mediální obraz

štítky

5 knih


Ubavit se k smrtiUbavit se k smrti1999, Neil Postman

Autor, vedoucí katedry kultury a komunikace Newyorské univerzity, v knize vyjadřuje svůj skeptický pohled na směr vývoje mediální sféry a především na roli televize jako média, které, jak věří, negativně ovlivňuje vešker... více


Zelinář a jeho televize: Kultura komunismu po pražském jaru 1968Zelinář a jeho televize: Kultura komunismu po pražském jaru 19682013, Paulina Bren

Jak se stalo, že se z nadšených stoupenců reforem Pražského jara 1968 a „socialismu s lidskou tváří“ stali poslušní stoupenci normalizace, která nastoupila po srpnové invazi pěti armád? Kdo byli hlavní nositelé normaliza... více


Ďábel, který nikdy neumírá: Vzestup a hrozba globálního antisemitismuĎábel, který nikdy neumírá: Vzestup a hrozba globálního antisemitismu2021, Daniel Jonah Goldhagen

Autor provokativně zkoumá, čím přesně je antisemitismus v jedenadvacátém století, a nastoluje znepokojivé nové paradigma jeho chápání. Dále se zabývá rozměry této hrozby, vysvětluje, jak nové technologie přiživily oheň, ... více
Epistemologie (nových) médiíEpistemologie (nových) médií2019, Tomáš Chudý

Monografie přináší diferencovanou řadu pohledů na vztah nových médií a jejich teoretické (filozofické) reflexe, včetně reflexe samotné teorie nových médií. Autoři působí na různých vědeckovýzkumných institucích, případně... více


Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistikyFridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky2010, Jana Hubková

Autorka předkládá rozsáhlou monografickou práci, jež je netradičním pohledem na osobnost Fridricha Falckého a na dramatické peripetie rozuzlení „české otázky“ v kontextu politik třicetiletého evropského konfliktu. Přibli... více