Duch Svatý

štítky

84 knih


Přijď, ó Duchu přesvatý - svatodušní novénaPřijď, ó Duchu přesvatý - svatodušní novéna2005, Anna od Kříže

Novéna inspirovaná sekvencí „Přijď, ó Duchu přesvatý“. Úryvek zmiňované sekvence se stává jakýmsi mottem každého dne. Po něm následují vybraná čtení z Písma, podněty k zamyšlení a závěrečná modlitba. ... více


Pán a dárce životaPán a dárce života1999, * antologie

Texty šesti mladých českých teologů a filozofů, které se mimo jiné věnují biblickému pojetí Ducha svatého, rozdílu mezi západní a východní pneumologií a změnami v křesťanské teologii ve 20. století. Jaké je biblické p... více


Znáš Boha Otce, Syna i Ducha svatého?Znáš Boha Otce, Syna i Ducha svatého?2005, Tomáš Špidlík

Tři studie kardinála Špidlíka, nesené tázáním po poznatelnosti a zakusitelnosti božských Osob, se spojují v jeden vyvážený celek. více
Dar proroctví: Jak rozsuzovat proroctvíDar proroctví: Jak rozsuzovat proroctví2001, Derek Prince

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Od Jordánu k letnicímOd Jordánu k letnicím1993, Derek Prince

Účely letnic. více


Duch svatýDuch svatý2000, * antologie

Často "opomíjený" Duch svatý může přijít ke slovu i v populárnější teologické reflexi. L. Tichý, Duch Ježíšův. R. Smahel, Nové prvky v přípravě na svátost biřmování. D. Duka, Ruah,Jahve. C. V. Pospíšil, Základn... více


Tvůj přítel Duch svatýTvůj přítel Duch svatý2009, Morris Venden

Co si představuješ pod pojmem „Duch svatý”? Představuješ si Ducha svatého jako tajuplný a snad i „strašidelný přízrak“? Nebo považuješ Ducha svatého pouze za nějakou sílu či moc, a nikoli za skutečnou osobu? Neměl jsi ně... více


Evangelium nového života - V radosti Ducha svatéhoEvangelium nového života - V radosti Ducha svatého2001, Anna Maria Cànopi

Duch svatý, třetí Osoba svaté Trojice, je Láska, která spojuje Otce a Syna. Je Láska, která objímá také veškeré stvoření a obrací ho k Bohu, jeho zdroji a cíli. Na stránkách této knížečky budeme vedeni ke kontemplaci Je... více


Jak to říct ostatnímJak to říct ostatním2011, Nicky Gumbel

Jak s lidmi mluvit o Ježíši Kristu srozumitelně a účinně? Kniha pro každého, kdo se chce seznámit s pořádáním kurzu Alfa. Obsahuje ideové základy kurzu, rady, jak kurz prakticky uspořádat, šest krásných osobních svědectv... více


Studijní texty ze spirituální teologie IX.Studijní texty ze spirituální teologie IX.2012, kolektiv autorů

O Duchu Svatém a svátosti biřmování. Soubor příspěvků českých a zahraničních autorů k tematice Duch Svatý a svátost biřmování zohledňuje jak historii bádání, tak současný stav pastorace. Podnětné jsou texty o praxi te... více


UzdraveníUzdravení1998, Josef Janšta

Podnázev v tiráži: autobiografické svědectví o působení Ducha Svatého. více


Bůh, náš OtecBůh, náš Otec2013, Jean-Claude Sagne

Život Božích synů jako cesta uzdravení / Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího… Tak to vyznáváme při každé nedělní bohoslužbě a už od nejútlejšího dětství, či případně od prvních kroků na cestě za Kristem, se učíme osl... více


Porozumět pomazáníPorozumět pomazání2011, Kenneth E. Hagin

V dnešní době je nanejvýš důležité, abychom rozuměli tomu, jak se Bůh chce projevovat v našich životech. Naučme se, jak vstupovat do nadpřirozené Boží moci, kterou Bůh připravil, aby ji každý věřící mohl používat ve svém... více


Úřady v církviÚřady v církvi1995, Reinhold Ulonska

Reinkhold Ulonska, předseda Svazu svobodných letničních sborů v Německu, je známým evangelistou a biblickým učitelem. Z jeho práce v církvi i ze služby vedoucího sboru jsou mu důvěrně blízké otázky vedení sboru i církve.... více


Oživ nás, PaneOživ nás, Pane2013, Mark A. Finley

Celé generace křesťanů čekaly na vylití Ducha svatého – „pozdní déšť“. Čekáme ho i my. Dojde k této události během našeho života, nebo doplníme řady těch, kteří se nedočkali? To není podstatné. Důležitější je prosit Boha... více


5