konzumní společnost

štítky

36 knih

Paradoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnostiParadoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnosti2007, Gilles Lipovetsky

V této práci populární francouzský filozof analyzuje fenomén hyperkonzumní společnosti. Konzumentství mj. proniklo do vztahů v rodině a náboženství, ke kultuře a využití volného času. Vše nasvědčuje tomu, že vytváří impé... více


Naše cesta do prvohor. O povaze automobilové kultury.Naše cesta do prvohor. O povaze automobilové kultury.1998, Jan Keller

Kniha je polemikou s názory, podle nichž automobil přináší rozvoj pro celou společnost. Autor naopak dokládá, že rozvoj automobilismu vytváří více problémů, než kolik jich naše společnost dokáže řešit. Zabývá se probléme... více


Méně je víceMéně je více2019, Cait Flanders

Před třicítkou se Cait Flandersová ocitla v začarovaném kruhu konzumu, který postihuje mnoho z nás: touha stále více vydělávat, více nakupovat, více chtít. Dokonce i potom, co se jí povedlo zbavit se dluhu 30 000 dolarů ... více
Na konci věkuNa konci věku2010, John Lukacs

Lukacs soudí: „Ocitáme se na konci věku. Jak málo lidí však o tom ví!" Podle amerického historika maďarského původu (autora téměř tří desítek knih, z nichž u nás zatím vyšla jen jedna) žijeme téměř na konci epochy, ... více


Konec legraceKonec legrace2007, Peter Hahne

Německo na kolenou! A co my? : [od kulturnosti k nekulturnosti, od cílů k bezcílnosti, od smyslu k nesmyslnosti]. Práce nejznámějšího německého televizního moderátora přináší šokující informace o rozpadu nejen německé... více


Malé pojednání o poklidném nerůstuMalé pojednání o poklidném nerůstu2012, Serge Latouche

Růst HDP je božstvo. Euro-americká civilizace je dennodenně před hrubým domácím produktem v pokleku. Kniha francouzského profesora Serge Latouche je jedním z pokusů ukázat, že tímto poklusem za růstem Růstu hrozí lidské ... více


Život na prodejŽivot na prodej2006, Margaret McAllister

Kniha psaná z pohledu dospívající dívky lomy je moderní parafrází příběhu o doktorovi Faustovi. V médiích, televizi a reklamách se nabízejí recepty na snadný a bezproblémový život. Katalog Life-shop - Život na prodej - u... více


Důstojnost v rozdílnosti - Jak se vyhnout střetu civilizacíDůstojnost v rozdílnosti - Jak se vyhnout střetu civilizací2017, Jonathan Sacks

O nastupujícím globálním prostředí bylo napsáno mnoho knih, avšak jen velmi málo z nich pojednává o souvisejících mravních a duchovních otázkách. Přitom právě ony patří k těm nejzávažnějším, na něž si musíme odpovědět, m... více


Darwinovská leviceDarwinovská levice2016, Peter Singer

V průkopnické a čtivé Darwinovské levici předkládá patrně nejznámější filozof současnosti, Peter Singer, řadu argu­mentů, s jejichž pomocí dokazuje nutnost radikální revize, jíž musí projít politická levice, aby překonal... více


Nenechte se oškubatNenechte se oškubat2014, David Craig

Odhaduje se, že každý den vidíme až 300 reklam a jsme vystaveni přibližně 2000 prodejních nabídek. Většinu z nich ignorujeme. Ale častěji, než se domníváme, a rozhodně častěji, než by se nám zamlouvalo, se necháme obratn... více


Alkoholici, feťáci a gambleřiAlkoholici, feťáci a gambleři1995, Karel Nešpor

Publikace o závislosti a patologickém hráčství. více


Kultura individualismuKultura individualismu2012, Małgorzata Jacyno

Autorka se v této knize zabývá každodenním životem ve světle tzv. kritické sociologie (zejména P. Bourdieua). Ústředními tematickými motivy práce jsou transformace vkusu, tzv. kulturní narcismus, vztah životního stylu a ... více


Dost: Skutečná cena peněz, byznysu a životaDost: Skutečná cena peněz, byznysu a života2009, John C. Bogle

John C. Bogle inspiruje, když nabízí svůj jedinečný pohled jak na peníze, tak na hodnoty, které bychom měli v byznyse a svých pracovních kariérách následovat, a také na to, co bychom měli považovat za nejcennější poklady... více


Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoruZvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru2014, Kateřina Lojdová

Je v konzumní společnosti luxusem mít, nebo nemít? Existuje v dnešní době ještě revolta, nebo jsou její současné projevy jen mainstreamem s komerční značkou revolty? Jakou stopu zanechává člověk v přírodě? Jakou stopu za... více


Být svobodnýBýt svobodný1998, Eugenio Fizzotti

Jak svobodně jednat a myslet v konzumní společnosti. Je možné, aby lidé konzumní společnosti, často znudění a deprimovaní, byli hluboce svobodní ve svém jednání a ve způsobu myšlení? Odpověď zní ano, ovšem za předpokl... více


2