Frankové

štítky

8 knih


Slon pro Karla VelikéhoSlon pro Karla Velikého2017, Dirk Husemann

POSEL MÍRU, NEBO ZPLOZENEC PEKLA? Píše se rok 802 Frankové a Saracéni nelítostně bojují o politickou a náboženskou nadvládu. V této napjaté situaci posílá bagdádský chalífa svému odpůrci Karlu Velikému obrovský dar jako ... více


Cizí královnaCizí královna2020, Rebecca Gablé

Rok 951 Mladý Gaidemar, nemanželský syn neznámého původu a ozbrojenec v jízdní legii krále Oty, je pověřený nebezpečným úkolem. Má osvobodit italskou královnu Adelheid ze zajetí v Gardě. Na útěku se do Adelheid zamiluje,... více


Frankové a EvropaFrankové a Evropa2009, Jarmila Bednaříková

Do jisté míry navazuje na úspěšné Stěhování národů. Tentokrát se v ohnisku zájmu ocitá bezesporu nejvýznamnější i nejznámější z velkých etnik éry stěhování národů Frankové. Pohled na dějiny tohoto národa, který zcela mim... více
FrankovéFrankové1997, Edward James

Publikace přibližuje přerod Franků na Francouze, přerod barbarů z bažinatých nížin severně a východně od rýnské hranice římského impéria v nejmocnější a nejstabilnější stát v období bezprostředně následujícím po pádu záp... více


... a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni... a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni1999, Einhardus

Základ knihy tvoří překlad Einhardova Životopisu Karla Velikého. Ten je opatřen úvodem a doplňujícími kapitolami věnovaným christianizaci germánských národů. Souběžný latinský a český text díla Vita Caroli Magni.... více


Frankové, Římané, feudalismus a naukaFrankové, Římané, feudalismus a nauka2017, Joannis Savvas Romanidis

Pozdně antická evropská civilizace 4.–5. století stála na rozcestí. Starý Řím padl, nový, tj. Konstantinopol, se postupně ujal vlády. Západ Evropy byl zaplaven barbary, kteří s nevzdělaností sobě vlastní začali podrývat ... více


Král Karel a papež LevKrál Karel a papež Lev2014, Jana Nechutová

Epická skladba o 536 daktylských hexametrech především panegyricky oslavuje Karla Velikého jako obnovitele římského impéria císaře Augusta, ve své dějové části vypráví o panovníkově setkání s papežem Lvem III. v Paderbor... více


Otroci ve franckých právních pramenech 6. – 8. stoletíOtroci ve franckých právních pramenech 6. – 8. století1973, Jaromír Kincl

Právněhistorická studie analyzuje instituci otroctví u Franků v prvních třech stoletích existence francké říše, a to výlučně z právního hlediska. Nezkoumá sociální a politické předpoklady zotročení svobodného člověka, al... více