angiologie

štítky

10 knih


Angiologie 2014 - Pokroky v angiologii 0% Angiologie 2014 - Pokroky v angiologii 2015, Debora Karetová

Články obsažené v publikaci přinášejí informace a přednášky z angiologického sympozia, které se zabývalo takovými tématy jako jsou např. možnosti angiologa v diagnostice a léčbě erektilní dysfunkce, žilní tromboembolismu... více


Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii pro praxi 0% Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii pro praxi 2016, Věra Adámková

Publikace přináší přehled používaných vyšetřovacích metod, zmiňuje i poslední novinky a současné trendy. Kromě ergometrie, spiroergometrie, zátěžové echokardiografie, head up tilt table testu a dalších metod v publikaci ... více


Lymfedém končetin 0% Lymfedém končetin 1981, Karel Benda

Cílem následujících kapitol je souhrnné pojednání o lymfedému končetin, zahrnující aspekty lymfologické, angiologické, radiodiagnostické, dermatologické, genetické a jiné, které jsou integrované do společného rámce klini... více
Angiologie 2007 0% Angiologie 2007 2007, Debora Karetová

Publikace představuje písemnou podobu příspěvků přednesených v rámci 12. angiologického sympozia s postgraduální tematikou pořádaného Českou angiologickou společností v červnu 2006 v Hejnicích se zaměřením na tři témata ... více


Angiologie 2012 0% Angiologie 2012 2012, Karel Roztočil

Články obsažené ve sborníku přinášejí informace z XVII. Česko-slovenského angiologického sympozia ve Valticích v červnu 2011, které bylo věnováno třem hlavním tématům – onemocnění karotických tepen, tromboflebitidám a cé... více


Angiologie 2006 0% Angiologie 2006 2006, Karel Roztočil

Publikace představuje písemnou podobu téměř všech přednesených příspěvků 11. angiologického sympozia s postgraduální tematikou pořádaného Českou angiologickou společností v červnu 2005 ve Valticích se zaměřením na tři té... více


Angiologie 0% Angiologie 2014, Karel Roztočil

Další svazek edice Lékařské repetitorium je věnován cévním onemocněním. Jejich problematika je zpracována slovníkovým způsobem, formou abecedně řazených hesel, odpovídajících diagnostickým jednotkám spadajícím do angiolo... více


Angiologie 2011 0% Angiologie 2011 2011, Miroslav Roček

Články obsažené ve sborníku přinášejí informace ze sympozia ve Valticích v roce 2010. Angiologie je typickým oborem, který úzce spolupracuje s ostatními lékařskými odbornostmi, jako jsou např. kardiologie, revmatologie, ... více


Angiologie 2010 0% Angiologie 2010 2011, Jiří Spáčil

Články obsažené ve sborníku představují podstatnou část přednáškového programu z Angiologického sympozia ve Valticích 2009 v písemné podobě a stejně jako v minulých letech přinášejí souhrnné informace týkající se tří tem... více


Angiologie 2008 0% Angiologie 2008 2008, Oldřich Eliška

Publikace představuje písemnou podobu příspěvků přednesených v rámci 13. angiologického sympozia s postgraduální tematikou pořádaného Českou angiologickou společností a Slovenskou angiologickou společností v červnu 2007 ... více