14.-16. století

štítky

11 knih


Kultura renesance v Itálii 93% Kultura renesance v Itálii 2013, Jacob Burckhardt

Po předlouhé odmlce se českým čtenářům dostává do rukou jedno ze základních děl evropské historiografie Kultura renesance v Itálii, které Jacob Christoph Burckhardt vydal roku 1860 a které v dosud jediném českém překladu... více


Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století 50% Majetkové poměry na střední Moravě ve 14.-16. století 2003, David Papajík

Připraveno v rámci výzkumného záměru Filozofické fakulty Univerzity Palackého Výzkum historie a kultury Moravy-MSM 152100017. více


Čtyři tvrziště na  Slánsku - Hradečno, Humniště, Ostrov a Řisuty 100% Čtyři tvrziště na Slánsku - Hradečno, Humniště, Ostrov a Řisuty 2006, Lukáš M. Vytlačil

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Chebský městský stát 90% Chebský městský stát 2006, František Kubů

Dějiny města Chebu a přilehlé oblasti – Chebska ve 14.–16. století, tedy v době, kdy byl Cheb za krále Jana Lucemburského připojen k českému státu jako trvalá říšská zástava, ale dále si uchoval atributy suverenity jako ... více


Uprostřed Evropy: České země na konci středověku 100% Uprostřed Evropy: České země na konci středověku 2022, František Šmahel

Knihu tvoří 28 studií, v nichž autor z různých úhlů pohledu přibližuje dějinnou roli českých zemí v kontextu pozdně středověké střední Evropy. Nejprve z nadhledu, pouze však s různou mírou pravděpodobnosti, usiluje posti... více


Od rytierstva po žoldnierstvo - Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko 90% Od rytierstva po žoldnierstvo - Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko 2004, Vladimír Segeš

Historické udalosti a vývoj stredovekého vojenstva podáva autor z celouhorského pohľadu a v detailnejších informáciách sa zameriava na oblasť Slovenska od roku 1301 do roku 1526. Vývoj a formovanie uhorskej vojenskej leg... více


Pramene k vojenským dejinám Slovenska. I./3, 1387-1526 0% Pramene k vojenským dejinám Slovenska. I./3, 1387-1526 2013, Vladimír Segeš

Tretí zväzok pramennej edície Vojenského historického ústavu prináša 76 chronologicky radených dokumentov z obdobia neskorého stredoveku od začiatku vlády Žigmunda Luxemburského po bitku pri Moháči v roku 1526. Okrem leg... více


Španělské umění 14. - 16. století z československých sbírek 0% Španělské umění 14. - 16. století z československých sbírek 1984, Pavel Štěpánek

Katalog výstavy, Praha prosinec 1984 - únor 1985. více


Retrospektiva: Vybrané studie k dějinám umění 12.–16. a 20. století 0% Retrospektiva: Vybrané studie k dějinám umění 12.–16. a 20. století 2019, Milena Bartlová

Dvacet pět vybraných studií Mileny Bartlové z let 1999–2018 představuje různé možnosti přístupu k interpretaci uměleckých děl českého středověku, renesance i nedávné doby. Autorka je zkoumá jako historické památky, komun... více


Civitas nostra Bardfa vocata: Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320 1526) % Civitas nostra Bardfa vocata: Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320 1526) 2021, Mária Fedorčáková

Civitas nostra Bardfa vocata naše mesto zvané Bardejov. Takto nazval uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou toto významné pohraničné sídlisko v listine z roku 1320, ktorou udeľoval novým osadníkom a pôvodnému obyvateľstvu dôl... více


Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách % Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách 2021, Miroslav Huťka

Dejiny Uhorska v rokoch 1382-1526 Napísať text, ktorého obsahom sú dejiny, má mnohé úskalia. Predovšetkým je to výber faktov, no v neposlednom rade aj metodika spracovania. Mnohé historické práce, najmä tie, ktoré vyš... více