slovenské dějiny

štítky

296 knih


Románske kostolyRománske kostoly2009, Štefan Podolinský

Súčasťou edície Kultúrne Krásy Slovenska je aj titul Románske kostoly. Publikácia voľne nadväzuje na predchádzajúce tituly a dopĺňa obraz kultúrnej krajiny Slovenska. Románskym kostolom patrí právom dôležité miesto v kul... více


Stopy dávnej minulosti 9 - Posledný Turek, Stavovské povstania a koniec osmanských vojenStopy dávnej minulosti 9 - Posledný Turek, Stavovské povstania a koniec osmanských vojen2018, Pavel Dvořák

Deviaty zväzok edície Dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch. Rozpráva o porážke Osmanov a vyhnaní posledného Turka zo Slovenska. Na pozadí osmanských vojen rozpráva dejiny stavovských povstaní. Kniha je štvor... více


Uhorský SimplicissimusUhorský Simplicissimus1975, Daniel Georg Speer

Dej Uhorského Simplicissima sa odohráva na pozadí mimoriadne rušného obdobia slovenských dejín 2. polovice 17. storočia., ktoré poskytovalo veľmi dobré možnosti pre vznik tohto druhu románu. Bol to predovšetkým turecký v... více
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I. - Územie Slovenska pred príchodom SlovanovPramene k dejinám Slovenska a Slovákov I. - Územie Slovenska pred príchodom Slovanov1998, Richard Marsina

Slovensko v staroveku, v čase historických Keltov, Rimanov, Germánov a ďalších národov. více


Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum)Kronika anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum)2000, neznámý, neuveden

Najstaršia uhorská kronika, koncipovaná ako historický román. Rozpráva o príchode starých Maďarov do Karpatskej kotliny a dobytí Veľkej Moravy, za čo sa v 19. storočí dostala do kliatby slovenských národovcov, ktorá pret... více


Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov)Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov)1997, Richard Marsina

Originálne stredoveké texty životov svätého Štefana, Imricha, Svorada, Benedikta, Ladislava, svätej Alžbety, Margity a ďalších (po prvý raz v slovenčine) v bohato ilustrovanej knihe poskytujú jedinečný obraz myslenia a v... více


Slovenské dejiny IV.Slovenské dejiny IV.2010, Róbert Letz

Štvrtý diel edície Slovenské dejiny zahŕňa obdobie ohraničené rokmi 1914 – 1938, teda od začiatku prvej svetovej vojny po vznik vojnového Slovenského štátu. Predmetné obdobie je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bo... více


Slovenské dejiny V.Slovenské dejiny V.2012, Róbert Letz

Publikácia je organickou súčasťou edície Slovenské dejiny I – IV. Nadväzuje na ňu chronologicky, tematicky i spôsobom spracovania. Slovenské dejiny V vymedzujú historické obdobie rokov 1938 – 1945. Ide o zložité obdobie,... více


Smrť sa volala SchillSmrť sa volala Schill2014, Tomáš Klubert

Bojová skupina "Schill" vznikla na sklonku 1944 ako improvizovaná jednotka v Protektoráte Čechy a Morava. Po presune na Slovensko sa jej príslušníci zapojili do odzbrojenia bratislavskej posádky a v priebehu tr... více


Rabovali Turci : Výber z kroník a listov zo 16. a 17. storočiaRabovali Turci : Výber z kroník a listov zo 16. a 17. storočia1972, kolektiv autorů

Výber z kroník a listov zo 16. a 17. storočia. V publikácii sú zaznamenané mnohé a výrečné svedectvá o tom, ako žil a trpel ľud na území dnešného Slovenska v nešťastných vojnových časoch 16. a 17. storočia. Životné o... více


Pohľady do stredovekých dejín SlovenskaPohľady do stredovekých dejín Slovenska2014, Michal Slivka

Historická monografia prináša vzácne informácie o tajomstvami zahalenej časti slovenských dejín. Zaoberá sa procesom pokresťančovania územia Slovenska, výskumom patrocínií v historickom vývoji, sleduje proces vzniku reho... více


Dejiny Slovenska I : (do roku 1526)Dejiny Slovenska I : (do roku 1526)1986, Richard Marsina

Dejiny obdobia feudalizmu vyšli v jednom zväzku roku 1961. Celé štvrťstoročie ďalšieho intenzívneho výskumu marxistickej slovenskej historiografie prinieslo množstvo nových poznatkov o dejinách Slovenska aj pre najstarš... více


Ján Langoš. Strážca pamätiJán Langoš. Strážca pamäti2016, Alexander Balogh

Knihu, ktorá prináša civilný portrét Jána Langoša prostredníctvom rozprávania jeho rodiny, priateľov a známych, tvoria dva druhy navzájom sa prelínajúcich textov – autorov rozhovor s Langošovou manželkou Gabrielou a prer... více


KlérofašistiKlérofašisti2019, Miloslav Szabó

Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 - 1945) Publikácia sa venuje príčinám, kontextu a dôsledkom radikalizovania viacerých katolíckych a jedného evanjelického kňaza v rokoch 1935 - 1945. Kým vo vere... více


Stopy dávnej minulosti 8 (Slovensko v čase tureckých vojen - Smrť sultána Sulejmana)Stopy dávnej minulosti 8 (Slovensko v čase tureckých vojen - Smrť sultána Sulejmana)2016, Pavel Dvořák

Kniha rozpráva o vzniku Osmanskej ríše, o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a o prvej fáze uhorsko-osmanských vojen za sultána Sulejmana. Začína sa katastrofálnou porážkou a smrťou Ľudovíta II. v bitke pri Moháči a n... více


3 ...