Frankové

štítky

15 knih


Slon pro Karla VelikéhoSlon pro Karla Velikého2017, Dirk Husemann

POSEL MÍRU, NEBO ZPLOZENEC PEKLA? Píše se rok 802 Frankové a Saracéni nelítostně bojují o politickou a náboženskou nadvládu. V této napjaté situaci posílá bagdádský chalífa svému odpůrci Karlu Velikému obrovský dar jako ... více


Cizí královnaCizí královna2020, Rebecca Gablé

Rok 951 Mladý Gaidemar, nemanželský syn neznámého původu a ozbrojenec v jízdní legii krále Oty, je pověřený nebezpečným úkolem. Má osvobodit italskou královnu Adelheid ze zajetí v Gardě. Na útěku se do Adelheid zamiluje,... více


Špicl Páně 955Špicl Páně 9552022, Patrick Zandl

SVATÝ VÁCLAV JE MRTEV. BITVA O OSUD ČESKÉ ZEMĚ ZAČÍNÁ… Konec prvního tisíciletí našeho letopočtu není jednoduchá doba. Druhý muž českých zemí Martin z Wartberka se snaží usmířit východofranského krále Otu s knížetem B... více
Frankové a EvropaFrankové a Evropa2009, Jarmila Bednaříková

Do jisté míry navazuje na úspěšné Stěhování národů. Tentokrát se v ohnisku zájmu ocitá bezesporu nejvýznamnější i nejznámější z velkých etnik éry stěhování národů Frankové. Pohled na dějiny tohoto národa, který zcela mim... více


Karel VelikýKarel Veliký1995, Marcel Jullian

Kniha o životě a vítězstvích franckého krále Karla Velikého. více


FrankovéFrankové1997, Edward James

Publikace přibližuje přerod Franků na Francouze, přerod barbarů z bažinatých nížin severně a východně od rýnské hranice římského impéria v nejmocnější a nejstabilnější stát v období bezprostředně následujícím po pádu záp... více


O boji králů a údělu spravedlivýchO boji králů a údělu spravedlivých1986, Řehoř z Tours

Monumentální dějiny Libri historiarum, známější jako Historia Francorum, začínají stvořením světa a popisují dějiny až do roku 591. Zejména současným dějinám se Řehoř věnuje podrobně, a jeho dílo je tak jedním z nejdůlež... více


Frankové, Římané, feudalismus a naukaFrankové, Římané, feudalismus a nauka2017, Joannis Savvas Romanidis

Pozdně antická evropská civilizace 4.–5. století stála na rozcestí. Starý Řím padl, nový, tj. Konstantinopol, se postupně ujal vlády. Západ Evropy byl zaplaven barbary, kteří s nevzdělaností sobě vlastní začali podrývat ... více


… a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni… a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni1999, Einhardus

Základ knihy tvoří překlad Einhardova Životopisu Karla Velikého. Ten je opatřen úvodem a doplňujícími kapitolami věnovaným christianizaci germánských národů. Souběžný latinský a český text díla Vita Caroli Magni.... více


Divisiones regni Francorum: Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařstvíDivisiones regni Francorum: Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství2010, Václav Drška

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Karel Veliký: Vládce západuKarel Veliký: Vládce západu2002, Dieter Hägermann

Ve své práci Karel Veliký: Vládce západu se autor dopodrobna zabývá osobností krále, od roku 800 císaře Karla Velikého (748-814). více


Fredegarovy kroniky: Čtvrtá kniha / PokračováníFredegarovy kroniky: Čtvrtá kniha / Pokračování2020, neznámý - neuveden

Kronika tradičně nazývaná Fredegarova představuje významný a v podstatě jediný pramen k dějinám franské říše v 7.–8. století na sklonku vlády Merovejců a v době nástupu dynastie Karlovců. Vznikla nejspíše v Burgundsku ko... více


Milica a kniežaMilica a knieža2014, Tatiana Macková

Dejiny rodu Merovejovcov sú plné intríg, nenávisti a krviprelievania. Osirelý potomok mocných panovníkov, vychovávaný slovanskou pestúnkou, vyrastá v horách divokej Gálie. Postupom času sa z odvrhnutého princa stáva odvá... více


Král Karel a papež LevKrál Karel a papež Lev2014, Jana Nechutová

Epická skladba o 536 daktylských hexametrech především panegyricky oslavuje Karla Velikého jako obnovitele římského impéria císaře Augusta, ve své dějové části vypráví o panovníkově setkání s papežem Lvem III. v Paderbor... více


Otroci ve franckých právních pramenech 6. – 8. stoletíOtroci ve franckých právních pramenech 6. – 8. století1973, Jaromír Kincl

Právněhistorická studie analyzuje instituci otroctví u Franků v prvních třech stoletích existence francké říše, a to výlučně z právního hlediska. Nezkoumá sociální a politické předpoklady zotročení svobodného člověka, al... více