dřeviny

štítky

69 knih


Encyklopedie listnatých stromů a keřů 95% Encyklopedie listnatých stromů a keřů 2007, Petr Horáček

Obsáhlá encyklopedie obsahující více jak 4700 dřevin a více než 3000 kreseb a fotografií. více


Okrasné dřeviny pro zahrady a parky 93% Okrasné dřeviny pro zahrady a parky 2003, Václav Hurych

Přehledná účebnice dendrologie s popisem stromů a nároků jejich pěstování. více


Okrasné stromy a keře v zahradě 100% Okrasné stromy a keře v zahradě 1997, David Gerald Hessayon

Okrasné dřeviny jsou rozděleny do čtyř základních skupin, každé skupině je věnována samostatná kapitola, uvnitř kapitol jsou jednotlivé rody seřazeny abecedně. U každého rodu jsou kromě charakteristiky uvedeny druhy a in... více
Praktická dendrologie 1 100% Praktická dendrologie 1 1978, Karel Hieke

Charakteristika a popis dřevin podle jednotlivých rodů. Postup při výběru dřevin, jehličnany, listnaté dřeviny do písmene G. Publikace je určena všem zájemcům o moderní pěstování dřevin s ohledem na podmínky v ČSSR. více


Praktická dendrologie 2 100% Praktická dendrologie 2 1978, Karel Hieke

V 2. dílu je zařazena zbývající část listnatých dřevin. Je vždy uvedena sadovnická charakteristika jednotlivých rodů, druhů, jejich variet, forem a kultivarů a to v abecedním sledu. Publikace je určena sadovníkům (projek... více


Řez stromů a keřů: Jehličnany, listnaté stromy, ovocné a okrasné dřeviny, růže 90% Řez stromů a keřů: Jehličnany, listnaté stromy, ovocné a okrasné dřeviny, růže 2009, Helmut Pirc

Řez a tvarování patří k základním dovednostem, které by měl dobrý zahrádkář ovládat. Přiměřeným řezem se dřeviny nejen rozvíjejí a bujně kvetou, ale dosahují i bohaté úrody ovoce. K tomu je potřeba mít i praktické znalos... více


Dřeviny opadavé i stálezelené 85% Dřeviny opadavé i stálezelené 2016, Jan Štursa

Dřeviny patří k nejpozoruhodnějším zástupcům říše rostlin. Jejich biologické přednosti - dlouhověkost, dřevem vyztužená kostra a obrovská produkce semen - je předurčují k tomu, že mají naprosto dominantní postavení při ... více


Péče o dřeviny rostoucí mimo les - II., Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 6 100% Péče o dřeviny rostoucí mimo les - II., Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 6 2010, Jaroslav Kolařík

Kniha se vedle základů anatomie a fyziologie dřevin věnuje především hodnocení stavu stromů včetně vizuální metodiky a diagnostických přístrojů, provozní bezpečnosti, chorobám a škůdcům dřevin, a také oceňování zeleně dl... více


Okrasné dřeviny 85% Okrasné dřeviny 1981, Čestmír Böhm

Kromě vyobrazení a popisu 100 druhů okrasných listnatých i jehličnatých dřevin pomáhá příručka při jejich správné volbě pro zakládání a doplňování zahrádek. Popisuje některé významné okrasné více


Péče o dřeviny rostoucí mimo les - I., Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 5 100% Péče o dřeviny rostoucí mimo les - I., Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 5 2003, Jaroslav Kolařík

Vedle přehledné historie arboristiky přináší publikace podrobné informace o ekologických souvislostech a významu dřevin v prostředí měst a sídel i jejich významu v krajině. Přehled metod pro výběr dřevin, jejich výsadbu ... více


Stromy pro malé zahrady 87% Stromy pro malé zahrady 2007, Simon Toomer

Fotografická publikace obsahuje výběr okrasných stromů vhodných k osázení zahrad menších rozměrů, uvádí nároky na pěstování včetně rychlosti růstu a maximální velikosti. více


Listnaté dřeviny na zahradě 73% Listnaté dřeviny na zahradě 2007, Petr Pasečný

Jedinečně koncipovaná celobarevná kniha obsahuje základní informace o zhruba 500 druzích a kultivarech listnatých dřevin, jejichž pěstování připadá v úvahu do našich podmínek. V sortimentu dřevin autor představuje všechn... více


Listnaté stromy v zahradě 70% Listnaté stromy v zahradě 2005, Petr Horáček

Příručka seznamuje s mnoha druhy listnatých stromů a poskytuje základní informace zájemcům o jejich pěstování. Publikace určená širokému spektru čtenářů poradí s pěstováním listnatých stromů v našich klimatických podmín... více


Řez ovocných dřevin 80% Řez ovocných dřevin 2011, Tomáš Nečas

Publikace od našich předních ovocnářů je určena zahrádkářům a pěstitelům ovocných stromů, kteří si nevědí rady s jejich ošetřováním, ale i studentům zahradnických škol a majitelům sadů - ti se zde seznámí s různými efekt... více


Okrasné dřeviny 70% Okrasné dřeviny 2005, Radoslav Šrot

Osmdesát osm praktických rad a informací o pěstování okrasných dřevin. více


Okrasné listnáče našich zahrad 80% Okrasné listnáče našich zahrad 1985, Čestmír Böhm

Kniha vhodná zejména pro zakladatele okrasných zahrad. Autor v ní ukazuje proměnnost, tvárnost i působivost vody ve spojení s krásou vodních rostlin, zvláště leknínů. Připomíná relaxační účinky okrasných vodních ploch a ... více


Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků 100% Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků 1953, Albert Pilát

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rozlišovací znaky dřevin 80% Rozlišovací znaky dřevin 2010, František Fér

Publikace by měla posloužit k zpřesnění a současně jednoduchosti při poznávání - určování dřevin. více


Okrasné keře a jejich použití 100% Okrasné keře a jejich použití 2019, Václav Zelený

Okrasné keře vybrali známí botanici záměrně, protože zájem o pěstování okrasných keřů se neustále zvyšuje s rostoucím počtem nejen užitkových zahrádek, ale i rodinných domků. Je prokázané, že vhodným osázením keři lze do... více


Stromy a keře 90% Stromy a keře 2015, Birgit Kuhn

V přírodě je tolik věcí k objevování! Víte, jak vypadají například semena javoru, jakého věku se mohou dožít modříny a kde roste dřišťál? A co kdybyste si vytvořili týpí z vrbového proutí, takový perfektní úkryt pro vaše... více