dřeviny

štítek, 46 knih


Okrasné dřeviny pro zahrady a parkyOkrasné dřeviny pro zahrady a parky2003, V. Hurych

Přehledná účebnice dendrologie s popisem stromů a nároků jejich pěstování. více


Řez stromů a keřů : jehličnany, listnaté stromy, ovocné a okrasné dřeviny, růžeŘez stromů a keřů : jehličnany, listnaté stromy, ovocné a okrasné dřeviny, růže2009, H. Pirc

Řez a tvarování patří k základním dovednostem, které by měl dobrý zahrádkář ovládat. Přiměřeným řezem se dřeviny nejen rozvíjejí a bujně kvetou, ale dosahují i bohaté úrody ovoce. K tomu je potřeba mít i praktické znalos... více


Praktická dendrologie 1Praktická dendrologie 11978, K. Hieke

Charakteristika a popis dřevin podle jednotlivých rodů. Postup při výběru dřevin, jehličnany, listnaté dřeviny do písmene G. Publikace je určena všem zájemcům o moderní pěstování dřevin s ohledem na podmínky v ČSSR.... vícePraktická dendrologie 2Praktická dendrologie 21978, K. Hieke

V 2. dílu je zařazena zbývající část listnatých dřevin. Je vždy uvedena sadovnická charakteristika jednotlivých rodů, druhů, jejich variet, forem a kultivarů a to v abecedním sledu. Publikace je určena sadovníkům (projek... více


Okrasné dřevinyOkrasné dřeviny1981, Č. Böhm

Kromě vyobrazení a popisu 100 druhů okrasných listnatých i jehličnatých dřevin pomáhá příručka při jejich správné volbě pro zakládání a doplňování zahrádek. Popisuje některé významné okrasné více


Řez ovocných dřevinŘez ovocných dřevin2011, T. Nečas

Publikace od našich předních ovocnářů je určena zahrádkářům a pěstitelům ovocných stromů, kteří si nevědí rady s jejich ošetřováním, ale i studentům zahradnických škol a majitelům sadů - ti se zde seznámí s různými efekt... více


Péče o dřeviny rostoucí mimo les - II., Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 6Péče o dřeviny rostoucí mimo les - II., Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 62010, J. Kolařík

Kniha se vedle základů anatomie a fyziologie dřevin věnuje především hodnocení stavu stromů včetně vizuální metodiky a diagnostických přístrojů, provozní bezpečnosti, chorobám a škůdcům dřevin, a také oceňování zeleně dl... více


Péče o dřeviny rostoucí mimo les - I., Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 5Péče o dřeviny rostoucí mimo les - I., Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 52003, J. Kolařík

Vedle přehledné historie arboristiky přináší publikace podrobné informace o ekologických souvislostech a významu dřevin v prostředí měst a sídel i jejich významu v krajině. Přehled metod pro výběr dřevin, jejich výsadbu ... více


Okrasné stromy a keře v zahraděOkrasné stromy a keře v zahradě1997, D. G. Hessayon

Okrasné dřeviny jsou rozděleny do čtyř základních skupin, každé skupině je věnována samostatná kapitola, uvnitř kapitol jsou jednotlivé rody seřazeny abecedně. U každého rodu jsou kromě charakteristiky uvedeny druhy a in... více


Ovocné a okrasné dřeviny – výsadba a řezOvocné a okrasné dřeviny – výsadba a řez2004, P. Himmelhuber

Kvetoucí jabloně, třešně či višně, bujné růže a stálezelené konifery – ovocné a okrasné dřeviny jsou užitečným a dekorativním obohacením každé zahrady. Aby vaše dřeviny dobře prospívaly, musíte o ně také správě starat. V... více


Včelařské dřevinyVčelařské dřeviny2004, O. Haragsim

Publikace představuje botanický přehled stromů, keřů a polokeřů, jež jsou významným zdrojem snůšky medonosných včel. V obecné části je výklad věnován stavbě rostlin, s detailním zaměřením na list a květ, stručně jsou shr... více


Okrasné dřevinyOkrasné dřeviny2005, R. Šrot

Osmdesát osm praktických rad a informací o pěstování okrasných dřevin. více


Tvarování dřevinTvarování dřevin2006, D. Waechter

Tvarovaná příroda: umění řezu a zahradní umění - Tvarované skupiny rostlin, solitéry venku a v nádobách, přehled dřevin vhodných ke tvarování: zimovzdorné listnaté a jehličnaté dřeviny, středomořské dřeviny snášející tva... více


Živé ploty a tvarované dřevinyŽivé ploty a tvarované dřeviny1999, D. Šonský

Historie uplatnění živých plotů v zahradní architektuře. Rozdělení na ploty tvarované a volně rostoucí s přehledem vhodných dřevin a návodem na jejich tvarování. Zakládání živých plotů (stanoviště, půda, výsadba) a jejic... více


Plantáže dřevinPlantáže dřevin2012, M. Kravka

Tato publikace je zaměřena na tři příbuzné činnosti v krajině : provoz plantáží rychle rostoucích dřevin, plantáže vánočních stromků a porosty vzniklé zalesňováním zemědělských půd. Text poslouží jako návod pro založení ... více


1

Doporučené štítky

stromy ovocné mapy rostliny okrasné rostliny ovoce dřevo historie příručky zahrádkaření, zahradničení encyklopedie