sarajevský atentát

štítek, 16 knih


Šofér, který změnil dějiny

Šofér, který změnil dějiny

2017, J. Skoupý

Říkává se, že každá generace by si měla pro sebe znovu nalézt a opětovně zpracovat všechny zásadní události světové historie. Může se to týkat i tak známé a mnoha historiky dopodrobna zpracované události, jakou je atentá... více


V zatáčkách

V zatáčkách

2003, H. Jurman

S hlavním hrdinou se dostaneme z Jižní Moravy okolo Titanicu, přes Sarajevo roku 1914 a carské Rusko, zmítané bolševickou revolucí, až do Protektorátu Böhmen und Mähren, účastníme se atentátu na Heydricha a mezi partyzán... více


František Ferdinand

František Ferdinand

2013, F. Weissensteiner

Život FRANTIŠKA FERDINANDA má všechny prvky scénáře k dramatickému filmu z hollywoodské produkce – rozporuplná osobnost, smrtelné onemocnění, nerovný sňatek, tragický závěr. Obětí výstřelů v Sarajevu nebyl jen arcivévoda... více


Následník trůnu

Následník trůnu

1979, L. Winder

Román o Františku Ferdinandovi d' Este, rakouském následníku trůnu, jenž skončil se svou manželkou, hraběnkou Chotkovou, za sarajevského atentátu v červnu 1914, podává vzrušující a dramatickou historii toho, jak došlo ke... více


Zakázaná láska u císařského dvora

Zakázaná láska u císařského dvora

2012, E. Bertenreiner

Láska rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda ke krásné dvorní dámě českého původu hraběnce Žofii Chotkové vyvolala u vídeňského dvora na přelomu 19. a 20. století bouři pohoršení. Avšak navzdory všem proroctvím... více


František Ferdinand d´Este: Následník trůnu

František Ferdinand d´Este: Následník trůnu

2000, J. Galandauer

František Ferdinand d'Este bývá nazýván prvním mrtvým Velké války. Vskutku, 28. červen 1914, kdy jej v Sarajevu zasáhl vražedný výstřel, se nesmazatelně zapsal do dějin lidstva. Základním rysem životního příběhu následní... více


O trůn a lásku

O trůn a lásku

2007, J. Pernes

Podtitul: Dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d´Este Arcivévoda František Ferdinand, synovec Františka Josefa I., který se stal po smrti císařova jediného syna následníkem rakousko-uherského trůnu, byl ... více


Krvavá cesta k Sarajevu

Krvavá cesta k Sarajevu

2009, M. Martínek

Na konci července 1914 podepsal František Josef I. manifest Mým národům, který byl jakousi dvojtečkou před čtyřletým infernem světové války. V té chvíli mohl bilancovat svou více než pětašedesátiletou vládu (1848-1916), ... více


Spojeni v životě i ve smrti

Spojeni v životě i ve smrti

2014, J. Chramosta

Kniha popisuje tragický osud následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie Chotkové, kterou vydala u příležitosti 100. výročí sarajevského atentátu správa zámku Konopiště s podporo... více


Život plný nepřátel. Život a smrt Františka Ferdinanda D´Este

Život plný nepřátel. Život a smrt Františka Ferdinanda D´Este

1994, J. Pernes

Bibliografická kniha o životě následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda von Österreich d ´Este. Sleduje jeho osudy od narození až po tragickou smrt v Sarajevu na základě poznatků soudobé historické vědy v ... více


Smrt následníka

Smrt následníka

1971, F. Kafka

Dějiny dvacátého století zaznamenávají stovky a snad tisíce atentátů ve všech končinách světa. Ale málokterý z nich měl tak dramatický průběh a přímo osudové následky jako atentát na následníka trůnu Ferdinanda ď Este, k... více


Největší milostný příběh na dvoře Habsburském

Největší milostný příběh na dvoře Habsburském

2004, B. Hammond

Byla hraběnka Žofie Chotková jen ctižádostivá žena, která se chtěla vymanit z chudých poměrů, nebo arcivévodu Františka Ferdinanda opravdu milovala? Pět let skrývání a stovky vroucích dopisů svědčí spíš o velké lásce. Př... více


Tak nám zabili Ferdinanda

Tak nám zabili Ferdinanda

2014, M. Ježek

Je neděle 28. 6. 1914. Zmatený řidič Leopold Lojka zastavuje vůz s Františkem Ferdinandem a jeho ženou. Zařazuje zpátečku a tím dává příležitost Gavrilu Principovi k útoku. Pro bezmocného Lojku se z tohoto okamžiku stává... více


Můj pradědeček František Ferdinand

Můj pradědeček František Ferdinand

2014, A. Hohenberg

Příběh arcivévody Františka Ferdinanda očima jeho pravnučky Anity Hohenberg – detailní informace. Nekonformní muž s mnoha plány do budoucna, důsledný stratég a nezlomná povaha: arcivévoda František Ferdinand byl v nespr... více


Temný osud jménem d´Este

Temný osud jménem d´Este

2009, J. M. Burg (pseudonym)

Tento sugestivní a mysteriózní historický román nabízí v netradičním zpracování zajímavý pohled na různé záhadné okolnosti, předzvěsti a varovná znamení, které předcházely atentátu na následníka trůnu, arcivévodu Františ... více


1 2 >