starověk

štítky

296 knih


Kleopatra - Královna egyptskáKleopatra - Královna egyptská2011, Michael Grant

V portrétu historika Michaela Granta se nabízí živý obraz mimořádné ženy. Obraz, který nevychází jen z mýtů a legend, ale především z dokumentů, historických záznamů a vědeckého bádání. Představuje se tu milenka velkých ... více


Od Olympu k Akropoli - Jak se žilo ve starém ŘeckuOd Olympu k Akropoli - Jak se žilo ve starém Řecku2000, Joachim Fernau

Po úspěšné knize „Na hradech, v klášterech, v podhradí - Středověk, jak ho neznáte“, nabízí nakladatelství další ojedinělou cestu do minulosti, tentokrát do starého Řecka. S laskavým humorem i ironií provádí autor čtenář... více


Světové dějiny v kostceSvětové dějiny v kostce1993, Otakar Dorazil

Historická příručka. více
Civilizace starého EgyptaCivilizace starého Egypta2002, Paul Johnson

Historie jedné z nejvýznamnějších civilizací v dějinách - starověké egyptské říše / Britský historik popisuje dějiny egyptské civilizace od dob jejího rozmachu až do pozvolného úpadku a následného zániku. Poutavý výklad ... více


Attila: Hunové, Řím a EvropaAttila: Hunové, Řím a Evropa2012, Jarmila Bednaříková

Autorka známá svými pracemi o stěhování národů nebo historií Franků se ve své knize soustředí na původ Hunů, jejich kulturu a způsob života, sleduje jejich vpády na území římské východní říše, spolupráci se západořímskou... více


Dějepis I. v kostce pro střední školy: pravěk, starověk, středověkDějepis I. v kostce pro střední školy: pravěk, starověk, středověk2004, Marie Sochrová

Cílem příručky je seznámit s klíčovými událostmi, významnými osobnostmi a nejdůležitějšími vývojovými procesy evropské a mimoevropské společnosti. Postihnout dějiny v celé jejich komplexnosti je však nesmím ě složité a o... více


Ne z tohoto světaNe z tohoto světa2009, Hartwig Hausdorf

Záhadné artefakty a objevy. Technicky vyspělé artefakty z dávné minulosti, archeologické objevy a památky, které se vymykají tradičním výkladům historiků a archeologů. více


Zrození ŘeckaZrození Řecka2002, Michael Grant

Ve Zrození Řecka zkoumá Michael Grant pozoruhodnou epochu mezi rokem 1000 a 495 př. Kr., kterou nám ukazuje jako dobu největšího tvůrčího vzepětí celých lidských dějin. Za těchto pět set let dosáhly řecké městské státy c... více


Staré civilizaceStaré civilizace1994, Guy Deleury

Ilustrované encyklopedické dějiny starých civilizací v Indii, Číně, Japonsku, Africe a Americe. více


Komedie o strašidleKomedie o strašidle1960, Titus Maccius Plautus

Klasická antická komedie, v níž se domů po několika letech vrací z ciziny kupec Bambulus. Jeho syn však mezitím prohýřil celé rodinné jmění a za pomoci svého vychytralého otroka se snaží otci zabránit ve vstupu do domu, ... více


Dvanáct cézarůDvanáct cézarů1998, Michael Grant

Kniha začíná životopisem Julia Caesara a pokračuje jedenácti jeho následovníky, úhrnem v letech 49 př. Kr. až 96 po Kr. Autor využil dobových zdrojů (císařský tajemník Suetonius, Tacitus, Seneca...), aby přiblížil atmosf... více


Starověký ŘímStarověký Řím1972, * antologie

Čítanka k dějinám starověku. Dlouhou a bohatou cestou antické historie od založení Říma až po pád "věčného města" provází čítanka v rozsáhlém souboru kratších črt, v nichž se odvíjí průběh významných dějinných... více


StarověkStarověk2001, Fiona Chandler

Tato bohatě ilustrovaná knížka obsahuje množství poutavých poznatků o starověkém světě. Sleduje vzestup a pád velkých civilizací, od vzniku prvních rolnických osad na Blízkém východě až k pádu římské říše a skládá barevn... více


Antická obecAntická obec1998, Fustel de Coulanges

Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma \"Minulost pro člověka nikdy úplně neumírá. Člověk ji může zapomenout, má ji však stále v sobě. Neboť takový, jaký v dané době právě jest, je produktem a shr... více


Životopisy slávnych filozofovŽivotopisy slávnych filozofov2008, Díogenés Laertios

Dielo Diogena Laertského patrí medzi najvýznamnejšie pramene, z ktorých sa môžeme najkomplexnejšie dozvedieť o živote a diele 82 antických filozofov. Jeho práca pozostáva z 10 kníh, pričom každý životopis tvorí samostatn... více


6 ...