postavení ženy ve společnosti

štítky

66 knih


Žena v hnutí husitskémŽena v hnutí husitském1915, Anna Císařová-Kolářová

Autorka se pokusila z tehdy dostupných pramenů a literatury sestavit portrét středověké ženy ovlivněné husitskou revolucí. Popisuje postavení žen pohybujících se v okolí Jana Husa, bekyň, tezovitě i žen přebývajících v k... více


Poddanstvo žienPoddanstvo žien2003, John Stuart Mill

Špecifické postavenie v kontexte tvorby J. S. Milla má spis Poddanstvo žien, prvý raz publikovaný roku 1869, v ktorom vyjadruje – na svoju dobu – neštandardné, priam revolučné názory na postavenie žien nielen v anglickej... více


Neexistující Al-AndalusNeexistující Al-Andalus2010, Rosa María Rodríguez

Kritická studie o vztahu Západu a islámu, kulturní identitě a multikulturní společnosti. Mezinárodně oceňovaná španělská spisovatelka, profesorka filosofie a feministka se v této eseji polemicky věnuje dnes tolik aktuál... více
Tulení žena / Slaměná židle / Podruhyně: Tři hry o ženáchTulení žena / Slaměná židle / Podruhyně: Tři hry o ženách2005, Sue Glover

Vůbec poprvé má česká divadelní obec možnost poznat dílo Sue Glover, která dnes bez nadsázky patří mezi žijící klasiky skotského dramatu. Tři hry obsažené v tomto souboru představují tři různé pohledy na ženu, vztah muže... více


Hrdinky Kámasútry -  Historie indické ženyHrdinky Kámasútry - Historie indické ženy1999, Dagmar Marková

Autorka, vědecká pracovnice Orientálního ústavu AV ČR, sleduje proměny postavení indické ženy v průběhu dějin - od dob nejstarších až po současnost. V knize se prolínají historické, kulturní, náboženské a sociální aspekt... více


Žena za socialismuŽena za socialismu2017, Alena Wagnerová

Kniha je překladem původní sociologické monografie z roku 1974, která analyzovala stav rovnoprávnosti žen v Československu ve srovnání se stavem v Německé spolkové republice. Jejím základem bylo zpracování a reflexe řady... více


Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. stoletíProměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století2001, Jana Burešová

Práce zdaleka není jen registrací či analýzou ženského hnutí, vyplňuje současně jednu ze závažných mezer, které dosud existovaly ve studiu charakteru české společnosti první poloviny 20. století. více


Dejiny ženy IIIDejiny ženy III1971, Stanislav Kostka Neumann

Žena stredoveká a renesančná Dejiny ženy sú aj dejinami erotiky na pozadí sociálnych a spoločenských pomerov, z ktorých vyrastá a s ktorými je neustále a neodlučiteľne spätá. Autor nás zoznámi s problémami stredovekej... více


Dejiny ženy IVDejiny ženy IV1971, Stanislav Kostka Neumann

Žena novodobá a moderná. Populárne sociologické, etnologické a kultúrno-historické kapitoly více


Pouť za ženskou hrdinkouPouť za ženskou hrdinkou1990, Jaromíra Kolárová

studie z dějin české literatury více


Dejiny ženy II.Dejiny ženy II.1970, Stanislav Kostka Neumann

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ženy - podnikatelky v minulosti a současnostiŽeny - podnikatelky v minulosti a současnosti2017, Pavla Slavíčková

Žena-podnikatelka není pouze fenoménem dneška. Na základě analýzy širokého spektra primárních zdrojů nabízí jednotlivé kapitoly knihy různé pohledy na tuto problematiku v současnosti i minulosti. Díky tomuto komplexnímu ... více


Žena a socialismusŽena a socialismus1962, Ferdinand August Bebel

Dílo významného propagátora socialismu, politika a teoretika marxismu se zabývá postavením ženy v kapitalistické společnosti v celé šíři důsledného sociologického rozboru, včetně historického vývoje, a načrtává perspekti... více


Milena Hübschmannová ve vzpomínkáchMilena Hübschmannová ve vzpomínkách2006, kolektiv autorů

V září roku 2005 v Jihoafrické republice tragicky zemřela indoložka, zakladatelka romistiky, podporovatelka romského etnoemancipačního hnutí a hybatelka rozvoje romské, zejména písemné, kultury Milena Hübschmannová (1933... více


Právní postavení ženy v českém právu zemskémPrávní postavení ženy v českém právu zemském1926, Anděla Kozáková-Jírová

Právní postavení ženy v českém zemském právu ve středověku a novověvku. více


3