paliativní péče

štítky

29 knih


Čeho před smrtí nejvíce litujeme 79% Čeho před smrtí nejvíce litujeme 2012, Bronnie Ware

Kniha čerpá z osobní zkušenosti autorky, která několik let působila v paliativní péči. Setkání s lidmi, jimž perspektiva blízké smrti naléhavě otevřela palčivá osobní témata a možná trochu pozapomenuté hodnoty, proměnila... více


Neboj se vrátit domů 91% Neboj se vrátit domů 2018, Aleš Palán

Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem. Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie, ale naopa... více


Průvodce smrtelníka 95% Průvodce smrtelníka 2016, Ondřej Nezbeda

Smrt je prý dnes v české společnosti tabu. To je ale přinejmenším nepřesné. Tabu se týká něčeho zakázaného, nepřípustného, my se však ke smrti vztahujeme jinak. Vytěsňujeme ji ze svého vědomí, vyloučili jsme ji z hovorů,... více
Babičky: Na útěku 60% Babičky: Na útěku 2016, Minna Lindgren

Život v domově důchodců Podzimní háj se proměnil v učiněné peklo. Začala rekonstrukce. Hlasitě nadávající dělníci stavební fi rmy, ohlušující rámus a jako bonus mobilní toaleta. Kdo to má vydržet? Siiri, Irma a Anna-Lii... více


Hospice a umění doprovázet 93% Hospice a umění doprovázet 2011, Marie Svatošová

Umět se vžít do situace nemocného není snadné. Dokud to člověk sám nezažije, možná si ani dost dobře neuvědomí, co všechno pacient ztrácí. Může to být jméno, postavení, životní jistota, soukromí, stud, životní rytmus, pr... více


Břehy nejsou na dohled 88% Břehy nejsou na dohled 2021, Marek Uhlíř

Říká se, že kdo jednou viděl zblízka smrt, dívá se už vždy na život jinak. Jitka Kosíková viděla smrt, bídu a krutost mnohokrát, v rozličných podobách. Její práce dětské sestry obnáší dělat pod časovým tlakem a ve stresu... více


Letecký motor ve dřezu 96% Letecký motor ve dřezu 2021, Martina Špinková

Ke 20. výročí založení Cesty domů vydáváme napjatě očekávaný rozhovor dvou žen. Martina Špinková, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Cesty domů, rozmlouvá s Irenou Závadovou, lékařkou-paliatrou a dlouholetou primářkou d... více


Optimální přístup 85% Optimální přístup 2022, Eduardo Berti

Lékařka, zdravotní sestra, ošetřovatelka, sanitář, ale také vizážistka, houslistka, předčitatelka… Tyto osoby si v útrobách nemocnice jedna po druhé berou slovo, aby vyprávěly o svých zážitcích s pacienty a jejich příbuz... více


Kolik podob má doprovázení 90% Kolik podob má doprovázení 2021, Martina Terezie Kalábová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Sestra a pacient v paliativní péči 100% Sestra a pacient v paliativní péči 2010, Monika Marková

Autorka (zdravotní sestra pracující od roku 1996 v hospicích) v knize otevírá nový pohled na práci sester a ostatních pracovníků v paliativní péči. Zabývá se, zcela záměrně, na prvním místě sestrou, jejími osobnostními ... více


Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče 40% Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče 2007, Pam Firth

Kniha Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče přináší soubor nejnovějších mezinárodních zkušeností se zdravotnickou a sociální péčí o pozůstalé. Příspěvky zkušených praktiků a výzkumníků reagují na širokou šk... více


Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u osob s mentálním postižením 80% Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u osob s mentálním postižením 2020, Tereza Cimrmannová

Publikace reaguje na palčivé téma v sociálních službách, k němuž dosud chybí informace, metodická podpora i příklady dobré praxe. Vzhledem k rostoucí délce dožití lidí s mentálním postižením roste zájem o problematiku st... více


Hra na život a na smrt 20% Hra na život a na smrt 2015, Helena Zelenková

Život a smrt nelze oddělit. Přijímáním života ve všech aspektech poznáváme smrt a pomíjivost všeho stvořeného. Autorka nabízí čtenáři knihu, která má za úkol ho doprovázet nejenom na poslední cestě, ale především na poze... více


Eutanázia  (A čo na to Cirkev?) 80% Eutanázia (A čo na to Cirkev?) 2011, Ľubomír Majtán

Čo je to eutanázia? - Kedy je človek vlastne mŕtvy? - Svedectvá zo života - Z histórie eutanázie - Stanovisko Katolíckej cirkvi - Rozdelenie - Dôvody - Osem krokov legalizácie eutanázie - Hospice - Paliatívna terapia - D... více


Principy a praxe paliativní péče 0% Principy a praxe paliativní péče 2007, Sheila Payne

Kniha Principy a praxe Paliativní péče pojednává o péči o lidi čelící smrti, a to jak o samotné umírající, tak o ty, kteří jsou při tom s nimi – rodinní příslušníci, přátelé, dobrovolníci, sociální pracovníci a zdravotní... více


Paliativní péče a komunikace 0% Paliativní péče a komunikace 2007, Anne-Mei The

V knize Paliativní péče a komunikace hledá autorka vysvětlení pro optimismus nevyléčitelně nemocných pacientů s malobuněčnou rakovinou plic a pro naději na uzdravení, kterou chovají. Během pěti let pomocí metod etnografi... více


Rady pro komunikaci 0% Rady pro komunikaci 2013, Martina Terezie Kalábová

Příručka se věnuje komunikaci mezi zdravotníky, pacientem a jeho příbuznými. více


Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé 0% Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé 2007, Colin Murray Parkes

Jen málo oblastí zdravotní a sociální péče klade takové nároky na poskytování sociální opory, jako je tomu při péči o nevyléčitelně nemocné, umírající a o pozůstalé v době zármutku. Zdrojem takovéto opory pro pacienty a ... více


Paliativní onkologická terapie 0% Paliativní onkologická terapie 2017, Lenka Hronovská

Obecné informace pro pacienty. více


Paliativní péče v rezidenčních službách 0% Paliativní péče v rezidenčních službách 2020, Matěj Lejsal

Kniha autorů Karolíny Pechové, Matěje Lejsala a kolektivu je první ucelenou publikací zabývající se poskytováním paliativní péče určenou nejen pro rezidenční sociální služby. Hlavním cílem autorů publikace je přispět a... více