciální teorií ... více


Relativita do kapsy 0% Relativita do kapsy 2015, Alexander Ženíšek

Kniha „Relativita do kapsy“ je věnovaná výkladu speciální teorie relativity. Prvních devět kapitol se zabývá kinematikou a dynamikou pevných těles. Další části – až do 17. kapitoly – tvoří komentovaný překlad dvou výz... více


O teorii relativity 0% O teorii relativity 1962, Boris Grigorjevič Kuzněcov

Populární výklad geometrických, mechanických, optických a elektrodynamických poznatků a hlavních principů speciální i obecné teorie relativity. V závěru jsou shrnuty filosofické, astronomické a kosmologické důsledky. více


Fyzika - Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky 0% Fyzika - Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky 2001, Martin Macháček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Einsteinova theorie 0% Einsteinova theorie 1950, Azari Polikarov

Teorie relativity je vedle kvantové mechaniky největším slovem fyziky první poloviny našeho století. Polikarov ji zpřístupňuje populárním výkladem, vyhýbajícím se matematickým složitostem. více


Trvání a současnost % Trvání a současnost 2022, Henri Bergson

Trvání a současnost. O Einsteinově teorii relativity. Přeložili a úvodní studií opatřili Radka a Tomáš Vališkovi. V dubnu roku 1911 vystoupil na mezinárodním filosofickém kongresu v Bologni mladý fyzik Paul Langevi... více