kavalírské cesty

štítky

7 knih


Poslední Rožmberkové (Velmoži české renesance)Poslední Rožmberkové (Velmoži české renesance)1989, Jaroslav Pánek

Kniha přináší nezkreslený pohled na osudy Viléma a Petra Voka z Rožmberka. 1. vydání. více


Náročné dospívání urozených -  Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)Náročné dospívání urozených - Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)2013, Jiří Kubeš

Jedním ze stěžejních témat, které se stále řeší, byla, je a bude výchova a vzdělání šlechty v raném novověku, jež pomohla urozeným udržet jejich výsadní postavení. Právě ve výzkumu tohoto tématu spatřují historici popráv... více


President na Těšínsku 5. a 6. července 1930President na Těšínsku 5. a 6. července 19301930, Josef Kudla

Vydáváme novinářský popis událostí 5. a 6. července 1930, abychom přítomné i budoucí generaci zachovali dokument, jak byl na Těšínsku uvítán první president Československé Republiky. více
Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie...Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie...2014, Milena Hajná

Poutavé vyprávění o cestě, která byla zlomovým momentem v životě jednoho z nejvlivnějších a nejbohatších mužů českého království přelomu 17. a 18. století – hraběte Heřmana Jakuba Černína z Chudenic. Dvacetiletý Heřma... více


Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–16822014, Milena Hajná

Poutavé vyprávění o cestě, která byla zlomovým momentem v životě jednoho z nejvlivnějších a nejbohatších mužů českého království přelomu 17. a 18. století – hraběte Heřmana Jakuba Černína z Chudenic. Dvacetiletý Heřma... více


Zrození renesančního kavalíra: Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620).Zrození renesančního kavalíra: Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620).2010, Martin Holý

Předkládaná kniha se zaměřuje na výchovu a vzdělávání šlechty z českých zemí v letech 1500-1620. Kromě úvodu a závěru je rozdělena na 7 kapitol. První se zabývá nejranější výchovou dětí v prostředí šlechtického fraucimor... více


Šlechtic na cestách v 16.-18. stoletíŠlechtic na cestách v 16.-18. století2007, Jiří Kubeš

Sborník příspěvků (nejen) ze 3. adventního kulatého stolu, který se konal na půdě Katedry historických věd FF UPa dne 28. 11. 2005. Jindřich M. Hýzrle z Chodů a jeho poznávací cesta po střední a západní Evropě v letec... více