kulturní historie

štítky

73 knih

MetahistorieMetahistorie2011, Hayden White

Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta to... více


Svátky bláznů a karnevalySvátky bláznů a karnevaly2006, Jacques Heers

Kniha francouzského medievalisty Jacquese Heerse je věnována středověké karnevalové kultuře a středověkému vztahu k zábavám a slavnostem. Rozsáhlou pozornost autor věnuje církevním slavnostem a jejich významu pro každode... více


Kultura českého středověkuKultura českého středověku1987, Pavel Spunar

Kniha je prvním pokusem o syntetický, široce pojatý výklad kulturních dějin českého středověku. Autor je dobře orientovaný v problémech obecné historie a jejích pomocných věd, v historii práva, dějinách filosofie a teolo... více
Mezi pionýrským šátkem a mopedem: Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970Mezi pionýrským šátkem a mopedem: Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-19702018, Jiří Knapík

Kniha, kterou připravili zkušení badatelé Jiří Knapík a Martin Franc společně s kolektivem českých i německých historiků střední generace, nabízí sondy do života českých dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let v lete... více


On: kulturní historie penisuOn: kulturní historie penisu2002, David M. Friedman

Penis byl připodobňován k bohu i k ďáblu, posléze byl zesvětštěn, stal se argumentem na podporu rasismu, předmětem psychoanalýzy, politizace a nakonec byl „medikalizován“ moderním „erekčním průmyslem“. Autor čtenáře prov... více


Labyrint a bojovníkLabyrint a bojovník2008, Craig Wright

Turista, jenž zavítá do proslulé katedrály v Chartres, může být překvapen, když na podlaze objeví obrovské bludiště. Proč tam je? Craig Wright, profesor dějin hudby na Yale University, se ve své fascinující knize zabývá ... více


Benátky: Město kanálů, paláců, umění, kurtizán, karnevalů a kočekBenátky: Město kanálů, paláců, umění, kurtizán, karnevalů a koček1992, Josef Kroutvor

Publikace českého esejisty a historika umění popisuje převážně kulturní dějiny Benátek. více


Latina je mrtvá, ať žije latina! Malé dějiny velkého jazykaLatina je mrtvá, ať žije latina! Malé dějiny velkého jazyka2016, Wilfried Rudolf Stroh

Kniha se zabývá latinským jazykem jako univerzálně dorozumívacím prostředkem západní kultury po více než dva tisíce let. Vedle chronologického přehledu historických fází existence latiny uvádí též specifika jejího uplatn... více


Semafor: šedesát let v jednom představeníSemafor: šedesát let v jednom představení2019, Jiří Suchý

Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Jitka Molavcová a spousta dalších. Tváře, které se nesmazatelně zapsaly do dějin českého divadelnictví, hudby i televizní zábavy. Divadlo SEdmi MAlých FORem vás u příležitosti šedesátého výročí... více


Za časů našich prababiček a pradědečků – Život na přelomu 19. a 20. stoletíZa časů našich prababiček a pradědečků – Život na přelomu 19. a 20. století2021, Hana Kneblová

Období 1890 až 1914 bývá nazýváno „Belle Époque“. Během této „krásné epochy“ došlo k výraznému technickému a ekonomickému rozvoji. V této knize se seznámíte s tehdejším životem ve městech a na vesnicích. Dozvíte se, jaké... více


Brno - kulturní město předválečné a válečnéBrno - kulturní město předválečné a válečné2006, Dušan Jeřábek

O divadle, literatuře, výtvarném umění a významných osobnostech univerzity v letech 1928–1948. Jestliže se autor vyznává, že chtěl zaznamenat obraz lidí, kteří dávali Brnu jeho význam a ráz, pak je třeba dodat: k nim pa... více


Dějiny hudby III. - BarokoDějiny hudby III. - Baroko2009, Ladislav Kačic

Autorem publikace a dramaturgem zvukové přílohy třetího svazku Dějin hudby, tentokrát s barokní tematikou, je Mgr. Ladislav Kačic, PhD., renomovaný hudební historik, vědecký pracovník Slovenské akademie věd, pedagog Vyso... více


Obrázky ze starých BudějovicObrázky ze starých Budějovic2015, Daniel Kovář

Město a krajina v kresbách Friedricha Blumentritta. U příležitosti 750. výročí Českých Budějovice vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích v roce 2015. Friedrich Blumentritt patřil k významným postavám veřejného... více


Hedvábná stezkaHedvábná stezka2000, Helmut Uhlig

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Moskva, čtvrtý Řím - Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931-1941Moskva, čtvrtý Řím - Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931-19412016, Katerina Clark

Na začátku 16. století prohlásil mnich Filofej Moskvu za „třetí Řím“. Pro intelektuály a umělce byla ve třicátých letech 20. století kosmopolitním centrem sekulárního osvícenství. Clarková popisuje a interpretuje kulturn... více


2