sebeuvědomování

štítky

21 knih


Agnes a Zakázaná hora 91% Agnes a Zakázaná hora 2020, Veronika Hájek Hurdová

Agnes žije v pralesním kmeni Magrejů. Lidé z její vesnice se rodí s nějakým neobyčejným darem. Jakmile svůj dar objeví a ovládnou, musí jej na Úplňkové slavnosti předvést a složit přísahu, ve které přislíbí dar používat ... více


Smysluplné vztahy: Klíč ke svobodě 78% Smysluplné vztahy: Klíč ke svobodě 2018, Michal Bartoš

Kniha se věnuje otázce smysluplného vztahu a obsahuje tři hlavní nosné části. První reflektuje vztah k sobě sama, sebeúctu a sebevědomí, druhá se zabývá partnerstvím a mužsko-ženskou polaritou v nás a třetí pak rozebírá ... více


Slibuji ti svobodu 69% Slibuji ti svobodu 2019, Laurent Gounelle

Nový román autora světoznámého bestselleru Muž, který chtěl být šťastný přináší poutavý a inspirativní příběh, který čtenáře ponouká k zamyšlení nad nejdůležitějšími otázkami života: Jak dosáhnout v životě naplnění a š... více
Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování 86% Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování 2003, František Koukolík

František Koukolík je lékař, neuropatolog, jenž se zabývá vztahem mozku a chování. Ve své nové knize Já (O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování) se zaměřil na starou a otevřenou otázku – jak a proč mozek tvoří vědomí a... více


Myšlením k bohatství pro 21. století 86% Myšlením k bohatství pro 21. století 2016, Napoleon Hill

Tato kniha je prezentací amerických životních hodnot par exelence. Vychází z tezí A. Carnegieho o tom, jak dosáhnout pomocí sebeovládání úspěchu. Správné zvládnutí různých situací a svých emocí je základem, který vede k ... více


Třináct tisíc dní 82% Třináct tisíc dní 2016, Tomáš Hajzler

Každá cesta je jako malý život. Cestování je tedy jakousi laboratoří, v které je možné porozumět životu snadněji než jinde. Já v šesti letech zapálil svou základku a v sedmi vážně onemocněl. Pak už se to se mnou vezlo: r... více


Deset obrazů krocení býka 85% Deset obrazů krocení býka 2004, Kuo-an Š’Jüan

Ve 12. století vznikl v Číně cyklus deseti obrazů a textů k nim, které zobrazují člověka, jenž se vzdálil sám sobě a cosi beznadějně hledá. Spatří však stopy býka, objeví jej, svede s ním zápas, posadí se na jeho záda a ... více


Těhotná panna: Proces psychologické proměny 96% Těhotná panna: Proces psychologické proměny 2019, Marion Woodman

Uznávaná jungiánská psychoterapeutka Marion Woodmanová se ve své knize zabývá především trnitou cestou, kterou žena musí projít, aby dosáhla skutečné samostatnosti a svobody. Fakt, že se od roku prvního vydání situace že... více


Fenomenologie ducha 91% Fenomenologie ducha 1960, Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Toto Hegelovo obsahově velmi bohaté dílo vešlo do kultury 19. a 20. století zejména skvělými rozbory antropogeneze a intersubjektivity, stejně jako filosofickým výkladem některých klíčových etap lidských dějin (antická p... více


Pečujte o tělo, uzdravujte mysl 80% Pečujte o tělo, uzdravujte mysl 2019, Joan Borysenko

Tato kniha obsahuje časem prověřené tipy, jak převzít kontrolu nad svou vlastní fyzickou a emocionální pohodou. Dramatický úspěch u tisíců pacientů léčených na klinice – se stavy od alergií po rakovinu – je doslova živým... více


Pohledy ze skutečného světa 70% Pohledy ze skutečného světa 2014, Georgij Ivanovič Gurdžijev

