pluralismus

štítky

7 knih

Důstojnost v rozdílnosti - Jak se vyhnout střetu civilizacíDůstojnost v rozdílnosti - Jak se vyhnout střetu civilizací2017, Jonathan Sacks

O nastupujícím globálním prostředí bylo napsáno mnoho knih, avšak jen velmi málo z nich pojednává o souvisejících mravních a duchovních otázkách. Přitom právě ony patří k těm nejzávažnějším, na něž si musíme odpovědět, m... více


Za obzor totalitarismu - srovnání stalinismu a nacismuZa obzor totalitarismu - srovnání stalinismu a nacismu2012, Sheila Fitzpatrick

V esejích, které psali společně specialisté na sovětskou a německou historii, se autoři pokoušejí znovu promyslet a přepracovat podstatu obou systémů - stalinismu a nacismu. Spolu s tím usilují o vytvoření nové metodolog... více


Čtyři eseje o svoboděČtyři eseje o svobodě1999, Isaiah Berlin

Dnes již klasické dílo britského historika idejí a politického myslitele Čtyři eseje o svobodě sestavil autor ze svých starších textů a poprvé vydal v roce 1969. Zabývá se zde politickými idejemi 20. století, zejména roz... více
Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestíCivilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestí2009, Jóhann Páll Árnason

Kniha je zasvěceným úvodem do základní problematiky, pojmosloví a hlavních tematických okruhů civilizační analýzy. Zahrnuje také originální rozbory otázek týkajících se Evropy a východní Asie, jejich specifické úlohy ve ... více


Dvě tváře liberalismuDvě tváře liberalismu2004, John Gray

Ve své pronikavé studii se snaží John Gray dokázat, že liberální myšlení v sobě vždy zahrnovalo dvě rozporuplné teze. Ta první tvrdí, že liberální myšlení je teorií o racionálním konsensu, který se snaží najít nejlepší ž... více


Proměny interpretacíProměny interpretací1996, Jan Bouzek

Třetí v řadě studií obou autorů, která dosud exponované téma vtahu plurality a ucelenosti ukazuje napříč dějinami v průběhu celé antiky, a dokonce nejen pokud jde o Řecko. více


Pluralismus a anarchismusPluralismus a anarchismusKenneth Maddock

online ke stažení: http://media.csaf.cz/content/Brozury/pluralismus_A.pdf více