finanční trh

štítek, 24 knih


Akciové trhy a investováníAkciové trhy a investování2009, J. Jílek

Kniha Akciové trhy a investování univerzitního profesora Josefa Jílka navazuje na knihu Finanční trhy a investování. V první části se autor zaměřil na podstatu a vývoj akciového trhu ve světě a v České republice. Popsána... více


Finanční trhyFinanční trhy2008, O. Rejnuš

Publikace je koncipována jako ucelená, systémově pojatá učebnice, zachycující základní problémové okruhy funkce finančního trhu se zaměřením na jeho systémové uspořádání i na teoretické a praktické aspekty významu finanč... více


Inteligentní investorInteligentní investor2007, B. Graham

V knize nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století (Warren E. Buffett ji označil za „zdaleka nejlepší knihu o investování, která kdy byla napsána“) se dozvíte od nejzasvěcenějšího „guru investování“, jak se jako i... více


Finanční trhy a investováníFinanční trhy a investování2009, J. Jílek

Kniha univerzitního profesora Josefa Jílka je přehledem stávajícího stavu finančního trhu ve světě i v České republice. Autor v ní shrnul rozsáhlé každodenní praktické zkušenosti z působení v České národní bance. Upozorň... více


Naučte se investovatNaučte se investovat2004, D. Gladiš

Chcete být finančně nezávislí? Naučte se investovat. Průvodcem vám bude tato publikace. Autor vás povede tak, že se naučíte rozlišovat mezi investicemi a spekulacemi, naučíte se správně chápat riziko, odhadovat vnitřní h... více


(R)evoluční ekonomie: O systému a lidech(R)evoluční ekonomie: O systému a lidech2013, T. Sedláček

(R)EVOLUČNÍ EKONOMIE: O SYSTÉMU A LIDECH je střetem dvou pohledů na životaschopnost systému, ve kterém žijeme. Férově vedená diskuze reflektuje stále častěji kladenou otázku: Je možné současný dům jen poopravit, anebo je... více


Krizová ekonomieKrizová ekonomie2011, N. Roubini

Bestseller světoznámého ekonoma Nouriela Roubiniho, proslulého pro svoje postoje pod přezdívkou Dr. Zkáza. Předpovídal příchod finanční krize mnohem dříve než kdokoliv jiný, čímž si později vysloužil bezmála statut ekono... více


ABC investování do realitABC investování do realit2008, K. McElroy

Tato kniha je důležitý průvodce, který vás naučí, jak najít nemovitost, určit její hodnotu, vyjednávat cenu a vydělat v tomto procesu peníze. Na těchto stránkách nenajdete žádné triky jak rychle zbohatnout, ale prověřené... více


Spolek devítiSpolek devíti2012, E. Wallace

Organizovaný zločin pronikl do anglických finančních kruhů. Bezdrátová telegrafie umožňuje devíti podvodným spekulantům rychlou výměnu šifrovaných informací a kapitálové trhy velmocí se hroutí .......... více


Trhy cenných papírůTrhy cenných papírů2002, P. Musílek

V pěti oddílech publikace vysvětluje institucionální uspořádání trhů cenných papírů i cenotvorné mechanismy na akciových a dluhopisových trzích. více


Investování na kapitálových trzíchInvestování na kapitálových trzích2011, J. Veselá

Publikace přináší ucelený a srozumitelný pohled na problematiku kapitálových trhů s vysvětlením základních otázek a aspektů jeho fungování. Zdroj: http://neoluxor.cz/odborne-knihy/investovani-na-kapitalovych-trzich--6138... více


Peníze a vyPeníze a vy1991, T. Tepper

Osvětlení moderní ekonomické teorie výkladem životů a idejí největších národohospodářů více


Národní hospodářstvíNárodní hospodářství2014, V. Tomšík

Publikace seznamuje s nejvýznamnějšími okruhy problémů týkajících se národohospodářské teorie. V textu je zahrnuta problematika měření výkonnosti národního hospodářství, peněz, inflace, hospodářských cyklů, ekonomického ... více


CosmopolisCosmopolis2012, D. DeLillo

Vynikající román jednoho z klíčových amerických spisovatelů současnosti. Sonda do duše megapolisu stejně jako do psychiky člověka, který je zvyklý utrácet během vteřiny miliony. Nicméně ani svět „uvnitř“, tak bedlivě odd... více


Finanční trhyFinanční trhy1997, J. Jílek

Tato publikace vznikla na základě autorových přednášek v kurzech "Finanční trhy pro národohospodáře" a "Banky a měnová politika" na fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Autor v t... více


1 2 >