beton

štítky

15 knih


Moderní betonModerní beton2009, Mario Collepardi

Kniha „Moderní beton“ je moderní z několika pohledů: 1 Všímá si soušasného betonu, tedy betonu, ve kterém je často jen malý podíl portlandského cementu a vysoký podíl latentně hydraulických nebo pucolánových příměs... více


Stavební hmotyStavební hmoty2004, Luboš Svoboda

Kniha Stavební hmoty je kolektivním dílem osmi autorů pracujících na Katedře stavebních hmot Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Při jejím psaní bylo naším cílem poskytnout širší odborné veřejno... více


Beton: Složky - technologie - vlastnosti - zkoušeníBeton: Složky - technologie - vlastnosti - zkoušení2005, Tomáš Klečka

Publikace navazuje na knihy, které vydal SEKURKON Praha ,,Vlastnosti betonu a jeho zkoušení,, (r. 1999) a ,,Zkoušení vlastností betonu a jeho složek,, (r. 2001). Vzhledem k výrazným změnám, ke kterým došlo od posledního... více
Zakládání stavebZakládání staveb1975, František Svoboda

Učebnice na SPŠ stavebních a pomůcka pro techniky v praxi. 192 stran se 164 obrázky a 23 tabulkami v textu. Navrhování základů staveb a jejich konstrukce a konstrukční prvky, pracovní postupy běžné i speciální, průzkum,... více


Antonín Raymond 7xAntonín Raymond 7x2015, Petr Kratochvíl

Katalog stejnojmenné výstavy rozšířený o několik esejí, věnovaný rozsáhlé tvorbě a neuvěřitelně zajímavému životnímu osudu světově proslulého architekta. Antonín Raymond (1888–1976) pocházel z Kladna, brzy odešel do USA,... více


Betonové konstrukce lI pro 4. ročník SPŠ stavebníchBetonové konstrukce lI pro 4. ročník SPŠ stavebních1999, Jiří Dvořák

Učebnice o technologii betonu. více


Betonové mosty 1Betonové mosty 12010, Roman Šafář

Skriptum je určeno pro studenty 3. ročníku Fakulty stavební. více


Betonové mosty 2Betonové mosty 22014, Roman Šafář

Skripta jsou určena pro výuku předmětu Betonové mosty 2, ale jsou využitelná i pro ročníkové projekty, bakalářské a diplomové práce apod. Učební text se zabývá jednotlivými typy nosných konstrukcí betonových mostů i jeji... více


Betonové konstrukceBetonové konstrukce1994, Jaroslav Procházka

Betonové konstrukce : Technologie a dimenzování nepředpjatých prvků / Jaroslav Procházka, Jiří Krátký. 4. vydání. více


Provoz a údržba vibrátorů pro zhutňování betonuProvoz a údržba vibrátorů pro zhutňování betonu1964, František Bedrník

Příručka zahrnuje nejužívanější a nové stroje; o ostatních se zmiňuje pouze rámcově. Popisuje jejich druhy, způsoby použití, účelnou i hospodárnou obsluhu a údržbu i kontrolu dynamické charakteristiky.... více


Zedník - Technologie pro 2. ročník učebního oboruZedník - Technologie pro 2. ročník učebního oboru1970, František Kovárník

Tato učebnice popisuje zákládání, zmení ráce a druhy základů, domovní kanalizaci, železobetonové konstrukce, stropy, klenby, schodiště, strojní omítání, fasádní omítky a konstrukce střšní. Obsahuje přehled norem a výnosů... více


Strojní zařízení pro tesaře a podlahářeStrojní zařízení pro tesaře a podlaháře1990, František Janíček

Učebnice s názornými ilustracemi probírá strojový park a způsoby mechanizace tesařských a podlahářských prací. více


Jak správně betonovatJak správně betonovat1964, Jaroslav Kruliš

Vzhledem k důležitosti dodržení technologické kázně betonářských prací a tím i zvyšování jejich kvality zaměřila se příručka na jednotlivé speciální pracovní úkony, jako je provádění bednění, výroba, doprava a zpracování... více


Historie předpjatého betonuHistorie předpjatého betonu2016, Jan Vítek

Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13 kapitol, které se týkají např. počátků předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, mon... více


BetonářBetonář1964, Karel Pendl

Praktická studijní pomůcka se stručně zabývá technologickými postupy při výrobě, zpracování a přepravě betonové směsi, stroji pro její míchání, druhy a vlastnostmi betonu, výrobou prefabrikátů a konstrukčními pokyny.... více