chronologie

štítky

8 knih


Vademecum pomocných věd historických 92% Vademecum pomocných věd historických 2002, Ivan Hlaváček

Publikace přibližuje historickovědní disciplíny: paleografie, chronologie, genealogie, historická metrologie, diplomatika, kodikologie, sfragistika, heraldika, epigrafika, numizmatika. Třetí opravené a doplněné vydání. více


Historická chronologie 96% Historická chronologie 2001, Marie Bláhová

Základní příručka, bez níž si práci historika či archiváře nelze představit a která nahrazuje přes půl století starou práci G. Friedricha. Kromě přehledu kalendářů a datovacích systémů obsahuje základní tabulky s převody... více


Příběh filozofie 87% Příběh filozofie 2003, Will Durant

Vynikající chronologie významných filosofických směrů, doplněná životopisy myslitelů a interpretacemi jejich postojů na základě ekonomických a intelektuálních podmínek, jež je obklopovaly, včetně řady zajímavých příběhů ... více
Kronika zoologického poznávání 80% Kronika zoologického poznávání 2013, Zbyněk Roček

V knize je zachycen chronologický vývoj poznání v zoologii v průběhu šestatřiceti století. Na pozadí historických událostí jsou zde představeny nejvýznamnější objevy a osobnosti, které přispěly k rozšíření znalostí o zví... více


Velká kniha o čase 100% Velká kniha o čase 1995, William Edmonds

Pdtitul: kouzelná dobrodružství ve vteřinách, ročních obdobích a světelných rocích vesmíru. více


Obrazový atlas starých civilizací 80% Obrazový atlas starých civilizací 1996, Anne Millard

Dávné civilizace, od Sumerů, žijících 3500 let před Kr., až k Inkům v 15. století po Kr. Fascinující svět dávných civilizací v přehledném a srozumitelném zpracování podle nejnovějších historických poznatků. Zjistíte:... více


Tabulky k převádění dat historických pramenů % Tabulky k převádění dat historických pramenů 1960, Vladimír Jan Sedlák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české % Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české 1876, Josef Emler

Rukověť chronologie křesťanské zvláště české byla první česky psanou chronologickou příručkou. Roku 1876 tak poměrně rychle nahradila dosud používanou pomůcku Františka Palackého, která byla otištěna již roku 1829 na str... více