Frankové

štítky

18 knih


Slon pro Karla Velikého 70% Slon pro Karla Velikého 2017, Dirk Husemann

POSEL MÍRU, NEBO ZPLOZENEC PEKLA? Píše se rok 802 Frankové a Saracéni nelítostně bojují o politickou a náboženskou nadvládu. V této napjaté situaci posílá bagdádský chalífa svému odpůrci Karlu Velikému obrovský dar jako ... více


Cizí královna 94% Cizí královna 2020, Rebecca Gablé

Rok 951 Mladý Gaidemar, nemanželský syn neznámého původu a ozbrojenec v jízdní legii krále Oty, je pověřený nebezpečným úkolem. Má osvobodit italskou královnu Adelheid ze zajetí v Gardě. Na útěku se do Adelheid zamiluje,... více


Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 - 871 82% Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 - 871 2001, Dušan Třeštík

Kniha je v jistém smyslu doplňkem k práci o Počátcích Přemyslovců, klade si však jiné cíle. Jde v ní o celou střední a jihovýchodní Evropu, kde se na přelomu 8. a 9. století odehrál zásadní přelom vyznačený zejména přije... více
Špicl Páně 955 72% Špicl Páně 955 2022, Patrick Zandl

SVATÝ VÁCLAV JE MRTEV. BITVA O OSUD ČESKÉ ZEMĚ ZAČÍNÁ… Konec prvního tisíciletí našeho letopočtu není jednoduchá doba. Druhý muž českých zemí Martin z Wartberka se snaží usmířit východofranského krále Otu s knížetem B... více


Frankové a Evropa 80% Frankové a Evropa 2009, Jarmila Bednaříková

Do jisté míry navazuje na úspěšné Stěhování národů. Tentokrát se v ohnisku zájmu ocitá bezesporu nejvýznamnější i nejznámější z velkých etnik éry stěhování národů Frankové. Pohled na dějiny tohoto národa, který zcela mim... více


Bastard 90% Bastard 2023, Jaroslav Mostecký

ABY PŘEŽIL, MUSÍ KRÁLŮV BASTARD ROZEHRÁT HRU, KTERÁ HO MŮŽE STÁT MNOHEM VÍC NEŽ JENOM TRŮN… Bretaň na počátku 9. století připomíná rozkopnuté vosí hnízdo. Zatímco keltští obyvatelé touží po nezávislosti, Franská říše... více


Karel Veliký 71% Karel Veliký 1995, Marcel Jullian

Kniha o životě a vítězstvích franckého krále Karla Velikého. více


O boji králů a údělu spravedlivých 91% O boji králů a údělu spravedlivých 1986, Řehoř z Tours

Monumentální dějiny Libri historiarum, známější jako Historia Francorum, začínají stvořením světa a popisují dějiny až do roku 591. Zejména současným dějinám se Řehoř věnuje podrobně, a jeho dílo je tak jedním z nejdůlež... více


Frankové 80% Frankové 1997, Edward James

Publikace přibližuje přerod Franků na Francouze, přerod barbarů z bažinatých nížin severně a východně od rýnské hranice římského impéria v nejmocnější a nejstabilnější stát v období bezprostředně následujícím po pádu záp... více


Fredegarovy kroniky: Čtvrtá kniha / Pokračování 100% Fredegarovy kroniky: Čtvrtá kniha / Pokračování 2020, neznámý - neuveden

Kronika tradičně nazývaná Fredegarova představuje významný a v podstatě jediný pramen k dějinám franské říše v 7.–8. století na sklonku vlády Merovejců a v době nástupu dynastie Karlovců. Vznikla nejspíše v Burgundsku ko... více


Frankové, Římané, feudalismus a nauka 100% Frankové, Římané, feudalismus a nauka 2017, Joannis Savvas Romanidis

Pozdně antická evropská civilizace 4.–5. století stála na rozcestí. Starý Řím padl, nový, tj. Konstantinopol, se postupně ujal vlády. Západ Evropy byl zaplaven barbary, kteří s nevzdělaností sobě vlastní začali podrývat ... více


… a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni 84% … a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni 1999, Einhardus

Základ knihy tvoří překlad Einhardova Životopisu Karla Velikého. Ten je opatřen úvodem a doplňujícími kapitolami věnovaným christianizaci germánských národů. Souběžný latinský a český text díla Vita Caroli Magni. více


Divisiones regni Francorum: Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství 60% Divisiones regni Francorum: Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství 2010, Václav Drška

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Karel Veliký: Vládce západu 67% Karel Veliký: Vládce západu 2002, Dieter Hägermann

Ve své práci Karel Veliký: Vládce západu se autor dopodrobna zabývá osobností krále, od roku 800 císaře Karla Velikého (748-814). více


Milica a knieža 90% Milica a knieža 2014, Tatiana Macková

Dejiny rodu Merovejovcov sú plné intríg, nenávisti a krviprelievania. Osirelý potomok mocných panovníkov, vychovávaný slovanskou pestúnkou, vyrastá v horách divokej Gálie. Postupom času sa z odvrhnutého princa stáva odvá... více


Král Karel a papež Lev 80% Král Karel a papež Lev 2014, Jana Nechutová

Epická skladba o 536 daktylských hexametrech především panegyricky oslavuje Karla Velikého jako obnovitele římského impéria císaře Augusta, ve své dějové části vypráví o panovníkově setkání s papežem Lvem III. v Paderbor... více


Otroci ve franckých právních pramenech 6. – 8. století 0% Otroci ve franckých právních pramenech 6. – 8. století 1973, Jaromír Kincl

Právněhistorická studie analyzuje instituci otroctví u Franků v prvních třech stoletích existence francké říše, a to výlučně z právního hlediska. Nezkoumá sociální a politické předpoklady zotročení svobodného člověka, al... více


Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. II. díl % Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. II. díl 1994, Karel Schelle

Zásadní dokumenty vývoje právních dějin zemí západní Evropy - Anglie, Francie, Německa. Pedagogicky určeno pro posluchače právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pro použití v seminářích. více