Osmanská říše

štítky

65 knih


Válka na BalkáněVálka na Balkáně1913, Emanuel Škatula

Válečné tažení Bulharska, Srbska, Řecka a Černé hory proti Turecku více


Arménské kroniky od jezera VanArménské kroniky od jezera Van2011, Petra Košťálová

Arménské kroniky od jezera Van: XVI.–XVIII. století / vybrala, přeložila, úvodem a poznámkami opatřila Petra Košťálová. Výbor arménských kronik nabízí pohled na každodenní život arménské komunity žijící v 16.–18. stol... více


Osmanská říše 15.-18.stoletíOsmanská říše 15.-18.století2005, Frédéric Hitzel

Osmanská říše si v Evropě během své expanze do nitra Balkánského poloostrova získala nepříznivou pověst. Šlo přece o poslední hrozbu bojovného islámu vůči křesťanskému světu. Nicméně její hlavní město Istanbul, donedávna... více
Východní otázka: Od počátků do konce 60. let 19. stoletíVýchodní otázka: Od počátků do konce 60. let 19. století2014, Václav Štěpánek

„Východní otázka“ je název pro souhrn politických a diplomatických problémů týkajících se skomírající osmanské říše, problematiky jejího dalšího setrvání v Evropě, resp. dalšího bytí či nebytí osmanského impéria vůbec. P... více


Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkouRakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou2015, Roman Kodet

Vztahy Rakouska-Uherska a Osmanské říše v letech 1896-1914 prošly řadou proměn a krizí. Jejich vývoj zásadně ovlivňoval postavení habsburské monarchie na poli mezinárodních vztahů. Hlavním cílem této práce bylo analyzova... více


Cestou do Cařihradu : osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očimaCestou do Cařihradu : osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima2003, Luďa Klusáková

Publikace je pozváním na cestu v čase a prostoru. Využívá kresleného itineráře anonymního autora, který se koncem 16. století vydal z Vídně do Cařihradu. Tento unikátní, dosud nepublikovaný pramen zvaný Leidenský skicář ... více


Turek na obzoreTurek na obzore2013, Pavol Maliniak

Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom Zdanlivo priamočiare, v skutočnosti mnohotvárne uhorsko-osmanské vzťahy, predstavujú v súčasnosti bohatý námet pre výskum stereotypov v historickej perspektíve. Aktuálne bádanie ... více


Putování 1608-1618Putování 1608-16182016, Šimon Polský (Lehaci)

Autorem arménské kroniky a cestopisu z počátku 17. století je Šimon Polský (arm. Simeon Lehaci), který pocházel z arménské diaspory v Polsku. V letech 1608–1618 podnikl několik cest po východní a jižní Evropě a po Osmans... více


Pod praporem tureckého půlměsíce: Válečné vzpomínky na Syrii a PalestinuPod praporem tureckého půlměsíce: Válečné vzpomínky na Syrii a Palestinu1926, Adolf Schwarzenberg

Adolf kníže Schwarzenberg patřil k tradiční česko-rakouské šlechtické rodině, která má v Čechách mnohasetletou tradici. Po propuknutí války nastoupil k hulánům, v jejichž řadách prošel boji na východní frontě, poté se ja... více


Rimavská Sobota v čase osmanskotureckého panstvaRimavská Sobota v čase osmanskotureckého panstva1974, Jozef Blaškovič

Gemerská vlastivedná spoločnosť predkladá verejnosti dielo Jozefa Blaškoviča - Rimavská Sobota v čase osmanskotureckého panstva. Autor, jeden z popredných československých turkológov, podáva vedecký rozbor tureckých list... více


Úrodná půda: Žena ve službách národaÚrodná půda: Žena ve službách národa2002, Jitka Malečková

Kniha hledá odpověď na otázku, jakým způsobem intelektuálové v 19. a na počátku 20. století začleňovali ženy do nové představy národního společenství. Soustřeďuje se na pozdní osmanskou říši, kde postavení žen patřilo k ... více


Turecká podkova:  Dedičstvo tureckých čias v Honte a NovohradeTurecká podkova: Dedičstvo tureckých čias v Honte a Novohrade2014, Ján Mäsiar

Nevšedná mozaika tém sumarizuje dostupné pramene na tému tureckej okupácie Hontu a Novohradu, s dôrazom na obce Plachtine a Príbelce. Opisuje bašovanie Turkov v Honte a v Novohrade, tureckú správu na našom území, osvetľu... více


Turci na SlovenskuTurci na Slovensku1971, Vojtech Kopčan

Kniha poskytuje pedagogickým, vlastivedným ale i iným záujemcom základné údaje i celkový pohľad na obdobie tureckej expanzie na Slovensku. více


Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky 1856-1913Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky 1856-19132020, Maroš Melichárek

Prvá kapitola monografie nesie názov Veľká východná kríza v rokoch 1875-1878 – súperenie veľmocí na Balkáne. Veľká východná kríza, ktorá vyvrcholia rusko-osmanským konfliktom a následným Berlínskym kongresom dala do pohy... více


Medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí I. (Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky, 1804 - 1856)Medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí I. (Národy juhovýchodnej Európy v siločiarach medzinárodnej politiky, 1804 - 1856)2015, Maroš Melichárek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


4