sociální integrace

štítky

6 knih


Kvalita života osob se speciálními potřebamiKvalita života osob se speciálními potřebami2013, Libuše Ludíková

Publikace se zabývá problematikou kvality života osob se speciálními potřebami. Prezentovány jsou zde výsledky výzkumů, které v této oblasti byly realizovány pracovníky a studenty Ústavu speciálněpedagogických studií Ped... více


Variace na Korán - Islám v diaspořeVariace na Korán - Islám v diaspoře1999, Luboš Kropáček

Monografie se zabývá islámem mimo arabské a další muslimské země a integrací muslimů do moderní pluralitní společnosti. více


Zápas o uvozovkyZápas o uvozovky2013, Martin Koubek

Podnázev: Interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989-2007. Kniha pomocí teoretického aparátu studia sociálních hnutí popisuje vývoj interpretačních rámců a rámovacích procesů romských a pro... více
The brother of the otherThe brother of the other2017, Radka Klvaňová

Podnázev: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging. Kniha se věnuje kulturním procesům vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. ... více


Sociální integrace přistěhovalců v České republiceSociální integrace přistěhovalců v České republice2009, kolektiv autorů

Kniha zachycuje poznatky o procesu sociální integrace, a zejména pak integrace na pracovním trhu, zjištěné prostřednictvím sady více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v České republice.... více


50 let SPMP ČR na jedné lodi50 let SPMP ČR na jedné lodi2019, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více