sarajevský atentát

štítky

28 knih


Následník trůnu 90% Následník trůnu 1979, Ludwig Winder

Román o Františku Ferdinandovi d' Este, rakouském následníku trůnu, jenž skončil se svou manželkou, hraběnkou Chotkovou, za sarajevského atentátu v červnu 1914, podává vzrušující a dramatickou historii toho, jak došlo ke... více


František Ferdinand d´Este: Následník trůnu 83% František Ferdinand d´Este: Následník trůnu 2000, Jan Galandauer

František Ferdinand d'Este bývá nazýván prvním mrtvým Velké války. Vskutku, 28. červen 1914, kdy jej v Sarajevu zasáhl vražedný výstřel, se nesmazatelně zapsal do dějin lidstva. Základním rysem životního příběhu následní... více


O trůn a lásku 90% O trůn a lásku 2007, Jiří Pernes

Podtitul: Dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d´Este Arcivévoda František Ferdinand, synovec Františka Josefa I., který se stal po smrti císařova jediného syna následníkem rakousko-uherského trůnu, byl ... více
Atentátník 86% Atentátník 2020, Ulf Schiewe

Červen 1914. Týden, kdy se rozhodne o všem. Týden, kdy se tři mladí Srbové vydávají na cestu do Sarajeva. Následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este se účastní vojenských manévrů. Gavrilo Princip a jeh... více


Život plný nepřátel. Život a smrt Františka Ferdinanda D´Este 80% Život plný nepřátel. Život a smrt Františka Ferdinanda D´Este 1994, Jiří Pernes

Bibliografická kniha o životě následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda von Österreich d ´Este. Sleduje jeho osudy od narození až po tragickou smrt v Sarajevu na základě poznatků soudobé historické vědy v ... více


Můj pradědeček František Ferdinand 69% Můj pradědeček František Ferdinand 2014, Anita Hohenberg

Příběh arcivévody Františka Ferdinanda očima jeho pravnučky Anity Hohenberg – detailní informace. Nekonformní muž s mnoha plány do budoucna, důsledný stratég a nezlomná povaha: arcivévoda František Ferdinand byl v nespr... více


Zakázaná láska u císařského dvora 86% Zakázaná láska u císařského dvora 2012, Erika Bertenreiner

Láska rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda ke krásné dvorní dámě českého původu hraběnce Žofii Chotkové vyvolala u vídeňského dvora na přelomu 19. a 20. století bouři pohoršení. Avšak navzdory všem proroctvím... více


Sarajevský atentát 60% Sarajevský atentát 1972, Karel Nový (p)

Beletristicky pojatá významná historická událost - atentát na následníka habsburského trůnu Ferdinanda d´Este - další, přepracované vydání, obohacené o nové dokumenty. Karel Nový přesvědčivě ukazuje dějinné okolnost... více


Vražda arcivévody: Sarajevo 1914 a příběh lásky, který změnil svět 63% Vražda arcivévody: Sarajevo 1914 a příběh lásky, který změnil svět 2017, Greg King

V létě 1914 dominovala Evropě tři velká impéria: Německo, Rusko, Rakousko-Uhersko. O čtyři léta později vše zmizelo v chaosu 1. světové války. Tento konflikt zažehla jediná událost, v jejímž středu se skrýval tragický mi... více


Krvavá cesta k Sarajevu 77% Krvavá cesta k Sarajevu 2009, Miloslav Martínek

Na konci července 1914 podepsal František Josef I. manifest Mým národům, který byl jakousi dvojtečkou před čtyřletým infernem světové války. V té chvíli mohl bilancovat svou více než pětašedesátiletou vládu (1848-1916), ... více


Největší milostný příběh na dvoře Habsburském 73% Největší milostný příběh na dvoře Habsburském 2004, Beate Hammond

Byla hraběnka Žofie Chotková jen ctižádostivá žena, která se chtěla vymanit z chudých poměrů, nebo arcivévodu Františka Ferdinanda opravdu milovala? Pět let skrývání a stovky vroucích dopisů svědčí spíš o velké lásce. Př... více


Tak nám zabili Ferdinanda 67% Tak nám zabili Ferdinanda 2014, Martin Ježek

Je neděle 28. 6. 1914. Zmatený řidič Leopold Lojka zastavuje vůz s Františkem Ferdinandem a jeho ženou. Zařazuje zpátečku a tím dává příležitost Gavrilu Principovi k útoku. Pro bezmocného Lojku se z tohoto okamžiku stává... více


Smrt následníka 74% Smrt následníka 1971, František Kafka

Dějiny dvacátého století zaznamenávají stovky a snad tisíce atentátů ve všech končinách světa. Ale málokterý z nich měl tak dramatický průběh a přímo osudové následky jako atentát na následníka trůnu Ferdinanda ď Este, k... více


František Ferdinand 91% František Ferdinand 2013, Friedrich Weissensteiner

Život FRANTIŠKA FERDINANDA má všechny prvky scénáře k dramatickému filmu z hollywoodské produkce – rozporuplná osobnost, smrtelné onemocnění, nerovný sňatek, tragický závěr. Obětí výstřelů v Sarajevu nebyl jen arcivévoda... více


Šofér, který změnil dějiny 96% Šofér, který změnil dějiny 2017, Jiří Skoupý

Říkává se, že každá generace by si měla pro sebe znovu nalézt a opětovně zpracovat všechny zásadní události světové historie. Může se to týkat i tak známé a mnoha historiky dopodrobna zpracované události, jakou je atentá... více


Vilma hraběnka Lanjus z Wellenburgu: Dvorní dáma Žofie vévodkyně z Hohenbergu 76% Vilma hraběnka Lanjus z Wellenburgu: Dvorní dáma Žofie vévodkyně z Hohenbergu 2019, Lukáš Pavlík

Kniha přináší český překlad původně německy psaných pamětí Vilmy hr. Lanjus z Wellenburgu, která byla od 1. ledna roku 1914 zaměstnána coby dvorní dáma Žofie vévodkyně z Hohenbergu, roz. Chotkové, manželky následníka rak... více


Paměti osobního lékaře Františka Ferdinanda 72% Paměti osobního lékaře Františka Ferdinanda 2019, Victor Eisenmenger

Muž, který zachránil život arcivévody Františka Ferdinanda, budoucího následníka trůnu, byl skromný vědec a doktor medicíny Victor Eisenmenger. Do arcivévodových služeb vstoupil jako jeho osobní lékař v době, kdy hrozilo... více


V zatáčkách 90% V zatáčkách 2003, Hynek Jurman

S hlavním hrdinou se dostaneme z Jižní Moravy okolo Titanicu, přes Sarajevo roku 1914 a carské Rusko, zmítané bolševickou revolucí, až do Protektorátu Böhmen und Mähren, účastníme se atentátu na Heydricha a mezi partyzán... více


Temný osud jménem d'Este 60% Temný osud jménem d'Este 2009, Johanna Marianna Burg (p)

Tento sugestivní a mysteriózní historický román nabízí v netradičním zpracování zajímavý pohled na různé záhadné okolnosti, předzvěsti a varovná znamení, které předcházely atentátu na následníka trůnu, arcivévodu Františ... více


Spojeni v životě i ve smrti 80% Spojeni v životě i ve smrti 2014, Jiří Chramosta

Kniha popisuje tragický osud následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie Chotkové, kterou vydala u příležitosti 100. výročí sarajevského atentátu správa zámku Konopiště s podporo... více