kvalita života

štítky

12 knih


Jak vycvičit divokého slona... a další dobrodružství na cestě bdělosti 90% Jak vycvičit divokého slona... a další dobrodružství na cestě bdělosti 2016, Jan Chozen Bays

Srdečná a moudrá kniha americké lékařky, která je zenovou mistryní, zve k okamžitému praktikování bdělosti přímo uprostřed každodenního shonu. Uvádí cenné praktické rady, často je úsměvná a vždy míří k jádru věci. Usebra... více


Život na příděl 91% Život na příděl 2013, Rudolf Kučera

Podtitul: Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918 Jak proměnila první světová válka každodenní život statisíců dělníků v českých továrnách? Jaké nové významy dostávaly v prostředí aku... více


Lagom: Švédské umění života v rovnováze 59% Lagom: Švédské umění života v rovnováze 2019, Linnea Dunne

Slovo Lagom se dá volně přeložit jako „ani málo, ani moc, ale tak akorát“ Například přesně správné množství mléka v šálku kávy. Lagom je koupit si praktické auto, přestože není na pohled příliš atraktivní. A také když na... více
Sisu: Finské umění odvahy 80% Sisu: Finské umění odvahy 2019, Joanna Nylund

Sisu je asi nejoblíbenějším finským slovem. Tento prakticky nepřeložitelný termín si získal popularitu hlavně ve dvacátých letech minulého století. Vztahuje se k odvaze, elánu, odolnosti, výdrži a houževnatosti – vlastno... více


Malá kniha pohody 75% Malá kniha pohody 2018, Jonny Jackson

Cítit se příjemně, vyrovnaně, těšit se ze života, to je něco, po čem všichni toužíme. Tato kniha vám pomůže vnést do vlastního života pocit útulného tepla, klidu a spokojenosti. Díky množství snadno realizovatelných tipů... více


Měsíc radosti: 31 krůčků ke štěstí 87% Měsíc radosti: 31 krůčků ke štěstí 2023, Ranghild Bang Nes

Je prokázáno, že i drobné pravidelné pozitivní zkušenosti vedou ke zlepšení zdravotního stavu, prohloubení přátelských vztahů a prodloužení života. Radost funguje jako protiváha stresové zátěže a zmírňuje úzkosti a obavy... více


Reminiscence známá i neznámá 100% Reminiscence známá i neznámá 2021, kolektiv autorů

Vzpomínky jsou jako pestré korálky. Procházíme životem s pohledem upřeným před sebe a navlékáme je na pomyslnou nitku. Při práci se seniory představují vzpomínky klíč k individualizované péči. Umožňují zapojit starší lid... více


Hodnocení kvality života 100% Hodnocení kvality života 2011, Elena Gurková

Publikace se věnuje posuzování kvality života v souvislosti se zdravím a s nemocí. V úvodní části shrnuje teoretická východiska a praktická doporučení, jakými metodami lze kvalitu života pacientů sledovat a měřit. V... více


Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci 80% Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci 2021, Radek Ptáček

Stáří a nemoc jsou integrální součástí našeho života, a týkají se tedy nás všech. Velmi často ovšem zapomínáme, že se nejedná o izolované fenomény, které lze vždy nějakým způsobem řešit a vyřešit. Naopak v řadě případů j... více


Kvalita života osob se speciálními potřebami 100% Kvalita života osob se speciálními potřebami 2013, Libuše Ludíková

Publikace se zabývá problematikou kvality života osob se speciálními potřebami. Prezentovány jsou zde výsledky výzkumů, které v této oblasti byly realizovány pracovníky a studenty Ústavu speciálněpedagogických studií Ped... více


Multidisciplinární hodnocení kvality života v Evropě na regionální úrovni % Multidisciplinární hodnocení kvality života v Evropě na regionální úrovni 2020, Karel Macků

Monografie přináší komplexní studii zabývající se multidisciplinárním tématem kvality života řešeným na regionální úrovni v celoevropském rozsahu. Hlavním výzkumným cílem studie bylo sestavení návrhu postupu pro hodnocen... více


Kvalita života osob se sluchovým postižením % Kvalita života osob se sluchovým postižením 2017, Tereza Hradilová

Publikace se zaměřuje na problematiku týkající se kvality života u dospělých osob se sluchovým postižením v České republice. více