chronologie

štítek, 5 knih


Historická chronologie

Historická chronologie

2001, M. Bláhová

Základní příručka, bez níž si práci historika či archiváře nelze představit a která nahrazuje přes půl století starou práci G. Friedricha. Kromě přehledu kalendářů a datovacích systémů obsahuje základní tabulky s převody... více


Vademecum pomocných věd historických

Vademecum pomocných věd historických

2002, I. Hlaváček

Publikace přibližuje historickovědní disciplíny: paleografie, chronologie, genealogie, historická metrologie, diplomatika, kodikologie, sfragistika, heraldika, epigrafika, numizmatika. Třetí opravené a doplněné vydání.... více


Kronika zoologického poznávání

Kronika zoologického poznávání

2013, Z. Roček

V knize je zachycen chronologický vývoj poznání v zoologii v průběhu šestatřiceti století. Na pozadí historických událostí jsou zde představeny nejvýznamnější objevy a osobnosti, které přispěly k rozšíření znalostí o zví... více


Obrazový atlas starých civilizací

Obrazový atlas starých civilizací

1996, A. Millard

Dávné civilizace, od Sumerů, žijících 3500 let před Kr., až k Inkům v 15. století po Kr. Fascinující svět dávných civilizací v přehledném a srozumitelném zpracování podle nejnovějších historických poznatků. Zjistíte:... více


Velká kniha o čase

Velká kniha o čase

1995, W. Edmonds

Pdtitul: kouzelná dobrodružství ve vteřinách, ročních obdobích a světelných rocích vesmíru. více