Zkažená ctnost

recenze

Had a perla (2024) 5 z 5 / Lena91
Had a perla

Antické báje a římští hrdinové ve večerních příbězích před spaním byli tím, co americkou autorku Kate Quinn přivedlo k velké vášni právě pro tuto kulturu, pro Řím. A tak nikoho nepřekvapí, že po třinácti letech od vydání prvotiny Paní Říma se její nová kniha s názvem Had a perla směřuje opět stejným směrem.
Tentokrát nás autorka zavádí do roku 1492, kdy je Řím, ač Svaté město, zahalen mnoha tajemstvími, korupcemi a vraždami. Stáváme se svědky rozkvetu rodu Borgiů, a to prostřednictvím třech rovin vyprávění. Tři perspektivy příběhu nabízejí možnost se do příběhu více ponořit, více ho poznat ze všech úhlů a seznámit se tak více s postavami. Ten nejpodstatnější z nich je příběh Giulie Farnese, krásné mladé dívky, která byla novomanželem prodána jako konkubína kardinálovi Borgiovi. Ač se bránila velmi dlouho, nakonec jeho smyslnosti a štědrosti podlehla a žila tak po jeho boku vydržovaná a obskakovaná. Mezi její důvěrníky patřil vychytralý trpaslík a strážce Leonello, jehož ostrý jazyk i nože měli na starost bezpečí La Belly či Venuše, jak byla Giulia nazývána. Právě také jeho očima nám je nazírán celý příběh a třetím pohledem je příběh kuchařky Carmeliny, která utekla z Benátek a našla útočiště u svého bratrance v kuchyni paní Adriany, sestřenice Rodriga Borgii.
Celý příběh je rozdělen do dvou velkých částí. Ta první, datována do roku 1492, je spíše takové seznámení s prostředím, postavami a jejich vzájemnými vztahy. Takovým milníkem a přelomem mezi oběma částmi je povýšení kardinála Borgia na Papeže. Druhá část odehrávající se v letech 1493-1494 už se plní dramatickými scénami, milostnými i válečnými spory. Giuila, jež se stala matkou, už není ta poslušná mladinká dívenka a několikrát obejde Papeže pro naplnění manželství jeho dcery či pro řádné pohřební jejího bratra. I když ji ranilo, že má Papež oči i pro jiné ženy, rozhodla se pro ústup a nakonec by možná bez Papeže i dokázala žít, kdyby se její právoplatný manžel dokázal za ni postavit. Válečné tažení Francouzů však ukončí dlouhodobý pobyt mimo Řím, avšak Giulie a zbytku její výpravy se Papež nedočká. A vše leží na schopnostech Giulie udržet všechny naživu s použitím svého postavení a samozřejmě také na Papeži, zda bude vůbec ochoten pomoct proradné a nevděčné Giulii.
Had a Perla je naprosto úžasný příběh s mnoha vedlejšími linkami, jejichž výčet by byl na další stránku. Všechny se však tak proplétají, že i Leonellův otazník ohledně vražd nevinných chudých dívek je nakonec zodpovězen. To, že existuje rod Borgiů jsem věděla, ale dozvědět se o nich více, i o tom, jaký byl Řím za jejich vzestupu a ještě navíc v kombinaci s tak silným, bravurně sepsaným a vylíčeným příběhem je naprostá literární bomba. Nejvíce jsem si oblíbila postavu Carmeliny a Giulie, u které se mi líbilo autorčino vylíčení jejího vzhledu i péče o něj, ale ještě více její charakter, její osobnostní růst, kdy se z načančané slečinky stala silná žena, bojovnice s vlastním názorem a moc se těším, jakým směrem se bude dál vyvíjet.

Děkuji nakladatelství MOBA, že vydáváte knihy Kate Quinn, a že se tak můžeme těšit z perly americké současné tvorby.


Had a perla Had a perla Kate Quinn

Řím, rok 1492 Svaté město je zalité krví a opředené tajemstvími. Papež umírá a Boží trůn zůstává neobsazen. Rod Borgiů začíná svůj legendární vzestup... Giulia Farnese má dlouhé světlé vlasy a svět jí leží u nohou. Vlastně má vš... více


Komentáře (0)

Přidat komentář