sociální integrace

štítky

8 knih


Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní 100% Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní 2006, Dana Štěrbová

Knížka je určena rodičům, jejich dětem, přátelům, pedagogům, odborníkům a všem, kteří si chtějí hluchoslepotu více "osahat". Zabývá se rodinným zázemím hluchoslepých osob, možností jejich vzdělávání a způsoby komunikace ... více


Kvalita života osob se speciálními potřebami 100% Kvalita života osob se speciálními potřebami 2013, Libuše Ludíková

Publikace se zabývá problematikou kvality života osob se speciálními potřebami. Prezentovány jsou zde výsledky výzkumů, které v této oblasti byly realizovány pracovníky a studenty Ústavu speciálněpedagogických studií Ped... více


Variace na Korán - Islám v diaspoře 80% Variace na Korán - Islám v diaspoře 1999, Luboš Kropáček

Monografie se zabývá islámem mimo arabské a další muslimské země a integrací muslimů do moderní pluralitní společnosti. více
Integrativní školní (speciální) pedagogika: Základy, teorie, praxe 100% Integrativní školní (speciální) pedagogika: Základy, teorie, praxe 2004, Marie Vítková

Publikace se zaměřuje především na integraci žáků se zdravotním postižením. Přestože zákonné normy se od vydání změnily, principy zůstávají stejné. více


The brother of the other 0% The brother of the other 2017, Radka Klvaňová

Podnázev: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging. Kniha se věnuje kulturním procesům vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. ... více


Sociální integrace přistěhovalců v České republice 0% Sociální integrace přistěhovalců v České republice 2009, kolektiv autorů

Kniha zachycuje poznatky o procesu sociální integrace, a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím sady více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v České republice.... více


50 let SPMP ČR na jedné lodi 0% 50 let SPMP ČR na jedné lodi 2019, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zápas o uvozovky 0% Zápas o uvozovky 2013, Martin Koubek

Podnázev: Interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989-2007. Kniha pomocí teoretického aparátu studia sociálních hnutí popisuje vývoj interpretačních rámců a rámovacích procesů romských a pro... více