místopisné slovníky

štítky

5 knih


Místopisný slovník historický Království českého 100% Místopisný slovník historický Království českého 1998, August Sedláček

Další z knih A. Sedláčka, výrazné osobnosti našeho regionálního dějepisectví, navazuje na jeho bohatou tvorbu z předešlých let. Zpracováním patnáctisvazkových Hradů, zámků a tvrzí si Sedláček otevřel cestu k dalším prace... více


Dějiny Rakovnicka 0% Dějiny Rakovnicka 1936, Václav Kočka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Místopisný slovník Československé republiky 0% Místopisný slovník Československé republiky 1929, Břetislav Chromec

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Lexikon historických míst Čech a Moravy 0% Lexikon historických míst Čech a Moravy 2001, Miloslav Polívka

Spoluautoři: Joachim Bahlcke, Winfried Eberhard Český překlad lexikonu historických míst Čech a Moravy, jenž vznikl v roce 1998 jako kolektivní dílo dvaceti německých a dvaceti českých historiků pod vedením Joachima Bah... více


Dějiny politického okresu kralovického 0% Dějiny politického okresu kralovického 2010, Václav Kočka

Autor knihy se narodil v Čisté a původním jeho úmyslem bylo zpracovat dějiny pouze tohoto městečka. V roce 1913 již měl dílo hotové, ale řízením osudu nedošlo k jeho vydání. Václav Kočka pak své poznámky doplňoval o hist... více