o literatuře

štítky

189 knih


Skryté letokruhySkryté letokruhy2001, Mojmír Trávníček

Autor vzpomíná na své mládí strávené na valašském venkově, na svá literární přátelství, která přetrvala mnoho let a na celoživotní literární činnost. Nejvýznamnější oblast autorovy aktivity představují edice. Od konce ... více


Čtenářský deník k literatuře v kostce pro střední školyČtenářský deník k literatuře v kostce pro střední školy1999, Marie Sochrová

Čtenářský deník obsahuje výběr děl světové a české literatury. Pomůcka a vodítko pro čtenáře, průvodce literárními díly. Čtenářský deník je určen nejen studentům středních škol, ale i všem zájemcům o literaturu. Druhé v... více


Malý poetický slovníkMalý poetický slovník1984, Josef Brukner

Vybraná, upravená a částečně přepracovaná hesla týkající se básnického jazyka a obrazné řeči básně. Výběr je z Většího poetického slovníku (Poetický slovník). více
Stručný přehled české a světové literatury pro středoškolákyStručný přehled české a světové literatury pro středoškoláky1999, Jaroslav Pech

Učebnice poskytuje množství údajů studentům středních škol. Vývoj naší a světové literatury, výrazné osobnosti, na nichž jsou demonstrovány různé literární směry a proudy, jak se v průběhu dějin písemnictví vytvářely a r... více


Obrazy života v české literatuřeObrazy života v české literatuře2020, Václav Vaněk

Kniha je výborem z autorových textů z posledního desetiletí, které se zabývají českou literaturou 19. a počátku 20. století. Pokouší se obhlédnout, popsat a klasifikovat některé oblasti, jež dosud zůstávaly stranou pozo... více


Poetika české meziválečné literaturyPoetika české meziválečné literatury1987, Daniela Hodrová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Průvodce po světové literární teoriiPrůvodce po světové literární teorii1988, Vladimír Macura

Příručka obsahující hlavní teze osmdesáti stěžejních děl světové literární teorie 20. století s komentáři. více


Odezvy a znaky: Homér, Dante a Joyceův OdysseusOdezvy a znaky: Homér, Dante a Joyceův Odysseus2009, Martin Pokorný

Výrazný filosof a literární historik mladé generace Martin Pokorný přichází se svou studií, ve které živým způsobem interpretuje klasické texty evropské civilizace. Mimořádně živý a srozumitelný text, který vzniknul na P... více


Sága o Hervaře – komentářSága o Hervaře – komentář2009, Jan Kozák

Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární k... více


Rudá záře nad literaturou: Česká literatura mezi socialismem a underoundemRudá záře nad literaturou: Česká literatura mezi socialismem a underoundem2010, Alessandro Catalano

Catalanova obsáhlá monografie je zevrubným výkladem českého literárního života od konce druhé světové války do roku 1959. Hlavním kladem knihy je mimořádná faktografická nasycenost a schopnost uskupit jednotlivé osobnost... více


Pojetí těla ve staroseverské literatuřePojetí těla ve staroseverské literatuře2019, Marie Novotná

Studie se pokouší nastínit obraz představ o těle, jak se ukazuje v staroseverské literatuře, a to na základě analýzy dvou témat, jež se těchto představ úzce dotýkají: somatických projevů emocí a proměny podoby (hamr). Tě... více


Umění a mamonUmění a mamon1930, Upton Sinclair

Celá tato kniha neužívá výrazu umělec v úzkém smyslu; nemluví o něm jako o člověku, který maluje obrazy a ilustruje časopisy: mluví o něm v širším slova smyslu jako o tom, kdo znázorňuje život heslem, obrazem, sochou, bá... více


Kontexty a konfrontaceKontexty a konfrontace2010, Aleš Haman

Soubor literárněvědných studií převážně z let 2004-07 je rozdělen na čtyři části: obecné teoretické stati, literární historie 19. a 20. století a recenze cizích zásadních teoretických prací. Hamanova 18. knižní publikace... více


Duchovní dramata - Gallicanus, Pafnutius, SapientiaDuchovní dramata - Gallicanus, Pafnutius, Sapientia2004, Hrotsvitha z Gandersheimu

První německá básnířka, „zázrak Germánie, německá Sapfó, Orfeus a bohyně“. I takovými slovy byla opěvována benediktinská řeholnice Hrotsvita, tvořící v 10. století. Za své „objevení“ a zpřístupnění svého díla vděčí slavn... více


Nová poetika  - Kapitola z francouzského myšlení o literatuřeNová poetika - Kapitola z francouzského myšlení o literatuře2013, Tomáš Koblížek

V pozdních textech Émila Benvenista (1902-1976) je patrná snaha najít alternativu k strukturální lingvistice, která svým předmětem činí neosobní jazykový systém. Benveniste klade důraz na samu událost výpovědi, nesoucí j... více


6 ...