literární historie, dějiny literatury

štítky

96 knih

Dějiny francouzské literaturyDějiny francouzské literatury1938, Albert Thibaudet

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Stručné dějiny anglické literaturyStručné dějiny anglické literatury1948, Benjamin Ifor Evans

Evans si rozdělil svoji knihu na několik kapitol, v nichž postupně probírá, charakterisuje a hodnotí všechny význačnější zjevy anglické prózy, poesie i dramatu, počínaje začátkem středověku a konče dneškem. Nenazírá lite... více


Literatura určená k likvidaciLiteratura určená k likvidaci2004, kolektiv autorů

Sborník "Literatura určená k likvidaci" obsahuje příspěvky z konference pořádané v Brně (listopad, 2002) k padesátému výročí vykonstruovaných politických procesů s českými spisovateli. Texty různých autorů zach... více
Co je ironická vědaCo je ironická věda2017, István Vörös

Maďarský bohemista, literární vědec, estetik a vysokoškolský pedagog István Vörös je především básník, třebaže doma i v zahraničí jsou oceňovány i jeho prózy a dramatické texty. A básník je to nápaditý, hravý, nekonvenčn... více


Slovník k Breindlovi výboru básní OvidiovýchSlovník k Breindlovi výboru básní Ovidiových1909, Jaromír Zejda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století)Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století)2017, Jan Kouba

Slovník je příspěvkem k českým hudebním, literárním a církevním dějinám od gotického středověku do nástupu osvícenství. Eviduje tvůrce duchovních písní a kancionálů, kteří tehdy působili na území dnešní České republiky a... více


Francouzský román mezi dvěma světovými válkamiFrancouzský román mezi dvěma světovými válkami1997, Aleksander Abłamowicz

Hlavní vývojové tendence a nejvýznamnější spisovatelé daného období. více


Nepopulární literaturaNepopulární literatura1999, Ivo Harák

Literárně-vědné texty vysokoškolského pedagoga zkoumají vývoj české literatury ve 20.století více


Cvičebnice staročeského tvaroslovíCvičebnice staročeského tvarosloví1983, Jaroslav Porák

Příručka je mimo jiné určena pro posluchače externího a dálkového studia, kteří nemají možnost účastnit se práce ve staročeském semináři. Toto čtvrté vydání vzniklo podstatným přepracováním a pozměněním dosavadní Cvičeb... více


Zářivé poselstvíZářivé poselství1973, Julius Fučík

Výbor, který se opírá o dvanáctisvazkové vydání Díla Julia Fučíka, je v podstatě fučíkovským průvodcem po staletých dějinách české literatury. Zahrnuje autorovy literárněhistorické a kritické úvahy, jeho literární medail... více


Adam MickiewiczAdam Mickiewicz1950, Mark Živov

Životopisný a literárněvědecký portrét polského národního básníka z pera ruského slavisty Marka Živova zasazuje Mickiewizcův život do rámce jeho epochy, v níž vzkvétal romantismus a panslavismus. více


O metodě literární historieO metodě literární historie2019, Gustave Lanson

Soubor čtyř studií G. Lansona (1857−1934), jednoho z nejvýznamnějších francouzských literárních historiků a kritiků. Společným jmenovatelem zařazených studií jsou úvahy o vědeckém výzkumu literatury a metodě literární hi... více


Dějiny české literatury IDějiny české literatury I1951, Jaroslav Vlček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejiny slovenskej literatúryDejiny slovenskej literatúry2013, Jaroslav Vlček

J. G. Tajovský vo svojich spomienkach opisuje, ako počas svojho učiteľovania v Banskej Bystrici ukradol túto knihu z knižnice pravotára Hanzlíka: „Všetko budeš vedieť, keď tú knižku budeš mať,“ šepkal mi biblický pokušit... více


Literatura česká devatenáctého století I.Literatura česká devatenáctého století I.1902, Arne Novák

3 díly ve 4 svazcích 1902-07 Literatura česká devatenáctého století, Od Josefského obrození až po českou modernu. díl I. Od Josefa Dobrovského k Jungmannově škole básnické napsali Hanuš, Jakubec, Máchal Smetánka, V... více


6