sociální ekologie

štítky

13 knih


Sociologie a ekologie 86% Sociologie a ekologie 1997, Jan Keller

Kniha zachycuje vývoj vztahu ekologie jako přírodovědné disciplíny a sociologie jako společenské vědy v průběhu 20. století. více


Naša budúcnosť je lokálna 73% Naša budúcnosť je lokálna 2020, Helena Norberg-Hodge

Autorka v knihe popisuje súvislosti medzi našou sociálnou, ekonomickou, ekologickou a duchovnou krízou a odhaľuje, ako systémový posun z globálnej úrovne na miestnu dokáže tieto zdanlivo rozdielne problémy riešiť súčasne... více


Ekofašismus 35% Ekofašismus 1999, Janet Biehl

Probíhající obrození fašismu v mnoha zemích západního světa je jednou z nejvíce znepokojujících skutečností sklonku dvacátého století. Stejně znepokojující je snaha různých fašistických ideologů a politických skupin zapo... více
Změnit tento šílený svět! Murray Bookchin 80% Změnit tento šílený svět! Murray Bookchin 2008, Václav Tomek

Monografie přibližuje ideový systém významného představitele sociální ekologie a anarchistického teoretika. Interpretace myšlenkového směřování ústícího v novátorské pojetí sociální ekologie a tzv. libertariánský municip... více


Kde to jsem? - Poučení z lockdownu pro pozemšťany 90% Kde to jsem? - Poučení z lockdownu pro pozemšťany 2022, Bruno Latour

Po otřesných zkušenostech s pandemií covid-19 a s lockdownem hledají státy i jednotlivci způsoby, jak se z krize dostat, a mnozí doufají, že se co nejdříve vrátí ke „světu, jaký byl před pandemií“. Existuje však i jiný z... více


Anarchizmus a ekológia 60% Anarchizmus a ekológia 2002, Graham Purchase

Ve své knize Purchase načrtává radikálně pozitivní, dosažitelnou vizi ekologicky integrované anarchistické společnosti a poskytuje mnoho praktických kroků nevyhnutelných k uskutečnění této vize. Zabývá se prakticky každo... více


Co je sociální ekologie 20% Co je sociální ekologie 2000, Murray Bookchin

Vymezení sociální ekologie dle teoretické koncepce Murraye Bookchina. více


Pozvání do sociální ekologie 40% Pozvání do sociální ekologie 2003, Janet Biehl

Publikace seznamuje se základními principy a postoji sociální ekologie jako protireakci na kapitalistickou a tržní společnost. více


Bioetika 80% Bioetika 2016, Petr Jemelka

Učební text je určen především studentům oboru Občanská výchova a Základy společenských věd jako studijní materiál jednosemestrálního kurzu. Jde o stručný přehled bioetické problematiky. Od výkladu o životě jako o jed... více


O přírodě, řízení a naději 0% O přírodě, řízení a naději 2005, Václav Cílek

Tváří v tvář klimatickým, ekonomickým a sociálním změnám se v posledních letech vynořuje myšlenka "trvale udržitelného žití" z druhé, možná reálnější strany - z pohledu výroby a praktického managementu. Hlavním cílem kni... více


Sociální ekologie 0% Sociální ekologie 2008, Jaroslav Mozga

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kapitoly z dejín environmentálneho myslenia 0% Kapitoly z dejín environmentálneho myslenia 2017, Katarína Henčová

Kniha je filozofickou analýzou vybraných prúdov environmentálneho myslenia. Pozostáva zo štyroch kapitol, z ktorých každá prezentuje výsledok filozofického skúmania určitého prúdu v dejinách environmentálneho myslenia a ... více


Zvrácená pyramida 0% Zvrácená pyramida 2006, Bohuslav Blažek

Dva čeští sociologové specializující se na sociální ekologii rozebírají činnost Multi Level Marketingu (MLM). Podstatou Multi Level Marketingu je skrývaná pyramidární struktura (tzv. "letadlo"), která je v celém světě za... více