grafy

štítky

16 knih


Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 1, a/bVšeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 1, a/b1999, kolektiv autorů

Diderot (též Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích) je původní česká encyklopedie obsahující přibližně 100 000 hesel a 8 000 převážně barevných ilustrací, map, grafů a tabulek. více


Nejen kruhy - Vizuální přístupy v zobrazování dat a informacíNejen kruhy - Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací2017, Pavla Pauknerová

Rychlé šíření digitálních komunikačních technologií vytváří bezprecedentní podmínky nejen pro hromadění a sdílení informací, ale také pro jejich vzájemné prolínání. V době, kdy jsou informace dostupnější než kdykoli dřív... více


Sell & Sell ShortSell & Sell Short2014, Alexander Elder

Sell & Sell Short je překladem nejnovější knihy geniálního amerického akciového obchodníka a mentora, Dr. Alexandera Eldera. Nabízí komplexní pohled na trhy z několika rovin a učí začínající burzovní obchodníky a ... více
Statistika pro obchodní akademieStatistika pro obchodní akademie2009, Zdeněk Burda

Středoškolská učebnice, schválená MŠMT ČR, přispívající k poznání jednoduchých základů statistiky, které jsou pak aplikovány v dalších odborných předmětech. Učebnici vhodně doplňuje publikace Příklady ze statistiky a ... více


Modelování a optimalizace v manažerském rozhodováníModelování a optimalizace v manažerském rozhodování2005, Miroslav Žižka

Tato publikace je určena dvěma hlavním cílovým skupinám čtenářů. Zvolená forma vysokoškolské učebnice ji předurčuje pro studenty manažerských a ekonomických oborů, kterým umožní racionální zvládnutí odborné problematiky ... více


Řešení spínaných obvodů grafyŘešení spínaných obvodů grafy2011, Bohumil Brtník

Analýza elektrických obvodů je nezbytná nejen pro výpočet obvodových veličin, ale další její funkcí je také porozumění jejich principům. Analýza počítačovým programem přitom nepochybně představuje nejvýkonnější nást... více


Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 3, g/jVšeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 3, g/j1999, kolektiv autorů

Diderot (též Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích) je původní česká encyklopedie obsahující přibližně 100 000 hesel a 8 000 převážně barevných ilustrací, map, grafů a tabulek. více


Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 4, k/lVšeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 4, k/l1999, kolektiv autorů

Diderot (též Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích) je původní česká encyklopedie obsahující přibližně 100 000 hesel a 8 000 převážně barevných ilustrací, map, grafů a tabulek. více


Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 5, m/oVšeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 5, m/o1999, kolektiv autorů

Diderot (též Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích) je původní česká encyklopedie obsahující přibližně 100 000 hesel a 8 000 převážně barevných ilustrací, map, grafů a tabulek. více


Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2, c/fVšeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2, c/f1999, kolektiv autorů

Diderot (též Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích) je původní česká encyklopedie obsahující přibližně 100 000 hesel a 8 000 převážně barevných ilustrací, map, grafů a tabulek. více


Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 6, p/rVšeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 6, p/r1999, kolektiv autorů

Diderot (též Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích) je původní česká encyklopedie obsahující přibližně 100 000 hesel a 8 000 převážně barevných ilustrací, map, grafů a tabulek. více


Všeobecná encyklopedii v osmi svazcích. 7, ř/šVšeobecná encyklopedii v osmi svazcích. 7, ř/š1999, kolektiv autorů

Diderot (též Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích) je původní česká encyklopedie obsahující přibližně 100 000 hesel a 8 000 převážně barevných ilustrací, map, grafů a tabulek. více


Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 8, t/žVšeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 8, t/ž1999, kolektiv autorů

Diderot (též Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích) je původní česká encyklopedie obsahující přibližně 100 000 hesel a 8 000 převážně barevných ilustrací, map, grafů a tabulek. více


Technologičnost konstrukcí strojůTechnologičnost konstrukcí strojů1963, Karel Skibar

Autor vytyčuje v této knize nejprve zásady pro celkovou hospodárnou koncepci stroje, uvádí kritéria pro posuzování hospodárnosti konstrukce a vliv početnosti výroby na volbu technologických metod. Těžištěm knihy je určen... více


Rovinné grafyRovinné grafy1977, Bohdan Zelinka

Seznámení s pojmem graf, základní pojmy teorie grafů, jejich využití. více


1