rostlinolékařství

štítek, 22 knih


RostlinolékařRostlinolékař2016, D. Baumjohann

V této knize nalezne čtenář mnoho informací a užitečných rad, jak chránit rostliny v okrasné, ovocné i zeleninové zahradě před škůdci a chorobami: od mechanických metod, jako jsou pasti a ochranné sítě, přes přírodní met... více


Rostlinolékařská bakteriologieRostlinolékařská bakteriologie2002, V. Kůdela

Kniha shrnuje současné znalosti o prokaryotických organismech, bakteriích, aktinomycetech a fytoplazmách, které vyvolávají choroby rostlin, na úrovni molekulární, buněčné, organismální a populační. V obecné části pojedná... více


Rostlinolékařská entomologieRostlinolékařská entomologie2006, H. Šefrová

Tato studijní příručka si klade za cíl shrnout ve velmi stručné podobě základní údaje o morfologii, ontogenezi, ekologických nárocích, významu a možnostech regulace početnosti hmyzích druhů a současně podává informace o ... více
Zemědělská entomologieZemědělská entomologie1956, F. Miller

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Encyklopedie ochrany rostlinEncyklopedie ochrany rostlin2010, J. Kazda

Kniha je ojedinělá svým rozsahem, grafickým ztvárněním a zpracováním problematiky ochrany rostlin v praxi. Pro přehlednost je rozdělena do tří částí - v té úvodní se seznámíme s biologickými charakteristikami plevelů, vi... více


Najčastejšie choroby záhradných rastlínNajčastejšie choroby záhradných rastlín2005, S. Vilím

Táto kniha prináša stručný prehľad základných poznatkov o pôvodcoch a príčinách vzniku ochorenia rastlín a o možných spôsoboch boja proti nim. Zároveň by táto kniha mala poskytnúť novší a kvalitatívne vyšší komplexný pre... více


Encyklopedie chorob a škůdcůEncyklopedie chorob a škůdců2007, K. Hudec

Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům je nedílnou součástí jejich pěstování, avšak problémem je relativně slabá znalost této problematiky. Naše plnobarevná encyklopedie přináší ucelený přehled poznatků o původcích a p... více


Historie rostlinolékařské diagnostikyHistorie rostlinolékařské diagnostiky2017, J. Horký

Krátký přehled vývoje rostlinolékařské diagnostiky, specializované odborné činnosti na půdě Ústředního kontrolního ústavu zemědělského. Tety publikace nemá ambice být vyčerpávajícím historickým průřezem všech činnosti na... více


Karanténní škodlivé organismy na lesních dřevináchKaranténní škodlivé organismy na lesních dřevinách2017, P. Kapitola

Cílem publikace je seznámit veřejnost se škůdci a původci chorob lesních dřevin regulovanými fytosanitárními předpisy na území Evropské unie, tedy i České republiky. Organismy vyjmenované v těchto předpisech mají tzv. ka... více


Mšice a mšičky na lesních dřevináchMšice a mšičky na lesních dřevinách2016, D. Fryč

Cílem publikace je shrnout dosavadní poznatky o mšicích a mšičkách na lesních dřevinách. Toto dílo je určeno jak širším zájemcům o přírodu, tak lesníkům a specialistům v ochraně lesa. Mapuje 155 druhů běžně se vyskytujíc... více


Hálky a pseudohálky: mšic, mšiček a korovnicHálky a pseudohálky: mšic, mšiček a korovnic2020, D. Fryč

Publikace je rozdělena do dvou částí. První z nich je věnována obecným záležitostem, jakými jsou význam, morfologie, možnosti záměny, vývojovými cykly aj. V druhé části jsou rozepsány jednotlivé druhy s jejich charakteri... více


Mšice na kulturních plodinách: ZeleninaMšice na kulturních plodinách: Zelenina2018, D. Fryč

V prvních krátkých kapitolách je velice stručně popsán význam mšic, metody signalizace a prognózy, přirození nepřátelé, symptomy napadení, vývojové cykly a možnosti regulace. Následně se publikace věnuje jednotlivým dru... více


Mšice na bramborách: Výskyt, význam, škodlivost a ochrana proti nimMšice na bramborách: Výskyt, význam, škodlivost a ochrana proti nim2015, D. Fryč

Publikace věnující se jednotlivým mšicím na bramborách. Další kapitoly se věnují morfologii, generačním cyklům, průběhu náletů během roku, škody sáním, virovými chorobami, účasti druhů na přenosu virů, ochranou proti mši... více


Mšice: Malý atlas do ruky, 1. dílMšice: Malý atlas do ruky, 1. díl2014, D. Fryč

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mšice: Malý atlas do ruky, 2. dílMšice: Malý atlas do ruky, 2. díl2015, D. Fryč

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1

Doporučené štítky

hmyz zemědělství plevel lesnictví, lesní hospodářství laboratorní diagnostika škodlivý hmyz škůdci viry a bakterie pěstování, pěstitelství ochrana rostlin