paliativní péče

štítky

20 knih

Čeho před smrtí nejvíce litujemeČeho před smrtí nejvíce litujeme2012, Bronnie Ware

Kniha čerpá z osobní zkušenosti autorky, která několik let působila v paliativní péči. Setkání s lidmi, jimž perspektiva blízké smrti naléhavě otevřela palčivá osobní témata a možná trochu pozapomenuté hodnoty, proměnila... více


Průvodce smrtelníkaPrůvodce smrtelníka2016, Ondřej Nezbeda

Smrt je prý dnes v české společnosti tabu. To je ale přinejmenším nepřesné. Tabu se týká něčeho zakázaného, nepřípustného, my se však ke smrti vztahujeme jinak. Vytěsňujeme ji ze svého vědomí, vyloučili jsme ji z hovorů,... více


Neboj se vrátit domůNeboj se vrátit domů2018, Aleš Palán

Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem. Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie, ale naopa... více
Hospice a umění doprovázetHospice a umění doprovázet2011, Marie Svatošová

Umět se vžít do situace nemocného není snadné. Dokud to člověk sám nezažije, možná si ani dost dobře neuvědomí, co všechno pacient ztrácí. Může to být jméno, postavení, životní jistota, soukromí, stud, životní rytmus, pr... více


Hra na život a na smrtHra na život a na smrt2015, Helena Zelenková

Život a smrt nelze oddělit. Přijímáním života ve všech aspektech poznáváme smrt a pomíjivost všeho stvořeného. Autorka nabízí čtenáři knihu, která má za úkol ho doprovázet nejenom na poslední cestě, ale především na poze... více


Eutanázia  (A čo na to Cirkev?)Eutanázia (A čo na to Cirkev?)2011, Ľubomír Majtán

Čo je to eutanázia? - Kedy je človek vlastne mŕtvy? - Svedectvá zo života - Z histórie eutanázie - Stanovisko Katolíckej cirkvi - Rozdelenie - Dôvody - Osem krokov legalizácie eutanázie - Hospice - Paliatívna terapia - D... více


Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u osob s mentálním postiženímStárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u osob s mentálním postižením2020, Tereza Cimrmannová

Publikace reaguje na palčivé téma v sociálních službách, k němuž dosud chybí informace, metodická podpora i příklady dobré praxe. Vzhledem k rostoucí délce dožití lidí s mentálním postižením roste zájem o problematiku st... více


Principy a praxe paliativní péčePrincipy a praxe paliativní péče2007, Sheila Payne

Kniha Principy a praxe Paliativní péče pojednává o péči o lidi čelící smrti, a to jak o samotné umírající, tak o ty, kteří jsou při tom s nimi – rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci, sociální pracovníci a zdravotní... více


Paliativní péče a komunikacePaliativní péče a komunikace2007, Anne-Mei The

V knize Paliativní péče a komunikace hledá autorka vysvětlení pro optimismus nevyléčitelně nemocných pacientů s malobuněčnou rakovinou plic a pro naději na uzdravení, kterou chovají. Během pěti let pomocí metod etnografi... více


Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstaléPoradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé2007, Colin Murray Parkes

Jen málo oblastí zdravotní a sociální péče klade takové nároky na poskytování sociální opory, jako je tomu při péči o nevyléčitelně nemocné, umírající a o pozůstalé v době zármutku. Zdrojem takovéto opory pro pacienty a ... více


Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péčeZtráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče2007, Pam Firth

Kniha Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče přináší soubor nejnovějších mezinárodních zkušeností se zdravotnickou a sociální péčí o pozůstalé. Příspěvky zkušených praktiků a výzkumníků reagují na širokou šk... více


Deklarace o eutanazii Bona et iuraDeklarace o eutanazii Bona et iura2009, neznámý, neuveden

Dokument věnovaný jedné z nejdiskutovanějších etických otázek současnosti. více


Sociální práce v hospici a paliativní péčeSociální práce v hospici a paliativní péče2007, Johann-Christoph Student

Překlad díla profesorů vysokých škol v Heidelbergu a Stuttgartu je systematickým uvedením do sociální práce v hospicech a zařízeních s paliativní péčí. Přístup k umírání, zármutku a smrti ukazuje, do jaké míry je společn... více


Paliativní péče ve zdravotnických zařízeníchPaliativní péče ve zdravotnických zařízeních2015, Radka Bužgová

Kniha přináší pohled na možnosti zavádění principů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních nehospicového typu. Doporučuje individualizovanou péči o pacienty v závěru života, která respektuje jejich preference, hodno... více


Nádorová bolest a její farmakoterapieNádorová bolest a její farmakoterapie1994, Jan Bauer

Po stručném úvodu popisujícím fyziologii a patofyziologii bolesti se kniha zabývá specifiky onkologické bolesti a možnostmi jejího zvládnutí farmakologickou cestou. Vyšlo s podporou nadace Stop rokovině - Onkologie 2000.... více


1