Podtitul: Rané přednášky v Moskvě, Jessentukách, Tbilisi, Berlíně, Londýně, Paříži, New Yorku a Chicagu, podle záznamů jeho žáků. Kniha představuje soubor přednášek autora pronesených k jeho žákům. Sbírka vyšla až po... více


Hledání zázračného 80% Hledání zázračného 2011, Pjotr Děmjanovič Uspenskij

Podnázev: Zlomky neznámého učení. Tato kniha představuje záznam osmi let, během kterých Uspenskij pracoval pod Gurdžijevovým vedením a patří mezi základní díla západního esoterismu 20. století. Jde o základní knihu podá... více


Praxe přítomnosti 67% Praxe přítomnosti 2014, Patty de Llosa

Praxe přítomnosti nás vede k tomu, jak se naučit plně a bděle prožívat přítomný okamžik a pod povinnostmi a tíhou všedního života neztrácet vlastní živou touhu a dotyk s bezprostřední vnitřní pravdou. Všechny v knize po... více


Čtvrtá cesta - Praktický průvodce systémem seberealizace na základě učení G.I. Gurdžijeva 100% Čtvrtá cesta - Praktický průvodce systémem seberealizace na základě učení G.I. Gurdžijeva 2010, Georgij Ivanovič Gurdžijev

Kniha obsahuje cvičení a eseje od Gurdžijeva a jeho žáků a pokračovatelů. (G. I. Gurdžijev, P. D. Uspenskij, J. de Salzmann, J. G. Bennett, W. Segal, M. de Salzmann, R. Daumal, I. McFarlane, C. Blundell, A. R. Orage, W. ... více


Život jsi ty 60% Život jsi ty 2017, Karel Spilko

Tato kniha vám odpoví na otázku, jaká je naše skutečná podstata. Po jejím přečtení budete vědět, kdo doopravdy jste. Zjistíte, že láska k sobě je jediný bezpečný přístav ve vodách fyzické reality. Jakmile se začnete mít ... více


Tato kniha je vaše bezpečné místo 100% Tato kniha je vaše bezpečné místo 2024, Amy Tran

Tlak na úspěch, stres, úzkost, ztráta sebehodnoty, neschopnost přijmout chválu a uznání Pocity, se kterými se potýká stále více lidí. Rychlá doba a důraz na to být vždy ve všem perfektní drtí a ničí už děti na školách. A... více


Jak děláme věci 100% Jak děláme věci 2013, John Godolphin Bennett

Podtitul: Přednášky o kreativitě a vědomém využívání lidské energie. J.G. Bennett, jeden z nejvýraznějších žáků G.I. Gurdžijeva, v této knize popisuje a shrnuje různé způsoby, jak běžně a nevědomě zacházíme s naší energ... více


Co máš v hlavě? - Podívej se pod okénko 80% Co máš v hlavě? - Podívej se pod okénko 2015, Alex Frith

Otevři přes 80 okének na stránkách této knížky a zjisti něco o tom, co máme v hlavě, jak funguje náš mozek, jak mozek řídí naše smysly a mnoho dalšího! více


Jednoduché vysvětlení idejí Práce 100% Jednoduché vysvětlení idejí Práce 2009, Maurice Nicoll

Podnázev: Úvod do praxe na základě učení G.I. Gurdžijeva. Ve dvanácti kapitolách se seznámíte s popisem systému probuzení vyvinutého G.I. Gurdžijevem, kterému se říká Práce. Věcný zhuštěný text nabádá k opakovanému čten... více


Čtvrtá cesta II % Čtvrtá cesta II 2019, Georgij Ivanovič Gurdžijev

Uvědomování sebe sama : vědomá přítomnost podle G.I. Gurdžijeva. Druhý díl sborníku věnovaný praktickým aspektům Gurdžijevova učení je tentokrát zaměřen na cvičení vedoucí k uvědomování sebe sama, jež vede k plnějšímu... více