histologie

štítky

19 knih

Základy histologieZáklady histologie1997, Luiz Carlos Uchôa Junqueira

Překlad učebnice histologie, která po původním vydání v roce 1971 v Brazílii vyšla v USA opakovaně jako „a Lange medical book“ a byla vydána též v Itálii, Nizozemsku, Indonésii, Japonsku a Německu. Dva brazilští a jeden ... více


Histologický atlasHistologický atlas2008, Jindřich Martínek

Atlas představuje základní učební pomůcku pro studenty magisterského i bakalářského studia na lékařských fakultách, pro studenty vysokých škol zdravotnických s Mgr. a Bc. studijním programem v oborech všeobecná sestra a ... více


Botanika: Cytologie, histologie, organologie a systematikaBotanika: Cytologie, histologie, organologie a systematika2008, Jan Novák

Učebnice zahrnuje základy cytologie, anatomie a morfologie rostlin, charakterizuje jednotlivé buněčné kompartmenty, pletiva rostlinného těla a orgány (s demonstracemi domácích i cizích rostlin); systém rostlin v rámci so... více
HistologieHistologie2012, Renate Lüllmann–Rauch

Tato kniha vás bude provázet během výuky histologie, pomůže vám připravit se optimálně ke zkoušce a navíc z ní získáte informace potřebné i pro další výuku klinické medicíny! Třetí vydání publikace bylo zcela přepracová... více


Lékařská histologie I.Lékařská histologie I.2010, Václava Konrádová

Skripta jsou určena především pro studenty lékařských fakult, kterým poskytují základní údaje z cytologie a obecné histologie. více


Histologie a mikroskopická anatomie pro bakalářeHistologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře2011, Svatopluk Čech

Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře - 2., přeprac. vydání. více


Základy histologieZáklady histologie2014, Jaroslav Slípka

Ve 20. století a také na úsvitu století 21. vzniká dlouhá řada učebnic, které postupně pojímají histologii jako vědu dynamickou, morfofunkční, rozšířenou o výsledky elektronové a konfokální mikroskopie, jakož i histochem... více


Lékařská histologie II.Lékařská histologie II.2012, Václava Konrádová

Učební text Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno mno... více


Histológia živočíchovHistológia živočíchov1992, Alžbeta Hudáková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Patologie 2., doplněné vydáníPatologie 2., doplněné vydání2012, Jana Dvořáčková

V první části jsou poznatky "obecné histologie", kde jsou uvedeny základní pojmy k porozumění "speciální patologie". více


Histologie IIHistologie II2003, Petr Hach

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Histopatologický atlasHistopatologický atlas2008, Světlana Brychtová

Histopatologický atlas je sestaven jako soubor barevných mikrofotografií obsahující základní histopatologické diagnózy a je určen jako učební pomůcka zejména pregraduálním studentům lékařských oborů. Ovšem i lékař „nepat... více


Príručka patologickej histológiePríručka patologickej histológie1957, Miroslav Brozman

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Histologie a buněčná biologie - Opakování a příprava ke zkouškámHistologie a buněčná biologie - Opakování a příprava ke zkouškám2004, Douglas F. Paulsen

Kniha doplňková k populární učebnici od Junqueira a spol.: "Basic histology", přeloženou prof. MUDr. R. Jelínkem, DrSc. známá pod názvem "Základy histologie" Kniha obsahuje soubor otázek, které se ča... více


Histologie a histologická technika, 2. částHistologie a histologická technika, 2. část1996, Zdeněk Vacek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1