exercicie

štítky

63 knih


Kde jsi, Adame?Kde jsi, Adame?1998, Józef Augustyn

Kde jsi, Adame? 1. týden ignaciánských exercícií. Kniha u nás dobře známého autora nabízí praktickou pomoc všem, kdo touží prožít duchovní obnovu metodou exercicií sv. Ignáce. Autor vychází z vlastní bohaté praxe s ve... více


Zástupy žasly nad jeho učenímZástupy žasly nad jeho učením2003, Józef Augustyn

Rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly - syntéza. Než byla Duchovní cvičení oficiálně potvrzena papežem Pavlem III. v roce 1548 a než si dobyla jakéhokoli veřejného úspěchu, byl si Ignác už do... více


Kontemplativní exercicieKontemplativní exercicie2018, Franz Jalics

Kontemplativní exercicie. Úvod do kontemplativního životního postoje a Ježíšovy modlitby. Mnoho lidí v hloubi duše hledá živou zkušenost s Bohem, aby nově nasměrovali svůj život. Přitom hledají pokud možno prostý, spo... více
Bůh vždy větší (Deus semper maior)Bůh vždy větší (Deus semper maior)2010, Karel Říha

Teologie exercícií podle Ericha Przywary. Kniha nabízí zdařilé přetlumočení duchovní zásady teologa životních paradoxů Ericha Przywary, dosvědčující, že Bůh je stále větší než naše představy o něm, a to se zasvěceným ... více


Ježíš tě milujeJežíš tě miluje2009, Joseph K. Bill

Podtitul: Přijmi od něj odpuštění a uzdravení Páter Joseph Bill pocházel z Indie ze státu Kerala. Když mu bylo 48 let, velmi těžce onemocněl. Zázračným způsobem došlo k jeho uzdravení. Potom začal v Indii vydávat svěd... více


Na cestě s NímNa cestě s Ním1987, Josef Neuner

Biblický průvodce třicetidenními exerciciemi. Skripta - pro vnitřní potřebu teologických fakult. více


Život, láska, řeholeŽivot, láska, řehole2003, Edita Hradecká

Krátká zamyšlení nad povoláním ke kněžství, nad každodenními životními situacemi, i slovy Otčenáše - taková je nová knížka E. Hradecké. Na cestu po opravdu prožitém životě zve s hlubokou láskou i své čtenáře.... více


Dramata víryDramata víry2011, Carlo Maria Martini

Knižní titul Dramata víry spojuje Martiniho tři publikované tematické celky (věnované lidem dobré vůle), jejichž pojící myšlenkou je hledání „živého Boha“. Přes postavy apoštolů, Ježíšovu matku Marii a ženy blízko Ježíše... více


Umučení Ježíše KristaUmučení Ježíše Krista2011, Antonio Rosmini

Modlitby a myšlenky. Antonio Rosmini (1797–1855), kněz, filosof, přítel význačných osobností (Manzoniho, Verdiho, Pia IX.) byl v roce 2007 blahořečen. Po životních úskalích a též domácím vyhnanství v době vzniku Itals... více


Odvaha k mezerámOdvaha k mezerám2008, kolektiv autorů

Miscellanea jesuitica I. Představujeme vám první knihu z ediční řady Refugia Societas – Miscellanea jesuitica, věnovanou ignaciánským tématům. Obsahuje trojí: část historickou, filosofickou a teologicko-spirituální. T... více


Duchovní cestaDuchovní cesta2007, Jerónimo Nadal

Deník. Výběr z osobních poznámek blízkého druha Ignáce z Loyoly a vizitátora jezuitského díla prvních dob Tovaryšstva ve formě aforismů představuje závažný historický dokument a inspiraci pro duchovní život.... více


Dynamický prvek v církviDynamický prvek v církvi2007, Karl Rahner

Dynamickým prvkem Karl Rahner rozumí svobodu v protikladech, které nepotlačujeme, ale učíme se v nich číst hlubší významy. Místo toho, posteskne si německý myslitel, abychom jednali osobně, vyhraněně a na základě zakouše... více


Impulzy k duchovnímu životuImpulzy k duchovnímu životu2007, Norberto Alcover Ibáñez

Osmidenní exercicie podle Ignáce z Loyoly. Kniha jezuity Norberta Alcovera, v překladu Františka Lízny SJ (oba zkušení praktikové duchovního doprovázení), zpřístupňuje dopodrobna čtenáři vnitřní strukturu a témata osm... více


Exercicie a Písmo svatéExercicie a Písmo svaté2006, Josef Enn

Přehled biblických míst pro důležitá témata duchovních cvičení. Předkládaný text má prostou ambici: usnadnit při konání duchovních cvičení vyhledávání biblických textů. Jde sice primárně o exercicie ignaciánské (přič... více


Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z LoyolyDialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly2004, Gaston Fessard

Provokativní interpretace ignaciánského odkazu duchovních dějin a exercicií. Autor se dále podnětně pokouší o analýzu psychologického pozadí osobností Descarta, Hegela a existenciální filosofie. více


3