Moby Dick

štítek, 3 knih


KytovciKytovci1988, V. Mazák

Základní informace o životě kytovců a výčet všech dnes žijících druhů včetně jejich vyobrazení. Obsahuje rovněž informace o velrybářství, skutečném Moby Dickovi, a kostech kytovců v československých muzejních sbírkách. N... více


Detektivem v říši zvířatDetektivem v říši zvířat1995, J. Mareš

Kniha českého biologa a kryptozoologa líčí jeho výpravy za zajímavostmi z živočišné říše. V knize našeho význačného kryptozoologa se dočteme o výpravě za největším broukem světa Manticora imperator do Afriky, za nejv... více


Bílá velrybaBílá velryba1956, H. Melville

Nejslavnější autorovo dílo je velkým eposem námořnického života, k němuž čerpá látku z vlastních bohatých zkušeností námořníka na velrybářské lodi. Je jedním z prvních amerických spisovatelů, odpoutavších se od evropskýc... více