dermatologie

štítky

25 knih


Kůže zblízka 85% Kůže zblízka 2018, Yael Adler

Kůže je jako projekční plátno, které zviditelňuje náš žovot. Kůže nás denně zaměstnává: péče, stárnutí, alergie, antiaging, slunce... Má plochu asi dva čtvereční metry a chrání nás před přehřátím. Zahaluje všechno, co v... více


Nepřátelé kůže 74% Nepřátelé kůže 2019, Sandy Skotnicki

V překvapivé a pozoruhodně praktické knize autorka odhaluje škodlivé účinky moderních návyků péče o pleť a podrobně radí, jak si uchovat bezproblémovou pokožku. Ženy, muži a děti mají dnes více kožních problémů než kdy p... více


Záhady a zajímavosti lidské kůže 100% Záhady a zajímavosti lidské kůže 2000, František Novotný

Autor - lékař, dermatolog - se ve své knize nezabývá odbornými problémy svého oboru, ale zamýšlí se nad nejrůznějšími záhadami lidské kůže i nad zajímavostmi známými odedávna. Vysvětluje, jak lidská kůže vznikala, jak a ... více
Dermatologie 100% Dermatologie 1995, Petr Arenberger

obrazové repetitorium. Spoluautor - Pavel Barták. více


Obličejové dermatózy 100% Obličejové dermatózy 2016, Zuzana Nevoralová

Autorky monografie, která doposud na našem trhu chyběla, jsou zakladatelkami sekce Akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti a největšími odbornicemi na danou problematiku v České republice. Spol... více


Dermatomykologie v obrazech 0% Dermatomykologie v obrazech 2008, Magdalena Skořepová

Dvojjazyčný obrazový atlas dermatomykologických onemocnění je určen především ambulantním dermatologům, pro které jsou mykózy jedním z častých problémů, s nimiž se u svých pacientů denně potýkají. Důraz je kladen na ty p... více


Postřehy kožního lékaře 0% Postřehy kožního lékaře 2004, Zdeněk Vlašín

Kniha pojednává o vzpomínkách a zážitcích z praxe dermatologa. Kapitoly jsou řazeny přibližně chronologicky, není vždy zachována jejich návaznost a jde spíše o volné řazení ne zcela homogenních témat. Vznikaly bez původ... více


Dermatoskopický atlas 0% Dermatoskopický atlas 2008, Lumír Pock

Obsah: 1. Úvod 2. Princip dermatoskopie 3. Dermatoskopická kritéria 4. Zásady dermatoskopického vyšetření 5. Diagnostické algoritmy 6. Diagnózy 7. Jiná užití dermatoskopu 8. Digitální dermatoskopie více


Dermatologie. II. svazek, Diagnostika chorob kožních 0% Dermatologie. II. svazek, Diagnostika chorob kožních 1935, František Šamberger

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Lymfedém končetin 0% Lymfedém končetin 1981, Karel Benda

Cílem následujících kapitol je souhrnné pojednání o lymfedému končetin, zahrnující aspekty lymfologické, angiologické, radiodiagnostické, dermatologické, genetické a jiné, které jsou integrované do společného rámce klini... více


Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře 0% Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře 2011, Ivana Kuklová

V příručce jsou zpracována nejčastější dermatovenerologická onemocnění, s nimiž se všeobecní praktičtí lékaři setkávají ve svých ordinacích. Popsány jsou parazitózy, bakteriální, virová a mykotická onemocnění kůže, dále ... více


Dermatovenerologie, dětská dermatologie a korektivní dermatologie 2006/2007 0% Dermatovenerologie, dětská dermatologie a korektivní dermatologie 2006/2007 2006, Nina Benáková

Tato publikace je výběrem článků, které pojednávají o nejčastějších či nejzávažnějších onemocněních z oboru dermatovenerologie a také těch, které měly v předchozích vydáních edice Trendů v medicíně největší ohlas.Vzhlede... více


Kazuistiky z dermatologie % Kazuistiky z dermatologie 2021, Spyridon Gkalpakiotis

Kazuistické učebnice se v posledních desetiletích staly oblíbenou a důležitou formou odborného vzdělávání v řadě oborů. Dermatovenerologie je navíc z hlediska kazuistik jedinečným oborem – diagnóza je zde odvozena primár... více


Fotodermatózy 0% Fotodermatózy 2005, Lubor Malina

Z celosvětového hlediska je v současné době fotobiologie, zvlášť lékařská, na prudkém vzestupu. Důvodem je jednak odhalení zásadní role ultrafialového záření v indukci imunosupresivních pochodů a kancerogeneze, jednak úč... více


Dermatologie a venerologie pro stomatology 0% Dermatologie a venerologie pro stomatology 1957, Karel Procházka

Učebnice obsahuje diagnostiku i therapii kožních a pohlavních chorob v rozsahu potřebném pro všeobecné lékařské vzdělání příštích stomatologů. Má na zřeteli především příznaky, které tyto nemoci vyvolávají v dutině ústní... více


Fotoprotekce kůže 0% Fotoprotekce kůže 2004, Karel Ettler

Ultrafialové záření (UV-B i UV-A) je součástí slunečního světla, je vyzařováno i některými umělými zářiči (např. v soláriích). Na lidskou kůži může mít řadu nežádoucích účinků krátkodobých (solární popálení, vznik fotode... více


Praktická dermatologie 0% Praktická dermatologie 1958, Antonín Trýb

6., přepracované vydání. Všeobecná část učebnice pojednává o skladbě zdravé kůže, o příznacích, etiopatogenezi a klinické diagnostice kožních nemocí a o léčebných prostředcích, speciální část podává obrazy kožních nem... více


Korektivně dermatologické metody 0% Korektivně dermatologické metody 2001, Radmila Konkoľová

Korektivní dermatologie je nástavbový obor dermatovenerologie, který se zabývá korekcí vzhledových vad kůže. Jde o široké spektrum projevů stárnutí kůže, komplikace některých dermatóz, ale i benigní a maligní kožní nádor... více


Učební texty pro bakalářské studium dermatovenerologie 0% Učební texty pro bakalářské studium dermatovenerologie 1997, kolektiv autorů

Skripta jsou určena pro různé směry bakalářského studia a k rozšíření znalostí zdravotních sester v oboru dermatovenerologie. Významně mohou pomoci i posluchačům medicíny v rychlé orientaci v současné záplavě informací. ... více


Kapesní atlas dermatologie 0% Kapesní atlas dermatologie 2018, Martin Röcken

Publikace, která slouží zejména dermatologům k opakování, je určena také ostatním lékařům v praxi – praktikům, internistům, pediatrům i lékařům dalších odborností, dále studentům medicíny, ale i zdravotnických škol. ... více