menšiny

štítky

29 knih


Víc už se nedozvíme 80% Víc už se nedozvíme 2018, Donal Ryan

„Martin Toppy je syn slavného Kočovníka a otec mého nenarozeného dítěte. Je mu sedmnáct let, mně je třicet tři. Byla jsem jeho učitelka. Už dávno bych se zabila, kdybych k tomu měla odvahu.“ Těmito slovy začíná první den... více


Šílenství davů 88% Šílenství davů 2021, Douglas Murray

Douglas Murray odvážně popisuje a jasně vysvětluje tragické problémy, které se vynořily v západním světě jako důsledek ztráty orientace a smyslu lidské existence. Vznikla nová utopická ideologie společenské spravedlnosti... více


Český New York 73% Český New York 2021, Martin Nekola

New York, pulzující metropole a vstupní brána do USA, přilákal i značné množství vystěhovalců z českých zemí. Po první světové válce česká komunita čítala přes 40 000 lidí. Martin Nekola na základě mnohaletého výzkumu př... více
Vymírající Evropané 89% Vymírající Evropané 2003, Karl-Markus Gauss

Rakouský esejista přibližuje minulost, současnost i kulturní odkaz některých malých evropských národů. více


Ázerbájdžánci Íránu 93% Ázerbájdžánci Íránu 2015, Emil Souleimanov

Monografie se zabývá otázkou ázerbájdžánské komunity v Íránu, největší etnojazykové menšiny v hranicích této Islámské republiky, jejíž evoluci zkoumá v kontextu bezpečnostní architektury kaspicko-středovýchodního areálu.... více


České menšiny v Evropě a ve světě 93% České menšiny v Evropě a ve světě 2009, Jaroslav Vaculík

Monografie o příčinách a povaze české emigrace v 16. - 20. století. Obsahuje přehled současných českých emigrantských skupin v evropských i mimoevropských zemích. Kniha je exkurzem do historie české emigrace od Bílé Hor... více


Menšiny a migranti v České republice 100% Menšiny a migranti v České republice 2001, Tatjana Šišková

Publikace navazující na úspěšnou příručku Výchova k toleranci a proti rasismu (Portál, 1998), je určena pedagogům, sociálním pracovníkům, pracovníkům státní správy, odborníkům a studentům sociálních oborů, geografie, kul... více


Výchova k toleranci a proti rasismu 80% Výchova k toleranci a proti rasismu 2008, Tatjana Šišková

Druhé, aktualizované vydání Naši přední psychologové, sociologové, pedagogové, antropologové a další odborníci z oblasti sociálních věd připravili jeden z prvních konkrétních programů výchovy dětí a mládeže k toleranci ... více


Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945 – 1960) 100% Nejsou jako my: Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945 – 1960) 2011, Matěj Spurný

Kniha vychází z autorovy disertace a přináší nový pohled na počátky socialistické diktatury v poválečném Československu. Na příkladu proměňujícího se vztahu české společnosti i jejích politických elit vůči menšinám dokum... více


Německá menšina v českých zemích 1948-1989 100% Německá menšina v českých zemích 1948-1989 1993, Tomáš Staněk

Studie věnovaná rozboru hlavních etap a stěžejních problémů vývoje německé národnostní skupiny v Československu v poválečném období. více


Židovská menšina za druhé republiky 100% Židovská menšina za druhé republiky 2007, Miloš Pojar

Sborník Židovská menšina za druhé republiky navazuje na předchozí dva sborníky: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech a Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Všímá si různých aspektů živo... více


Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949 100% Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949 2013, Jiří Friedl

Pokud se po roce 1989 u nás hovořilo o menšinách v českých zemích těsně po druhé světové válce, tak se zájem dosud soustřeďoval na otázky spojené s vysídlením sudetských Němců. Může to vyvolávat dojem, že stát řešil v ob... více


Židovská menšina v Československu po druhé světové válce 100% Židovská menšina v Československu po druhé světové válce 2010, Peter Salner

Od osvobození k nové totalitě vychází jako souhrn přednáškového cyklu, který ve VKC ŽMP proběhl v roce 2008. Sborník se zabývá dosud méně známými tématy židovských dějin po druhé světové válce. Autorům šlo o to, ukázat, ... více


"Nechtění" spoluobčané 0% "Nechtění" spoluobčané 2018, Jan Rychlík

Jaroslav Pažout, Kateřina Portman (Lozoviuková) (eds). Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989 „Chtěný“ či „nechtěný“ obyvatel ... více


Židovská menšina v Československu ve třicátých letech 0% Židovská menšina v Československu ve třicátých letech 2004, Miloš Pojar

Na konci roku 2004 vyšel sborník z cyklu přednášek ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, nazvaný Židovská menšina v Československu ve třicátých letech, který chronologicky navazuje na předchozí sbor... více


Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968 0% Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968 2011, Miloš Pojar

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mezinárodněprávní ochrana menšin 0% Mezinárodněprávní ochrana menšin 2002, Monika Forejtová

Kniha zkoumá statut menšin v systému mezinárodního práva. Jedním z úkolů této práce je podat kvalitní přehled současné pozitivněprávní úpravy mezinárodního práva, která řeší problematiku práv a postavení menšin. Cílem vš... více


Antisemitismus: tady a teď 0% Antisemitismus: tady a teď 2020, Deborah Ester Lipstadt

Autorka se zabývá otázkou současného antisemitismu, neboť v posledních letech byl zaznamenán nápadný nárůst výskytu antisemitských projevů fyzické i rétorické povahy. Autorka se ptá: týká se veškerá kritika výhradně stát... více


Identita intenzivní naděje: Čeští Židé v první Československé republice 0% Identita intenzivní naděje: Čeští Židé v první Československé republice 2022, Blanka Soukupová

Kniha věnovaná identitě strukturované židovské menšiny v českých zemích v první Československé republice vytváří celek s monografií Židé v českých zemích po šoa – Identita poraněné paměti (Marenčin PT 2016). Jejími hlavn... více


Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871-1945) 0% Nemecko a nemecká menšina na Slovensku (1871-1945) 1991, Dušan Kováč

Popis knihy není zatím k dispozici. více