mediální obraz

štítky

7 knih


Ubavit se k smrti 79% Ubavit se k smrti 1999, Neil Postman

Autor, vedoucí katedry kultury a komunikace Newyorské univerzity, v knize vyjadřuje svůj skeptický pohled na směr vývoje mediální sféry a především na roli televize jako média, které, jak věří, negativně ovlivňuje vešker... více


Zelinář a jeho televize: Kultura komunismu po pražském jaru 1968 72% Zelinář a jeho televize: Kultura komunismu po pražském jaru 1968 2013, Paulina Bren

Jak se stalo, že se z nadšených stoupenců reforem Pražského jara 1968 a „socialismu s lidskou tváří“ stali poslušní stoupenci normalizace, která nastoupila po srpnové invazi pěti armád? Kdo byli hlavní nositelé normaliza... více


Nový Pearl Harbor: 11. září a vláda George Bushe: Znepokojující otázky 82% Nový Pearl Harbor: 11. září a vláda George Bushe: Znepokojující otázky 2006, David Ray Griffin

David Ray Griffin, profesor filosofie a teologie na vysoké škole Claremont School Of Theology, nastoluje ve své publikaci "znepokojivé otázky" a fantasticky znějící podezření, která byla vznesena v souvislosti s tragický... více
Epistemologie (nových) médií 80% Epistemologie (nových) médií 2019, Tomáš Chudý

Monografie přináší diferencovanou řadu pohledů na vztah nových médií a jejich teoretické (filozofické) reflexe, včetně reflexe samotné teorie nových médií. Autoři působí na různých vědeckovýzkumných institucích, případně... více


Ďábel, který nikdy neumírá: Vzestup a hrozba globálního antisemitismu 80% Ďábel, který nikdy neumírá: Vzestup a hrozba globálního antisemitismu 2021, Daniel Jonah Goldhagen

Autor provokativně zkoumá, čím přesně je antisemitismus v jedenadvacátém století, a nastoluje znepokojivé nové paradigma jeho chápání. Dále se zabývá rozměry této hrozby, vysvětluje, jak nové technologie přiživily oheň, ... více


Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky 100% Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky 2010, Jana Hubková

Autorka předkládá rozsáhlou monografickou práci, jež je netradičním pohledem na osobnost Fridricha Falckého a na dramatické peripetie rozuzlení „české otázky“ v kontextu politik třicetiletého evropského konfliktu. Přibli... více


Vytrženo z kontextu % Vytrženo z kontextu 2009, Barbora Osvaldová

Knížka Vytrženo z kontextu současné vedoucí katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK Barbory Osvaldové přináší blogy, které autorka publikovala na lidovky.cz. V první části si všímá změn v médiích po roce 1989, dru... více