beton

štítky

18 knih


Moderní beton 97% Moderní beton 2009, Mario Collepardi

Kniha „Moderní beton“ je moderní z několika pohledů: 1 Všímá si soušasného betonu, tedy betonu, ve kterém je často jen malý podíl portlandského cementu a vysoký podíl latentně hydraulických nebo pucolánových příměs... více


Stavební hmoty 100% Stavební hmoty 2004, Luboš Svoboda

Kniha Stavební hmoty je kolektivním dílem osmi autorů pracujících na Katedře stavebních hmot Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Při jejím psaní bylo naším cílem poskytnout širší odborné veřejno... více


Beton: Složky - technologie - vlastnosti - zkoušení 100% Beton: Složky - technologie - vlastnosti - zkoušení 2005, Tomáš Klečka

Publikace navazuje na knihy, které vydal SEKURKON Praha ,,Vlastnosti betonu a jeho zkoušení,, (r. 1999) a ,,Zkoušení vlastností betonu a jeho složek,, (r. 2001). Vzhledem k výrazným změnám, ke kterým došlo od posledního... více
Zakládání staveb 100% Zakládání staveb 1975, František Svoboda

Učebnice na SPŠ stavebních a pomůcka pro techniky v praxi. 192 stran se 164 obrázky a 23 tabulkami v textu. Navrhování základů staveb a jejich konstrukce a konstrukční prvky, pracovní postupy běžné i speciální, průzkum,... více


Antonín Raymond 7x 100% Antonín Raymond 7x 2015, Petr Kratochvíl

Katalog stejnojmenné výstavy rozšířený o několik esejí, věnovaný rozsáhlé tvorbě a neuvěřitelně zajímavému životnímu osudu světově proslulého architekta. Antonín Raymond (1888–1976) pocházel z Kladna, brzy odešel do USA,... více


Strojní zařízení pro tesaře a podlaháře 0% Strojní zařízení pro tesaře a podlaháře 1990, František Janíček

Učebnice s názornými ilustracemi probírá strojový park a způsoby mechanizace tesařských a podlahářských prací. více


Stavební tabulky 0% Stavební tabulky 1988, Milan Rochla

Obsahuje tabelární přehled maltovin a výrobků kamenných, keramických, azbestocementových, betonových, skleněných, kovových a dřevěných, dále izolačních materiálů, výrobků z křemeliny, perlitu a lehkých betonů, výplní otv... více


Betonové konstrukce lI pro 4. ročník SPŠ stavebních 0% Betonové konstrukce lI pro 4. ročník SPŠ stavebních 1999, Jiří Dvořák

Učebnice o technologii betonu. více


Betonové mosty 1 0% Betonové mosty 1 2010, Roman Šafář

Skriptum je určeno pro studenty 3. ročníku Fakulty stavební. více


Betonové mosty 2 0% Betonové mosty 2 2014, Roman Šafář

Skripta jsou určena pro výuku předmětu Betonové mosty 2, ale jsou využitelná i pro ročníkové projekty, bakalářské a diplomové práce apod. Učební text se zabývá jednotlivými typy nosných konstrukcí betonových mostů i jeji... více


Jak správně betonovat 0% Jak správně betonovat 1964, Jaroslav Kruliš

Vzhledem k důležitosti dodržení technologické kázně betonářských prací a tím i zvyšování jejich kvality zaměřila se příručka na jednotlivé speciální pracovní úkony, jako je provádění bednění, výroba, doprava a zpracování... více


Betonové konstrukce 0% Betonové konstrukce 1994, Jaroslav Procházka

Betonové konstrukce : Technologie a dimenzování nepředpjatých prvků / Jaroslav Procházka, Jiří Krátký. 4. vydání. více


Historie předpjatého betonu 0% Historie předpjatého betonu 2016, Jan Vítek

Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13 kapitol, které se týkají např. počátků předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, mon... více


Provoz a údržba vibrátorů pro zhutňování betonu 0% Provoz a údržba vibrátorů pro zhutňování betonu 1964, František Bedrník

Příručka zahrnuje nejužívanější a nové stroje; o ostatních se zmiňuje pouze rámcově. Popisuje jejich druhy, způsoby použití, účelnou i hospodárnou obsluhu a údržbu i kontrolu dynamické charakteristiky. více


Betonář % Betonář 1964, Karel Pendl

Praktická studijní pomůcka se stručně zabývá technologickými postupy při výrobě, zpracování a přepravě betonové směsi, stroji pro její míchání, druhy a vlastnostmi betonu, výrobou prefabrikátů a konstrukčními pokyny. více


Zedník - Technologie pro 2. ročník učebního oboru 0% Zedník - Technologie pro 2. ročník učebního oboru 1970, František Kovárník

Tato učebnice popisuje zákládání, zmení ráce a druhy základů, domovní kanalizaci, železobetonové konstrukce, stropy, klenby, schodiště, strojní omítání, fasádní omítky a konstrukce střšní. Obsahuje přehled norem a výnosů... více


Betonové mosty % Betonové mosty 1988, Lubor Janda

Kniha je celostátní učebnicí betonových mostů pro obor konstrukce a dopravní stavby na stavebních fakultách. Je rozdělena na část obsahující koncepci návrhu mostů, část pojednávající o použitých materiálech pro stavbu (k... více