radiologie

štítky

11 knih


Madame Curie 91% Madame Curie 1945, Eva Curie (p)

Dcéra píše o matke. více


Nukleární medicína 90% Nukleární medicína 2014, Pavel Koranda

Skripta "Nukleární medicína" mají sloužit jako učební text základů nukleární medicíny. Jsou určena především studentům v oboru všeobecné lékařství. Úvodní obecné kapitoly přinášejí stručný výklad základů fyziky ionizujíc... více


Záření a život 40% Záření a život 1941, Ferdinand Herčík

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Klinická radiobiologie 0% Klinická radiobiologie 2005, Leoš Navrátil

Na knižním trhu dlouho očekávaná publikace shrnující nejnovější poznatky z oboru radiobiologie. Na učebnici se podílela řada předních českých i slovenských radiobiologů s klinickým i experimetálním zaměřením, radiofyzici... více


Mamodiagnostika 0% Mamodiagnostika 2003, Miroslava Skovajsová

Mamární diagnostika se v posledních letech dostala pod drobnohled nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Zájem se zvětšil zejména od té doby, kdy se v České republice zavedl program preventivního vyšetřování prsu, scree... více


Radiační onkologie % Radiační onkologie 2021, kolektiv autorů

Radiační onkologie je lékařská specializace zabývající se terapeutickou aplikací radiace v léčbě malignit. Jde dnes o vysoce pokročilý obor, jehož úspěchy přispívají k zlepšující se prognóze onkologicky nemocných. Jde ov... více


Anatomie člověka na RTG obrazech 0% Anatomie člověka na RTG obrazech 2013, Jiří Neuwirth

Tato kniha poskytne každému čtenáři základní informace o tom, jak vypadají jednotlivé orgány, kosti, svaly, cévy či centrání nervový systém na obraze zobrazovacích metod a seznámí s jejich názvy v latině, angličtině, fra... více


Radiobiologie potravin pro praktická cvičení a semináře 0% Radiobiologie potravin pro praktická cvičení a semináře 2008, Dvořák Petr

Výukový text v oblasti bezpečnosti a kvality potravin. Základní informace o radiobiologii, konkrétně o dozimetrii, gamaspektrometrii, kontaminaci, dekontaminaci, radioimunoanalýze a přístrojích. více


Lékařská radiologie 0% Lékařská radiologie 1937, František Běhounek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Klinická radiobiologie 0% Klinická radiobiologie 2008, David Feltl

Kniha je určitou rekapitulací základních radiobiologických pojmů a principů, umožní čtenáři se zorientovat v základech oboru nezbytných pro správnou radioterapeutickou praxi. více


Lymfedém končetin 0% Lymfedém končetin 1981, Karel Benda

Cílem následujících kapitol je souhrnné pojednání o lymfedému končetin, zahrnující aspekty lymfologické, angiologické, radiodiagnostické, dermatologické, genetické a jiné, které jsou integrované do společného rámce klini... více