judikatura

štítky

38 knih


Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturouZákon o přestupcích s komentářem a judikaturou2011, Eva Horzinková

Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře. Ve druhém vydání by... více


Fenomén judikatury v právuFenomén judikatury v právu2010, Ondrej Hamuľák

Olomoucké debaty mladých právníků pořádané již od roku 2007 jsou konferencí mladých vědeckých pracovníků, studentů a začínajících praktiků v oblasti práva a právní vědy z regionu Visegrádské čtyřky. Představují prostor p... více


Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázekPřehled judikatury ve věcech veřejných zakázek2011, Vilém Podešva

Snahou autorů publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. více
Přehled judikatury: soudní ochrana člena spolku, církve a politické stranyPřehled judikatury: soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany2011, Ludvík David

Přehled dvaapadesáti soudních rozhodnutí z oblasti soudní ochrany člena občanského sdružení, církví a politické strany. více


Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu ČRPrávo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu ČR2010, Ondrej Hamuľák

Ústavnímu soudu ČR se v posledních letech dostalo možnosti vyjádřit se k tématu dopadů členství ČR v Evropské unii na systém českého práva, na úkoly Ústavního soudu i soudů obecných, na kontury české ústavnosti a na posu... více


Příklady a judikatura z práva životního prostředíPříklady a judikatura z práva životního prostředí2010, Tomáš Kocourek

Publikace představuje praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Obsahuje dvanáct kapitol, které pokrývají tradičně v seminářích procvičovaná témata. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva ž... více


Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právuPřehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu2012, kolektiv autorů

Tento Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Námitka promlčení patří mezi nejfrekventovanější procesní obrany, které účastníci civilní... více


Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluzeJudikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze2013, Petr Lavický

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro prá... více


Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škodyPřehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Náhrada škody2012, Jiří Doležílek

Vydávaný Přehled judikatury ve své druhé, aktualizované a rozšířené podobě navazuje na první, úspěšné vydání titulu Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - náhrada škody z roku 2006. Vzhledem k tomu, že mezi prvn... více


Přehled judikatury ve věcech správního trestáníPřehled judikatury ve věcech správního trestání2006, Petr Lavický

Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti správního trestání, tj. přestupků a jiných správních deliktů; je v ní zařazeno též několik rozhodnutí, jež v přesném slova smyslu do oblasti správního trestání za... více


Přehled judikatury Zákon o zaměstnanostiPřehled judikatury Zákon o zaměstnanosti2011, Jaroslav Stádník

Předkládaná publikace z ediční řady Přehledy judikatury přináší výběr zásadních rozsudků v oblasti zaměstnanosti. Rozsudky jsou členěny do kapitol podle oblasti zákona o zaměstnanosti, ke které se vztahují. Najdeme zde r... více


Přehled judikatury ve věcech práva na informacePřehled judikatury ve věcech práva na informace2013, František Korbel

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním ... více


Přehled judikatury z oblasti životního prostředíPřehled judikatury z oblasti životního prostředí2007, Veronika Langrová

Konkrétní případy, správní rozhodnutí a rozsudky s komentářem a právním rozborem les,ovzduší, voda, horninové prostředí, geneticky modifikované organismy, ochrana přírody a krajiny vhodné pro začínající... více


Obchodní společnostiObchodní společnosti2015, Jan Dědič

Publikace přináší ucelený přehled nejdůležitějších judikátů (v počtu 1018) vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných po rekodifikaci. Dělí se na obecnou část, oblast osobních společností (spol. komandit... více


Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctvaJudikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva2014, Edmund Horváth

Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých... více


2