rybníkářství

štítky

37 knih


Preventivní, profylaktické a léčebné zásahy na snížení rizika výskytu a propuknutí onemocnění v recirkulačních systémech....Preventivní, profylaktické a léčebné zásahy na snížení rizika výskytu a propuknutí onemocnění v recirkulačních systémech....2015, Jan Mareš

Preventivní, profylaktické a léčebné zásahy na snížení rizika výskytu a propuknutí onemocnění v recirkulačních systémech dánského typu : certifikovaná metodika. Metodika R09/2014. Metodika je ralizačním výstupem výzk... více


Zlatonosná říčka BrtniceZlatonosná říčka Brtnice2017, Ladislav Diviš

V knize "Zlatonosná říčka Brtnice" je zachycena jedinečnost uvedené říčky s jejími přítoky a rybníky. Kniha nás seznámí s jednotlivými obcemi v povodí toku, s architekturou, pověstmi i osobnostmi oblasti. Maleb... více


Rybníky na Blatensku. 3. díl - BlatenskoRybníky na Blatensku. 3. díl - Blatensko2018, Jan Rendek

Popsány a fotograficky zdokumentovány jsou rybníky v povodí: Hajanského, Smoliveckého a Hamerského potoka, Závišínského, Paštického, Mračovského a Škvořetického potoka, severních a jižních přítoků říčky Lomnice, Málkovsk... více
Rybníky a účelové nádržeRybníky a účelové nádrže1989, Jan Šálek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Teplovodní a studenovodní rybnikářstvíTeplovodní a studenovodní rybnikářství1953, Boris Kostomarov

Přehled o rybnikářství. Autor předává své odborné znalosti a zkušenosti z praxe mladším kolegům v poválečné době. Rybnikářství dnes je opět aktuální. V knize je spousta obrázků,nákresu a tabulek.... více


Voda a rybyVoda a ryby2000, John Bailey

Kniha nám nabízí odpovědi na věčnou otázku "Jak ty ryby najít?", čemuž odpovídají i názvy hlavních sekcí - Jak najít ryby v klidných vodách, Jak najít ryby v řekách, Jak najít ryby v průplavech a odvodňovacích ... více


Základy stavby rybníků a hospodářských nádržíZáklady stavby rybníků a hospodářských nádrží1960, Jan Cablík

Vysokoškolská učebnice se zabývá projektováním, stavbou a údržbou rybničních nádrží z hlediska problematiky hydrologické, hydrotechnické a stavební, biologické i ekonomické. více


3